Kadar Sewaan Bilik

  1. Asrama (Bilik Berkongsi)
Bil. Status Penyewa  (RM/hari)
1. Pelajar Sarjanamuda UKM (Warganegara) 3.50
2. Pelajar Sarjanamuda UKM (Bukan Warganegara) 7.00
3. Pelajar Pasca Sarjana UKM (Warganegara) 6.00
4. Pelajar Pasca Sarjana UKM (Bukan Warganegara) 9.00

 

  1. Pangsasiswa (Seorang)
Bil. Status Penyewa  (RM/hari)
1. Pelajar Sarjanamuda UKM (Warganegara) 5.0
2. Pelajar Sarjanamuda UKM (Bukan Warganegara) 8.50
3. Pelajar Pasca Sarjana UKM (Warganegara) 7.50
4. Pelajar Pasca Sarjana UKM (Bukan Warganegara) 12.00

 

  1. Pangsarama (Ramai)
Bil. Status Penyewa  (RM/hari)
1. Pelajar Sarjanamuda UKM (Warganegara) 5.00
2. Pelajar Sarjanamuda UKM (Bukan Warganegara) 7.50
3. Pelajar Pasca Sarjana UKM (Warganegara) 7.50
4. Pelajar Pasca Sarjana UKM (Bukan Warganegara) 11.00