Add Your Heading Text Here

List of Chapter In Book

NoYEARARTICLE TITLE
12016Undang-Undang Industri : Pengguna dan Alam Sekitar ; Suraiya Ishak
22016Pembangunan dan Transformasi Persekitaran ; Sivapalan Selvadurai & Novel Lyndon
32018Pertanian dan Komuniti Luar Bandar ; Suhana Saad, Novel Lyndon, Sivapalan SelvaduraI
42018Transformasi Pendidikan dan Komuniti Luar Bandar ; Novel Lyndon, Hubert Ron Ragam
52018Dinamika Komunikasi: Proses dan Konteks ; Mohd. Nor Shahizan Ali & Mus Chairil Samani
62018Falsafah Etika Dan Penyelidikan Komunikasi ; Mat Pauzi Abd Rahman & Mohd Nor Shahizan Al
72018Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak ; Ali Salman & Mohd. Nor Shahizan Ali
82018Media di Era Konvergens ; Mohd Nor Shahizan Ali & Mohd Azul Mohamad Salleh ;