GALLERY

Perbincangan Meja Bulat (RTD) Mengenalpasti Niche Bidang Penyelidikan Terkini untuk Pembentukan Kertas Dasar 2021

Workshop Writing in High Impact Journal

Sustainability Challenge 2019

Simposium Sawit 2020

Sihat dan Ceria bersama Sawit

Sihat Ceria bersama Sawit di FEP

Sesi Coaching Geran MPOB-UKM 2020

Sesi Coaching Geran MPOB-UKM 2019

Lawatan VC UKM ( Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor) Ke MPOB

Lawatan daripada STIE PERTIBA

Lawatan dari IPB

Kunjungan daripada IPB

Hari bersama Industri

Econometric Clinic

Bengkel Pemurnian Majalah Impak

MPOB-UKM@kampung Serian

Bengkel Kolaborasi bersama Unit Teknikal MPOB

Bengkel Buku Penyelidikan Kluster