LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Alumni (172/241)

Dr. Radin Zulhazmi bin Radin Abdul Halim

Pendekatan Keinstitusian Terhadap Peralihan Tenaga Berkarbon Rendah di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi : 2022
Nama Penyelia : Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Dr Mohd. Talib Latif
Jawatan Terkini: Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Air dan Pembetungan
Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim


Dr. Jamil bin Tajam

Penilaian Risiko Ekologi Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Dalam Persekitaran Berubah : Pendekatan Ekosistem Bagi Mengurus Kepulauan Dangli Langkawi Dalam Menghadapi Tekanan Persekitaran.

Tahun Graduasi : 2022
Nama Penyelia : Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar
Jawatan Terkini: Pensyarah
Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Mara (UiTM)


Dr. Nur Hairunnisa Binti Rafaai

Penilaian Status Pemuliharaan Kawasan Dilindungi Menggunakan Pendekatan Ekologi Landskap

Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2022
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

Tahun Graduasi Sarjana : 2011
Tajuk tesis : Penilaian Ekologi Landskap di Rezab Hidupan Liar Krau, Semenanjung Malaysia untuk Perancangan Pemuliharaan Lestari.
Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah, Prof. Dr. Shukor Md Nor dan Prof. Gs. Dr. Mohd Hasmadi Ismail

Jawatan Terkini: Pensyarah Sambilan
Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia


Dr. Lee Woon Hang

Consolidated Index Model for Conservation Effectiveness Evaluation on Protected Areas of Sungai Dusun, Bukit Kutu, and Klang Gate

Tahun Graduasi: 2022
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr Saiful Arif Abdullah, Prof Dr Shukor Md. Nor, Dr. Mohammad Iman Hassan Reza
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Nurul Ashikin Binti Alias

Pemetaan Kemudahterancaman dan Impak Banjir ke atas Sosioekonomi Komuniti di Pahang

Tahun Graduasi: 2022
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Nor Diana Mohd Idris dan Dr. Rahmah Elfithri
Jawatan Terkini: Bekerja sendiri
Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Ajimi bin Jawan

Pemuliharaan Kualiti Air Di Lembangan Sungai Inanam-Likas, Kota Kinabalu, Sabah Dalam Kalangan Pelaksana Dan Komuniti : Analisis Teori Kelakuan Terancang Lanjutan

Tahun Graduasi : 2022
Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin Bin Mokhtar, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta
Jawatan Terkini : Pensyarah Kanan
Majikan / Tempat Bekerja : Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu


Nurafiqah binti Muhamad Nazi

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Dan Taburan Pokok Berisiko Di Kampus UKM Bangi

Tahun Graduasi: 2022
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Gs. Dr. Nuriah Abd. Majid
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Zureen Norhaizatul Binti Che Hassan

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah@ukm.edu.my

Penilaian Tempoh Ulangan Hujan Ekstrem bagi Reka Bentuk Hujan di Kuala Lumpur

Tahun Graduasi: 2022
Nama Penyelia: Prof.Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Liew Juneng
Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi
Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia


Maya Liyana binti Hamzah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Assessment of Species Biodiversity, Biomass and Carbon Stock Between Intact and Naturally Regenerated Mangrove Forest in Klang Selangor

Tahun Graduasi Sarjana : 2022
Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir dan Dr. Sahadev Sharma
Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik LESTARI UKM
Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Ong Jing Yi

 •  
 •  03 8921 4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pembangunan Aptasensor Impedimetrik Berasaskan Polianilina Untuk Pengesanan Aflatoksin B1 Dalam Bahan Makanan Dan Pakan Haiwan Untuk Keselamatan Makanan

Tahun Graduasi : 2022
Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Phang Sook Wai, Dr. Andrew Pike
Jawatan Terkini : -
Nama Majikan : -


Dr. Nurfarahain Zainal

Penilaian Hutan Bandar Dan Sosial Masyarakat Untuk Dayahuni Bandar Di Bandar Seremban, Negeri Sembilan

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Prof Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dato' Shaharuddin Mohd Ismail
Jawatan Terkini: Ahli Perniagaan
Majikan/Tempat Bekerja: Dhuha Secret Enterprise


Dr. Che Zaliha Shahrum

‘Barrier Free’ Criteria Evaluation Framework For Architectural Design Facilities At Urban Park In Klang Valley

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah
Jawatan Terkini: Freelancer
Majikan/Tempat Bekerja: CZS Design Studio


Che Siti Noor binti Koh Poh Lee @ Che Mamat

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pendekatan Pengurusan Risiko Bencana Tanah Runtuh di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz  dan Prof. Dr. Raihan Taha
Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Pengurusan Bencana Negara


Muzaffar A/L Yusry

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengenalpastian dan Penilaian Tapak Geologi Bernilai Warisan Untuk Pemuliharaan dan Pelancongan Di Daerah Hulu Langat

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Dr. Nobert Simon
Jawatan Terkini: Freelance GIS
Majikan/Tempat Bekerja: -


Salina binti Nor Azam

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Keupayaan Sumber Air untuk Dayahuni Bandar: Kajian Kes Bandaraya Ipoh

