Tarikh Akhir Penghantaran Tesis Selepas Pembetulan

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa tarikh akhir penghantaran tesis selepas pembetulan untuk calon siswazah bagi bergraduasi pada Majlis Konvokesyen UKM April 2021 adalah pada 30 September 2020.

Sehubungan itu, bagi calon siswazah yang telah menduduki peperiksaan lisan dan dalam proses menyiapkan pembetulan, mohon ambil perhatian bagi tarikh yang telah dinyatakan di atas.

Sumber: E-mel Penolong Pendaftar Kanan KITA, 27 Ogos 2020