Penasihatan Undang-Undang

Penasihatan Undang-Undang merangkumi urusan berikut:

  1. Menasihati Lembaga Pengarah Universiti, Senat dan Pengurusan Tertinggi Universiti;
  2. Menasihati Universiti dalam hal ehwal Akademik, hal ehwal Pelajar, Pentadbiran, Pembangunan, Kewangan dan Penyelidikan;
  3. Terlibat dalam memberi penasihatan kepada Jawatankuasa utama Universiti;
  4. Terlibat dalam memberi penasihatan berkaitan medico legal.