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed
Jawatan Terkini: Eksekutif Penyelidikan
Majikan/Tempat Bekerja: Institut Darul Ridzuan


Dr. Nor Zuriati Amani AB Rani

Kemudahterancaman Dan Daya Tahan Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40) Di Wilayah Kelantan Selatan

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Dr. Rospidah Binti Ghazali, Prof. Dr. Zaidi Bin Isa, Prof. Emeritus Chamhuri Bin Siwar

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: UiTM Cawangan Kelantan


Pj. (PA) Dr. Haji Norhafifi bin Haji Ismail

Keberkesanan Latihan Kesiapsiagaan Terhadap Komuniti Tempatan Menghadapi Bencana Banjir Di Kelantan

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Prof. Madya Dr Sarah Aziz binti Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi)

Majikan/Tempat Bekerja: Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)


Dr. Azlinawati binti Abdullah

Pembangunan Kerangka Konseptual Hubungan Model Mental Dan Tahap Literasi Alam Sekitar Dan Kelestarian Kanak-Kanak Sekolah Rendah

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz b. Hj. Mohamed, Dato' Shaharuddin b. Mohamad Ismail dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad b. Abdul Hadi

Jawatan Terkini: Guru

Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal Dalam


Dr. Mohammad Rahmdzey bin Roly

Pembinaan Indikator Perlancongan Hijau Kes di Pulau Tioman, Pahang

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, P.M. Dr. Norlida Hanim binti Mohd Salleh dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

Jawatan Terkini: Penyelia Kawalan Kualiti

Majikan/Tempat Bekerja: Esron Petroleum Sdn. Bhd


Dr. Md. Mahfuzul Islam

Economic Vulnerability, Awareness and Adaptation towards Sustainable Coastal Community in Pahang, Malaysia

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Dr. Ahmad Aldrie Amir & Dr. Rawshan Ara Begum

Jawatan Terkini: Research Fellow

Majikan/Tempat Bekerja: Greentech Foundation


Dr. Nur Fadhilah bt Mazlan

Pembangunan Biosensor DNA Denggi Berasaskan Matriks Penyokong Berlainan Melalui Kompleks Logam Salfen Sebagai Label DNA Dan Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Integrasi Biosensor DNA Sebagai Peranti Sistem Amaran Awal

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Tan Ling Ling, ChM. Dr. Nurul Huda Abd. Karim, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Doris Quay Huai Xia

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Nor Azilah binti Ahmad

Strategi Perlaksanaan Bandar Teknologi Hijau di Kawasan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya Melaka

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknikal Malaysia, Melaka


Dr. Tasnuba Haque

The Effect Of Microfinance On The Multimentional Poverty Alleviation And Women Empowerment : An Emperical Study On The Amanah Ikhtiar Malaysia (Aim) Microfinance Borrowers In Malaysia.

Tahun Graduasi: Sarjana 2014 & Doktor Falsafah 2021

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

Jawatan Terkini: Tidak bekerja

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Nor Diana Abdul Halim

Penilaian Kualiti Udara Bandar di Wilayah Perluasan Perbandaran Mega Kuala Lumpur (KLEMUR) dengan Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS)

Tahun Graduasi: 2021

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif (Penyelia Utama) dan Prof. Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed (Penyelia Bersama).

Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

Majikan/Tempat Bekerja: Institut Perubahan Iklim (IPI), UKM


Dr. Norhazni binti Mat Sari

Environmental Forensics in Malaysia : Envisioning Enhancement of Environmental and Hazardous Waste Management

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin Mokhtar, Prof. Madya Dr Goh Choo Ta dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Binti Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: Timbalan Ketua Pengarah

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Alam Sekitar


Dr. Mohammad Masukujjaman

The Impact of Renewable Energy Technology on Rural Energy Poverty, Livelihood and Its Purchase Intention: A Study in Rajshahi Division, Bangladesh

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Syed Shah Alam, and Dr. Sharina Abdul Halim.

Jawatan Terkini: Assistant Professor and Head, Department of Business Administration

Majikan/Tempat Bekerja: Northern University Bangladesh


Amal Najihah binti Muhamad Nor

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Ekologi Landskap Kawasan Hijau Bandar di Bandaraya Kuala Lumpur.

Tahun Graduasi: 2011
Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Hasmadi Ismail, Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Prof. Dr. Shukor Md Nor.
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Aswady bin Ahmad

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Inventori Senibina Rumah Tradisional Melayu Langkawi Geopark dalam Pembangunan Lestari.

Tahun Graduasi: 2013
Nama Penyelia: Prof. Madya Idr. Dr. Azimin Samsul Mohd Tazilan, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Sharina Abdul Halim.
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Azhar bin Abd. Aziz

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Terhadap Perlaksanaan Pembangunan Bandaraya Islam Kes Kajian Kota Bharu Bandaraya Islam.

Tahun Graduasi: 2012
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Rospidah binti Ghazali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengurusan Mampan Sisa Pepejal: Analisis Terhadap Program Penswastaan Dan Potensi Penggunaan Instrumen Ekonomi Di Malaysia

Tahun Graduasi : 2003

Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

Jawatan Terkini : Pensyarah Universiti

Majikan / Tempat bekerja : LESTARI UKM


Chan Kin Onn

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Perbandingan Komuniti Herpetofauna di Hutan Dipterokarpa Bukit Dibalak dan Tidak Dibalak di Hulu Terengganu.

