Peraturan

PERATURAN UMUM

  • Semua pelajar Kolej Tun Hussein Onn perlu mematuhi segala peraturan yang terkandung di dalam Peraturan-peraturan Am Kolej Kediaman
  • Denda wang akan dikenakan mengikut kadar yang telah ditetapkan.
  • Spot check akan dijalankan ke bilik pelajar dari masa ke semasa oleh Barisan Pentadbiran Kolej Tun Hussein Onn
  • Sebarang rayuan atau rujukan lanjut perlu menghantar surat rasmi kepada Pengetua Kolej.