Pengurusan Dokumentasi

Penyediaan dan Semakan Dokumen Perundangan merangkumi urusan berikut:

  1. Menggubal, menyemak dan meminda Perlembagaan Universiti, Statut, Kaedah dan Peraturan;
  2. Mendraf dan menyemak Dokumen Kerjasama;
  3. Menyemak dokumen perundangan yang disediakan oleh pihak dalam/luar Universiti.

 

Kerjasama UKM dengan pihak luar