Tahun Graduasi: 2011
Nama Penyelia: Prof. Dr. Norhayati Ahmad dan Prof. Dr. Shukor Md Nor
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Hasrizul bin Hashim

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sikap Masyarakat Terhadap Bioteknologi Perubatan di Lembah Klang.

Tahun Graduasi: 2015
Nama Penyelia: Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof. Dr. Latifah Amin.
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Lai Shiok Enn @ Khatijah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengurusan Bersepadu Pesisir Pantai Daerah Klang: Suatu Kajian Pengukuhan Strategi Pengurusan

Tahun Graduasi: 2003

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Marilah binti Sarman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pemuliharaan Sumber Geologi dan Landskap: Kajian Kes di Kepulauan Langkawi dan Taman Kinabalu.

Tahun Graduasi: 1999

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Kadderi Md Desa.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Mohd Fadhli bin Hamdan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Analisis Kandungan Penerbitan Berkaitan Makanan diubah Suai Genetik dalam Jurnal Akademik.

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Madya Dr. Roosfa Hashim dan Prof. Dr. Faridah Ibrahim.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Muhammad Yasar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Perubahan Gunatanah Sawah di Provinsi Aceh, Indonesia: Implikasi Terhadap Perancangan Kawalan Tanah Sawah.

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Shaharudin Idrus.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Noor Ayuni binti Ahmad Azlan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Persepsi Masyarakat Malaysia Terhadap Aspek Etika Tanaman DIubah Suai Genetik: Kajian di Lembah Klang.

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Latif Samian, Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof Dr. Latifah Amin

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Noor Syazwani binti Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Tanggungjawab Sosial Syarikat Kimia di Lembangan Sungai Langat ke Arah Pembangunan Lestari

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Marlia Hanafiah

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Nor Fairuz binti Abu Bakar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penerimaan Protokol Montreal di Malaysia

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi dan Prof. Dr. Jamaluddin Md Jahi

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Norbaya binti Hashim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Ke Arah Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu di Malaysia: Kajian Permodelan Kualiti Air di Kawasan Sub Tadahan Sungai Kuyoh.

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mohd Ekhwan bin Toriman dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Norfadillah binti Derahim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Inisiatif Komuniti Lestari ke Arah Pembentukan Kampus Lestari di UKM Bangi.

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Dr. Noraziah Ali dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Norul Hajar binti Nordin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Mekanisme Pengurusan Persekitaran dalam Konteks Keselamatan Penyediaan Makanan di Kantin Sekolah Rendah di Bandar Baru Bangi, Selangor

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


‘Afifah binti Md. Din

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Faktor-faktor Kejayaan dan Kelestarian Perusahaan Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

Tahun Graduasi: 2013
Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Nurul Fatanah binti Kamarul Zahari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Batek HEP: Manifestari Alam dan Kebergantungan Hidup Terhadap Rimba.

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Madya Dr. Mustaffa Omar

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Aki @ Zaki bin Aman

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pembangunan Lestari ladang Kelapa Sawit di Sungai Asap, Sarawak.

Tahun Graduasi: 2011
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Rasyidah binti Abdul Karim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Jangkaan Kesan Perubahan Iklim dalam Perancangan dan Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di Antara Hutan Simpan Bukit Lagong dan Pelabuhan Klang.

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Siti Khadijah binti Satari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Analisis Faedah Pengurusan Sisa Binaan: Perbandingan Antara Pembinaan Secara Konvensional dan Berindustri (IBS).

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Rawshan Begum.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Anidah binti Alias

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Warisan Peribumi (Kesusteraan, Pelancongan, Kebudayaan dan Pemeliharaan Warisan) di Tasmania Australia.

Tahun Graduasi: 2012
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
Jawatan Terkini: -
Majikan Tempat Bekerja: -


Sofia binte Ehsan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Geopelancongan: Kajian Kes Langkawi Global Geopark

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman, Prof. Madya Dr. Rawshan Begum dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Zairin Akma Zolkapli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Tahap Kepuasan Pelancong Terhadap Taman Tamadun Islam (TTI) Kuala Terengganu Sebagai Produk Pelancongan Islam di Malaysia

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Habibah Ahmad dan Prof. Dr. Hamzah Jusoh

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Zubaidah bt Mohd Nasir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pemahaman, Sikap dan Keyakinan Pensyarah Terhadap Pengintegrasian Konsep Pembangunan Lestari ke dalam Kursus Gugusan Sains Sosial, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Mohamad Hanif bin Kamal Roslan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sedimentologi, Stratigrafi Dan Warisan Geologi Formasi Singa Di Kepulauan Langkawi, Kedah Darul Aman

Tahun Graduasi : 2017

Nama Penyelia : Prof. Dr. Che Aziz Ali dan Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

Jawatan Terkini : -

Majikan / Tempat Bekerja : -


Hasnol Hady bin Ismail

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sedimentology of the Semantan Formation, The Triassic Deepwater Sedimentary Deposits in the Central Belt of Peninsular Malaysia.

