Dr. Adil Johan

Felo Penyelidik & Ketua Jaminan Kualiti

Bidang Kepakaran: Kajian Budaya & Media

Tel.: +603-89215468 • E-mel: adiljo@ukm.edu.my / kjkkita@ukm.edu.my

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 03 Februari 2021