Pengurusan Tatatertib

Pengurusan Tatatertib merangkumi urusan berikut:

 1. Mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai Universiti;
 2. Mengurus prosiding tatatertib;
 3. Mengurus siasatan kes salahlaku;
 4. Mengurus prosiding rayuan tatatertib pegawai;
 5. Mengurus prosiding rayuan tatatertib pelajar.

 

Kes umum yang dilaporkan:

 • Absen tanpa cuti.
 • Lewat hadir bertugas.
 • Menghilangkan diri sewaktu bertugas.
 • Terlibat dalam kes jenayah (sivil/syariah lain).
 • Melakukan pekerjaan luar tanpa kebenaran.
 • Menyalahguna kuasa dan kemudahan Universiti.
 • Cuai/tak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
 • Melibatkan diri dalam politik.
 • Membuat penyataan awam.
 • Ingkar perintah.

 

Tuntutan Gantirugi

Kategori kes yang dituntut:

 • Meletak jawatan.
 • Gagal, tidak tamat cuti belajar bagi kakitangan yang masih berkhidmat.
 • Ditamatkan perkhidmatan oleh pihak Universiti.
 • Dilepaskan dengan izin dengan bersyarat.
 • Bersara pilihan dengan syarat.