Tahun Graduasi: 2015
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed dan Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Mohamad Mahathir bin Amir Sultan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Gap Analysis For Mercury-Free Medical Facility: A Malaysian Case Study

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Peter John Peterson & Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Neethu Vijayan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Kesan Perbandaran Sumber Air Tanah Di Langat River Basin, Selangor, Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Shaharudin Idrus

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Shagufta Tazin Shathy

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Estimation of Environmental Integrity In The Highly Urbanized Kuala Lumpur City, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Md Firoz Khan

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Shawon Muhammad Shahriar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

A Study on The Impacts Of Rural Transformation Programme: A Case Study on The Rural Transformation Centres (RTC) of Perak And Kelantan, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Norshamliza Chamhuri dan Dr. Rospidah Ghazali

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Siti Umira Sulaiman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Aktiviti Peruncitan Di Bandar Pertengahan: Kajian Kes Di Seremban Dan Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Dr. Shaharudin Bin Idrus

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Umi Amira Jamaluddin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Implikasi Perubahan Iklim Terhadap Zon Pesisir Pantai Di Kuala Selangor, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Wan Nur ‘ Ashiqin binti Wan Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Memprofilkan Guru Bahasa Inggeris Yang Berpotensi Untuk Mendidik Amalan Penjimatan Air Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Negeri Selangor.

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dato' Dr. Noraini Azman, Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohamad Yassin dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

Jawatan Terkini: Guru Bahasa

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM


MD. Ishtiaque Haider Ishty

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my

Assessment of Flood Damage and Public's Willingness to Pay For Flood Mitigation Project: A case Study of Temerloh, Pahang, Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Dr Ahmad Aldrie Amir Dr Nor Diana Mohd Idris Assoc. Prof Dr Anizan Bt. Isahak

Jawatan Terkini: Senior Officer

Majikan/Tempat Bekerja: China Communication and Construction Company


Norashikin bt Samsuri

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my

Fenomena Banjir Kilat dan Pendekatan Bukan Berstruktur Daerah Seremban

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Professor Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: Penolong Pegawai Tanah

Majikan/Tempat Bekerja: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan


Raja Nur Amirah binti Raja Abu

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my

Elemen Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Dr. Hjh. Sharifah Zarina binti Hj. Syed Zakaria, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Madya. Ts. Dr. Lee Khai Ern

Jawatan Terkini: (sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di LESTARI UKM)

Majikan/Tempat Bekerja:


Dr. Sukati bin Sakka

Perlaksanaan Amalan Pertanian Lestari di Kawasan IADA Barat Laut Selangor Melalui Pendekatan Sosial atau Inovasi.

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed, Prof Madya Dr. Abdul Hadi Harman dan Prof Dr. Muhammad Rizal Razman

Jawatan Terkini: Pegawai Pertanian

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pertanian Malaysia


Dr. Tariqur Rahman Bhuiyan

The cost and socioeconomic impact of natural disaster: Assessing flash flood and landslide events

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy, and Dr. Nurfashareena Muhamad

Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


Dr. Md. Wahid Murad

Poverty and Environment : Case Study of Solid Waste Management Amongst the Squatters and Low-Cost Flat Dwellers in Kuala Lumpur City, Malaysia

Tahun Graduasi: 2003

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Nik Hashim dan Prof. Faridah Shahadan

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: University of South Australia, Adelaide, Australia


Dr. A. S. A. Ferdous Alam

The Impacts of International Migration on Socio Economic Development in Bangladesh: A Study on Non-Resident Bangladeshi (NRB) Working in Malaysia.

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar and Associate Prof. Dr. Basri Talib

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Department of International Business, School of International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)


Dr. Hazrat Bilal

Spatiotemporal Dynamics Of Snow Cover In The Upper Indus River Basin Of Pakistan And Its Consequences On The Future Hydropower Generation Capacity

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

Jawatan Terkini: Post Doctoral (in process)

Majikan/Tempat Bekerja: Nankai University China


Zuhair Fikri bin Muhammad Fadzil

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengenalpastian Elemen Utama Penilaian Kelestarian Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz dan Prof. Madya Adi Irfan Che Ani

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Md. Azizul Bari

Potential reduction of Water Consumption and Carbon Dioxide Emission from lifestyle changes: A case study in Malaysia.

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Rawshan Ara Begum, Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Raja Datuk Zaharatun

Jawatan Terkini: Freelancer

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Ignatius Okosun

Urban Poverty in Lagos Nigeria: Issues, Constraints and Vulnerability in relation to Sustainable Livelihood

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Rahim Md Nor, Prof. Dr. Abdul Samad dan Prof Emeritus Chamhuri Siwar

Jawatan Terkini: Consultant

Majikan/Tempat Bekerja:

City of Toronto Canada,

Teva Pharmaceuticals Ltd Canada,

University of Toronto Canada,

Eco-Canada Canada,

Covenant of Redemption Inc. Toronto Canada,

Capital-One Toronto


Dr. Minhaz Farid Ahmed

Risk Based Assessment and Management of Drinking Water in Langat River Basin, Malaysia

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Lubna Alam, Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Che Abdul Rahim Mohamed

Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Dr. Md. Mahmudul Alam

Linkages between Climatic Changes and Food Security among the Poor and Low-Income Households in the East Coast Economic Region, Malaysia

Tahun Graduasi: Sarjana 2010 dan Doktor Falsafah 2014

Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Professor Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib

Jawatan Terkini: Professor Madya

Majikan/Tempat Bekerja: School of Economics, Finance & Banking (SEFB), Universiti Utara Malaysia (UUM)


Dr. Elmira Shamshiry

Solid Waste Management Sub-Models For Sustainable Regional Development : Case Studies Of Langkawi (Malaysia) And Mashhad (Iran)

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin Mokhtar, Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Nazri Yahaya

Jawatan Terkini: Individual Consultant of Environmental Engineering and Education Issues

Majikan/Tempat Bekerja:


Dr. Ahmad Zubir Ibrahim

Keselamatan Makanan: Penentu Pengeluaran Padi Dan Impak Pemilikan Aset Ke Atas Penghidupan Petani Padi Di Kawasan Pengairan Muda

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib, Dr. Rospidah Ghazali

Jawatan Terkini: Professor Madya

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Kerajaan, Universiti Utara Malaysia


Dr. Johan Afendi bin Ibrahim

Kelestarian Kehidupan Keluarga Desa di Mukim Che Latiff, Kelantan

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitaliti dan Acara, Universiti Utara Malaysia


Dr. Rabieahtul binti Abu Bakar

Seismotectonic Geohazard And Geospatial Framework For Disaster Risk Reduction In Kundasang Sabah

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: PM Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

Jawatan Terkini: Country Manager, Malaysia, APAC

Majikan/Tempat Bekerja: SATLAB Geosolutions / Bangsar South, KL


Dr. Siti Dina bt. Razman Pahri

Penilaian Kitar Hayat bagi Aktiviti Penternakan Kerang: Kajian Kes di Jeram, Selangor

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz dan Dr. Abdullah bin Samat

Jawatan Terkini: Pegawai Perikanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perikanan Malaysia


Dr. Salsela Saidin

Nilai Sepunya untuk Pemuliharaan Warisan Tabii di Langkawi UNESCO Global Geopark

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof.Dato' Dr. Norzaini Azman, Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Dr. Sharina Abdul Halim

Jawatan Terkini: Bekerja sendiri

Majikan/Tempat Bekerja: Tiada


Mohammad Izzat Bin Rasnan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Material Flow Analysis Of Household E-Waste In Kuala Lumpur

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Associate Prof. Dr. Kohei Watanabe

Jawatan Terkini: Perunding Alam Sekitar

Majikan/Tempat Bekerja: ERE Consulting Group


Muhammad Adzran Bin Che Mustapa

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Perilaku Berniat dan Faktor Peramal Pihak Berkepentingan di Lembah Klang Terhadap Genetik Perubatan

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof Dr. Muhammad Rizal Bin Razman

Jawatan Terkini: Research assistant

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra UKM


Norazam Ab Samah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Daya tahan alam bina hospital terhadap bencana: Kajian kes di Kelantan Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Adi Irfan

Jawatan Terkini: Pengerusi

Majikan/Tempat Bekerja: Azamas Engineering Consultant


Dr. Hairul Nizam bin Yusoff

Audit Alam Sekitar Ke Arah Pengukuhan Akauntabiliti Alam Sekitar: Kajian Dalam Sektor Awam Malaysia

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz bin Mohamed, Dr. Ahmad Hezri dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi

Jawatan Terkini: Juruaudit

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Audit Negara


Dr. Khairul Naim Adham

Kajian Empirikal Perolehan Hijau Kerajaan

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar

Jawatan Terkini: Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Biodiversiti

Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Tenaga dan Sumber Asli


Dr. Amran bin Alias

Pengurusan Pengetahuan Tradisi Orang Asli Batek di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh, Dato' Shaharuddin Mohamad dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz

Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Ekonomi, Seksyen Sosial dan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera

Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan


Dr. Norzalina Zainudin

Penilaian tentang pengetahuan, keinginan dan kesanggupan membayar pengguna terhadap produk cekap tenaga: Analisis sektor isirumah di Malaysia.

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Prof. Dr. Er Ah Choy

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, UPM


Dr. Dana Anak Badang

Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman

Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia


Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman

Ekosistem Hutan Bakau Di Negeri Selangor: Satu Kajian Daripada Segi Perlaksanaan Dasar Berkaitan Alam Sekitar

Tahun Graduasi: 2005

Nama Penyelia: Profesor Emeritus Dato’ Dr Abdul Latiff Mohamed, Profesor Dato’ Dr Mazlin Mokhtar, Profesor Madya Dr Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Persekitaran & Pekerjaan, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM)


Dr. AK Mohd Rafiq bin AK Matusin

Kemudahterancaman Pengusaha Pelancongan Kesan Daripada Bencana Gempa Bumi Ranau 2015

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Sharina Abdul Halim

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia (UTM)


Dr. Siti Akhtar binti Mahayuddin

Penjanaan, Komposisi dan Pengurusan Sisa Binaan: Kajian Kes Ipoh, Perak

Tahun Graduasi: 2011

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' ChM Dr. Mazlin bin Moktar dan Dr. Wan Hamidon

