TIMBALAN PENGETUA

DR. MARNIZA BINTI OMAR

Timbalan Pengetua,
Kolej Tun Syed Nasir,
Universiti Kebangsaan Malaysia.