Tarikh Penting​

TARIKH PENTING

Pembentangan Makalah Penyelidikan

Tarikh akhir penghantaran abstrak panjang - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh - 7 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & pembayaran yuran - 15 OGOS 2023


Pembentangan Makalah Penyelidikan

Tarikh akhir penghantaran abstrak panjang - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja penuh - 7 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & pembayaran yuran - 15 OGOS 2023


TARIKH PENTING

Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

Tarikh akhir penghantaran abstrak - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup penghantaran tiga minit video - 21 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & bayaran - 15 OGOS 2023
Bicara Tuntas dalam Pertandingan Inovasi

Tarikh akhir penghantaran abstrak - 7 JULAI 2023
Makluman penerimaan abstrak - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup penghantaran tiga minit video - 21 OGOS 2023
Tarikh buka pendaftaran - 14 JULAI 2023
Tarikh tutup pendaftaran & bayaran - 15 OGOS 2023
Hubungi  I   Misi & Visi  I  UKM  I  Dokumen 

Dibangunkan oleh Pengajaran UKM. Hakcipta © 2023 Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

Penafian : Sepanjang melayari laman web ini, anda boleh terpaut dengan lain-lain laman web yang bukan di bawah kawalan PENGAJARAN-UKM tiada kawalan terhadap isi, jenis dan ketersediaan laman web berkenaan.  Pautan tertera dan tersedia tidak seharusnya memberi andaian sebagai suatu syor galakan atau pengesahan kepada pandangan yang terungkap.

ms_MYMalay