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA


Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Konsistensi Pengelasan dan Komunikasi Bahaya Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja: Penilaian Amalan di Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pemeriksa Kilang dan Jentera

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Dr. Saraswathy A/P Kasavan

Tingkah Laku dan Cabaran dalam Sektor Perhotelan ke arah Kelestarian Pengurusan Sisa Makanan di Pulau Langkawi

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dr. Sharina Abdul Halim

Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral (dalam proses)

Majikan/Tempat Bekerja: Institute of Ocean and Earth Sciences, Universiti Malaya


Dr. Mohammad Yasir bin Mohammad Said

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian dan mitigasi gelinciran tanah di kawasan tanah tinggi Sabah: Kajian kes Kundasang

Tahun Graduasi: 2007

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr Sarah Aziz

Jawatan Terkini: Exploration geoscientist (Basin study)

Majikan/Tempat Bekerja: PETRONAS Carigali Sdn Bhd


Dr. Mashita binti Abdul Jabar

Penglibatan Komuniti Tempatan Dalam Ekopelancongan: Kajian Kes Hutan Lipur Gunung Senyum, Pahang.

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Hadi, Dato’ Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan, UiTM Caw. Melaka


Dr. Ishlahuda Hani Bt Sahak

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sumber Warisan Geologi dan Potensi Pembangunannya Secara Lestari di Lembah Kinta

Tahun Graduasi: 2011

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Professor Emritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: (Baru sahaja menamatkan pengajian PhD)

Majikan/Tempat Bekerja:


Rabiatul Jannah Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penerokaan nilai masyarakat dalam proses pembangunan lestari di Malaysia: Kajian kes di Sepang

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof Dr Sharifah Zarina binti Syed Zakaria,  Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob dan Dr. Zurina Mahadi

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Mahirah binti Taib

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pembangunan Aptasensor Dalam Pengesanan Penyakit Berkaitan Abnormaliti Insulin

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Dr. Tan Ling ling

Jawatan Terkini: Pensyarah PSH

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat GENIUS @ Pintar Negara UKM Kampus Seremban


Dr. Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael

Etnobotani dan Sikap Penjual Terhadap Kelestarian Tumbuhan Ubatan yang Dijual di Tamu Pantai Barat Sabah

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Dr. Aldrie bin Amir, Dr. Mustaffa Bin Omar dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latiff Mohamad

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)


James Anak Bachat

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Geoindikator Geobencana untuk Perancangan Lembah Klang: Kajian Kes Shah Alam dan Hulu Langat

Tahun Graduasi: 2005

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: Engineering Geologist / Director

Majikan/Tempat Bekerja: Jurutera Perunding Geoteknik Sdn Bhd


Jeningsih

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Development of DNA Micro-optod to Detect Dengue Virus and it's Application in Early Detection of Dengue Disease

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling

Jawatan Terkini: Tiada

Majikan/Tempat Bekerja: Tiada


Mohamad Muhyiddin bin Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penyelarasan Program Badan Bukan Kerajaan (NGO) ke Arah Mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs): Kajian Kes Global Environment Centre (GEC)

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern

Jawatan Terkini: Pegawai Teknikal Program (Pembangunan Sosial)

Majikan/Tempat Bekerja: Global Environment Centre


Victor Wong Lee Wee

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kitaran Bahan Binaan Batuan Dan Tanah: Kajian Kes Dalam Industri Pembinaan

Tahun Graduasi: 2006

Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr Mazlin Mokhtar

Jawatan Terkini: Real Time Drilling Software Support

Majikan/Tempat Bekerja: Halliburton


Nur Khairlida binti Muhamad Khair

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Assoc. Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Assoc. Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta, Assoc. Prof. Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah & Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar

Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD)

Majikan/Tempat Bekerja: (Pelajar PhD LESTARI UKM)


Ismail bin Mat Tahir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kesiapsiagaan Hospital Serdang dalam Pengurusan Bencana

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan P.M. Dr Sarah Aziz

Jawatan Terkini: Tenaga pengajar

Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Kesihatan Malaysia


Syed Zahirruddin Bin Syed Zakaria

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pelaksanaan Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir

Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Getah Malaysia


Nur Aizat Binti Kamarulzaman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Nanoteknologi untuk Governans Baik Nanoteknologi ke arah Pembangunan Lestari: Kajian Kes di Lembah Klang

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Dr. Lee Khai Ern (Lestari) dan Dr. Siow Kim Shyong (IMEN)

Jawatan Terkini: Part-timer OUM

Majikan/Tempat Bekerja: Open University Malaysia


Cik Faridah binti Ahmad Azam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Biojisim Dan Potensi Sekuestrasi Karbon Bagi Beberapa Spesies Ladang Hutan Yang Terpilih Di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Talib Latif dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)


Dr. Aminuddin bin Mohamed

Kelestarian Kedap Dalam Pembangunan Modal Insan Masyarakat Orang Asli

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

Jawatan Terkini: Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan/Pensyarah Cemerlang

Majikan/Tempat Bekerja: Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis Pahang


