• 00Hari
  • 00Jam
  • 00Minit
  • 00Saat
Pendaftaran dan Penghantaran Abstrak Pembentangan

Pendaftaran UrusBakat

Format Kertas Pembentangan Konvensyen ICT 2021

Trek Pembentangan

Pembangunan Aplikasi

Pautan

bit.ly

Perkhidmatan ICT

Pautan

bit.ly

Infrastruktur dan Rangkaian

Pautan

bit.ly

Sistem Kepintaran dan IoT

Pautan

bit.ly

Keselamatan ICT

Pautan

bit.ly

Analitik Data

Pautan

bit.ly

0

Cabutan Bertuah

0

Penyertaan

0

Pempamer