Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Kajian Etnik (KITA)

13.08.2021 Kolokium Siswazah KITA: Draf Akhir Aananthi a/p Thuraisamy (P63210)

Salam sejahtera para siswazah KITA yang dihormati sekalian, Merujuk perkara di atas, sukacita dijemput saudara/i untuk mengikuti sesi Kolokium Siswazah KITA (Pembentangan draf akhir) yang

Kolokium Siswazah KITA: Laporan Kemajuan & Draf Akhir Fauzie Sarjono (P94103)

Salam sejahtera para siswazah KITA yang dihormati sekalian, Merujuk kepada perkara di atas, sukacita dijemput saudara/i untuk mengikuti pembentangan Laporan Kemajuan dan Draf Akhir oleh