Dr. Choon Shay Wei

Pembangunan Indeks Bandar Lestari bagi Bandar-bandar Utama di Malaysia

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jaqueline Pereira, Prof. Dr. Abdul Aziz Jemain, Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Multimedia University


Dr. Lim Choun Sian

Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Kajian Kes di Bukit Antarabangsa, Selangor dan Kundasang, Sabah (Landslide Disasters in Malaysia: Case Studies in Bukit Antarabangsa, Selangor and Kundasang, Sabah)

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI


Dr. Haris Hafizal bin Abd. Hamid

Assessment of Hazardous Volatile Organic Compounds in Ambient Air of Highly Developed Area in Kuala Lumpur

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

Jawatan Terkini: Pegawai Sains

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Teknologi, UKM


Dr. Mohamad Zaki Ahmad

Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Pembangunan Pelancongan di Kuala KEDAH: ke arah Pembangunan Pelancongan Lestari

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: School of Tourism Hospitality Event Management (STHEM), Universiti Utara Malaysia (UUM)


Dr. Mohd Hafiyyan bin Mahmud

Pembentukan Kerangka Pengurusan Bersepadu Sungai Bandar Alur Ilmu Ke Arah Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Sumber Air

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Marlia Mohd Hanafiah

Jawatan Terkini: Senior Executive Research and Capacity Building

Majikan/Tempat Bekerja: Urbanice Malaysia


Dr. Mohd Khairi bin Ismail

Kajian Impak Terhadap Kemudahterancaman, Pembasmian Kemiskinan Dan Penghidupan Lestari Projek Agropolitan Gahai, Lipis, Pahang, Malaysia

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Perniagaan, UCSI University


Dr. Mohd. Nor Rashidi Ab. Jalil

Pembangunan Kriteria Pembinaan Lestari Dan Penilaian Tahap Pematuhan Di Tapak Binaan

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira, Dato' Prof Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof Madya Dr Rawshan Ara Begum

Jawatan Terkini: Pengurus Bahagian Kejuruteraan Teknikal

Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Pembangunan Langkawi


Dr. Muhammad Nazif bin Remli

Keciciran Murid Orang Asli Daripada Perspektif Guru Dan Masyarakat.Kajian Kes Sekolah Murid Orang Asli Di Jeli Dan Gua Musang Kelantan

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

Jawatan Terkini: Guru

Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Menengah Kebangsaan Agam Wataniah Machang Kelantan


Dr. Murnira Othman

Penentuan Emisi Karbon dan Zarahan Terampai di Persekitaran Bangunan untuk Keperluan Dayahuni Bangunan: Kajian Kes di Bandar Seremban

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Prof. Dr. Mohd Talib Latif

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Dr. Nor Diana Mohd Idris

Kajian Impak Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (Iada) Samarahan, Sarawak: Analisis Sosial Dan Ekonomi

Tahun Graduasi: 2011

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Madya Dr. Madeline Berma

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Dr. Norhayati Ngadiman

Kajian Terhadap Model Kampus Lestari Universiti Awam di Malaysia: Suatu Pendekatan Terintegratif

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Ruhizan

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia


Dr. Normala Othman

Kelestarian Sistem Kekeluargaan Dan Warisan Tradisi Masyarakat Kadayan Dalam Menghadapi Arus Pembangunan

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengajian Kenegaraan & Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia


Dr. Nurfashareena binti Muhamad

Bencana Semula Jadi di Kawasan Tepu Bina: Kajian Kes Sub-lembangan Langat, Malaysia

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Mohammad Imam Hassan Reza

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Southeast Asia Disaster Prevention Initative (SEADPRI), LESTARI UKM


Dr. Rahmah Elfithri

Pembuatan Keputusan Kolaboratif dalam Konteks Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Lembangan Langat Malaysia

Tahun Graduasi: 2006

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Deputy Regional Coordinator

Majikan/Tempat Bekerja: Global Water Partnership Southeast Asia (GWP-SEA)


Dr. Rodeano Roslee

Pembangunan Model Pengurusan Risiko Gelinciran Tanah di Kota Kinabalu, Sabah

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

Jawatan Terkini: Pensyarah (Professor Madya)

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Sabah


Dr. Sharif Shofirun bin Sharif Ali

Faktor Peramal Penggunaan Tenaga Elektrik Dalam Menentukan Aliran Metabolisme Tenaga Bandar

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof Dr. Muhamad Rizal Razman dan Dr. Azahan Awang

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Utara Malaysia


Dr. Sr. Hj Mohd Arshad Abas

Permasalahan dan Prestasi Usahawan Melayu : Kajian Kes dengan tumpuan ke atas aspek Budaya, Jaringan, Kewangan dan Tadbirurus

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof Emeritus Dr Takiah Mohd Iskandar dan Prof Emeritus Dato' Dr Abdul Samad Hadi

Jawatan Terkini: CEO

Majikan/Tempat Bekerja: Pokok TEGAK Sdn Bhd


Dr. Zakaria bin Hashim

Pembangunan Kerangka Kategori Pengurusan Kawasan Dilindungi Di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: P.M. Dr. Saiful Arif bin Abdullah & Prof. Dr. Shukor Md. Nor

