Pengurusan Litigasi

Pengurusan Litigasi merangkumi urusan berikut:

  1. Mengurus tindakan tuntutan gantirugi terhadap pegawai yang melanggar perjanjian cuti belajar;
  2. Mengurus dan memantau proses litigasi tuntutan gantirugi cuti belajar;
  3. Mengurus dan memantau proses litigasi berkaitan dengan tuntutan terhadap pihak luar / daripada pihak luar.