Hakcipta-2018

Hakcipta © Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran, 2017

Semua aspek berkenaan laman web Pusat Teknologi Maklumat UKM – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Pusat Teknologi Maklumat UKM dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Pusat Teknologi Maklumat UKM, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Pusat Teknologi Maklumat UKM.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Universiti Kebangsaan Malaysia, sila hubungi knovasi2018@gmail.com