Add Your Heading Text Here

LIST OF POPULAR ARTICLE

NOYEARARTICLE TITLE
12016Homestay untuk ekonomi komuniti ; Norlida Hanim Mohd Salleh ; Utusan Malaysia.
22016Universiti boleh pikat pelancong ; Norlida Hanim Mohd Salleh ; Berita Harian
32017Pembangunan Keupayaan Belia Dalam Sektor Ekopelancongan Di Mukim Ulu Dong, Raub, Pahang ; Er Ah Choy ; Impak Jendela Negeri @ UKM
4.2017Co-operative and local agriculture community ; Sarmila MS, Zaimah R, Rusyda R, Novel L, Rosniza Aznie CR, Sivapalan S ; IMPACT
52017Palm oil integration programme: a pathway to the palm oil smallholders` financial well-being ; Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Sarmila Md. Sum & Mohd Yusof Hussain ; FASeH, FSSK Reserach Highlights
6.2017Middlemen & The Supply Chain of Palm Oil Smallholders ; Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Mohd Yusof Hussain, Abd Hair Awang, Novel Lyndon & Abdullah Sanusi Othman. ; IMPACT
7.2017From farmers to entreprenuers icons ; Sivapalan Selvadurai, Novel L, Vivien YWC, Suhana S, Mohd Yusof H, Sarmila MS, Rosniza Aznie CR ; IMPACT
82018Tingkatkan ekonomi melalui agro sawit ; Norlida Hanim Mohd Salleh ; UTUSAN MALAYSIA ;
92018Perniagaan yang di redhai Allah ; Suraiya Ishak ; Dewan Tamadun Islam ;
10.2019Bright Future?: Debunking European Anti-Palm Oil Campaign ; Aisyah Abdul Rahman, Hawati Janor, Abdullah Khairi ; IMPAK@MPOB-UKM: Palm oil industry development for a sustainable economy
11.2019'Pemuda Zaman Kini Sangat Memilih Kerja' The Perceptions of FELDA Youths towards the Palm Oil Industry ; Kesuma A Bakar, Fuzirah
12.2019Encouraging Youth Involvement In The Oil Palm Industry ; Suhana Saad, Sivapalan Selvadurai, Ali Salman, Sarmila Md. Som, Zaimah Ramli ; IMPACT MPOB-UKM Magazine
13.2020Pensijilan Pasaran, Pasaran Pensijilan: Mengesan Kemampanan Dalam Rantaian Nilai Makanan Global ; Arthur PJ Mol ; IMPAK
14.2020Saling Bergantung dan Mengukuhkan Sifat Kelestarian Alam Sekitar untuk Industri Minyak Sawit ; ER AH CHOY & ARTHUR P.J. MOL ; IMPAK ;
152020Sinergi Penyelidikan dalam Industri Sawit: Perkongsian Pintar MPOB-UKM ; Hawati Janor, Azhar Ahmad, Abdul Hamid Jaafar, Mohd Tusirin Mohd Nor, Er Ah Choy, Novel Lyndon, Ahmad Parveez Hj. Gulam Kadir, Sakinah Alias, Ajlaa Bazilah Mohd Taufik ; Impak- Kursi Endowmen MPOB-UKM ;
16.2020Spidergrams Sebagai Petunjuk Bagi Amalan Kelestarian Kilang Minyak Sawit ; Er Ah Choy, A.S.A. Ferdous Alam, Halima Begum ; IMPAK ;
172020Tidak Menarik Mahupun Lumayan: Persepsi Belia Terhadap Sektor Minyak di Malaysia ; Marlyna Maros, Azianura Hani Shaari dan Er Ah Choy ; IMPAK ;
18.2020Cerah masa depan?: menangkis kempen anti-minyak Eropah ; Aisyah Abdul-Rahman, Hawati Janor & Abdullah Khairi ; Impak kursi endowmen MPOB-UKM: ke arah kelestarian ekonomi di dalam pembangunan industry minyak sawit
192020Pemuda Zaman Kini Sangat Memilih Kerja- Apakah Persepsi Belia Felda Terhadap Industri Kelapa Sawit? ; Kesuma A. Bakar, Fuzirah Hashim, Siti Hamin Stapa ; IMPAK-KURSI ENDOWMEN MPOB-UKM . Ke arah Kelestarian Ekonomi di dalam Pembangunan Industri Minyak Sawit