Jawatan Terkini: Ketua Pusat Pengajian

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Taman Dan Ameniti, Fakulti Senibina Perancangan Dan Ukur, Universiti Teknologi Mara (UiTM)


Dr. Zanisah Man

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Tahun Graduasi: 2008

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato, Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM


Dr. Zurina Mahadi

Meneroka perkongsian sedia ada nilai pembangunan lestari di antara orang awam dengan pembuat dasar: Kajian kes di Sepang, Selangor

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Sumber Alam, UKM


Encik Abdul Qayyum bin Zulkifli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Implementation of REACH in the Context of Sustainable Development – A Case Study for Fatty Acid Industries in Malaysia

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof Dato' Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Zuriati Zakaria

Jawatan Terkini: Eksekutif

Majikan/Tempat Bekerja: UMP Advanced Education


Encik Muhammad Ashahadi bin Dzulkafli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Warisan Rijang Beradiolaria dari sekitar Pos Blau, Ulu Kelantan

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Prof. Dr. Basir Jasin

Jawatan Terkini: Pensyarah DS45

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), UKM


Encik Zamri bin Daud

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengurusan Kawasan Tadahan Berdasarkan Kualiti Air Di Utara Tanah Bencah Putrajaya

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pegawai Kerajaan

Majikan/Tempat Bekerja: Perbadanan Putrajaya


Koh Fui Pin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Assessment of Policy Responses To Address Climate Change: Case Study of Malaysia

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Noor Sharizad binti Rusly

Faktor-faktor Peramal Yang Mempengaruhi Sikap Pihak Berkepentingan di Malaysia Terhadap Teknik-teknik Pencegahan dan Pengawalan Denggi

Tahun Graduasi: 2014 (Sarjana) & 2021 (PhD)

Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi dan Prof. Dr. Nik Marzuki bin Sidik

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Nur Liyana binti Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Perbandingan Kesediaan Keselamatan Makmal Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar : Kajian Kes Di Pahang

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof Madya Dr.Goh Choo Ta, Dr. Sharina Abdul Halim, Prof Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Dato' Prof Mazlin Mokhtar

Jawatan Terkini: Stock Management Coordinator

Majikan/Tempat Bekerja: Duthai Trading Sdn. Bhd


Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Tahap Pengetahuan dan Kesedaran dalam Kalangan Kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang terhadap Pensijilan Hutan

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail, Dr. Hezri Adnan

Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Nurul Syazwani Yahaya

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Pengaruh Iklim di Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Perbandaran di Selangor, Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dr. Mohd Raihan Taha

Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di LESTARI)

Majikan/Tempat Bekerja: -


Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad

Percutian Famili Melayu Bandar

Tahun Graduasi: 2007

Nama Penyelia: Prof Emeritus Dr. Abdul Samad Hadi, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof Emeritus Dr Abdul Kadir Din

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Centre of Research for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities,UKM


Puan Siti Morni Umor

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Development Of An Improved Dengue Surveillance Programme For Sustainable Public Health Via Utilisation Of GIS And Remote Sensing Technologies

Tahun Graduasi: 2009

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)


Dr. Abdul Rais Abdul Latiff

Impak Pertumbuhan Industri Pelancongan ke atas Ekonomi dan Alam Sekitar di Malaysia: Analisis Penghitungan Keseimbangan Umum (CGE)

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Abdil Hamid Jaafar & P.M. Dr. Rawshan Ara Begum

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan (Bahagian Ekonomi)

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia


Siti Nashroh binti Shaari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Carbon and Water Footprint for Environmental Sustainabily : Case study Sustainable School

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Dr. Shaharuddin Idrus

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


W. Syairah Hazwani binti W. Petera

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengaruh Karakter Akhlak Islam Terhadap Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar: Kajian Ke Atas Ahli-Ahli Pertubuhan Islam Di Malaysia

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob, Dr. Sharina Abdul Halim dan Prof. Dr. Shafeea Leman

Jawatan Terkini: Suri rumah

Majikan/Tempat Bekerja:


Dr. Khoo Lay See

Mainstreaming Disaster Victim Identification into Disaster Risk Reduction in Malaysia

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: Pegawai Sains Forensik / Forensic Scientist

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Kuala Lumpur


Dr. Ahmad Firdhaus bin Arham

Faktor Peramal Sikap Masyarakat di Lembah Klang Terhadap Teknik-Teknik Pengawalan Denggi ke Arah Kelestarian Alam Sekitar

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dr. Latifah Amin & Dr. Zurina Mahadi

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra Universiti


Dr. Naziatul Aziah binti Mohd Radzi

Persepsi Pelaksana dan Penerima terhadap Kelestarian Inisiatif CSR Berasaskan Program Pendidikan: Kajian Kes Yayasan Korporat Terpilih di Malaysia

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Dr Sharina Binti Abdul Halim, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & P.M. Ts Dr. Lee Khai Ern

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Kelantan


Dr. Azliyana Azhari

Air Pollution from Vehicular Emission on a Busy Highway within an Industrial Area

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Dr Mohd Talib Latif & Dr. Matthias Ketzel

Jawatan Terkini: Research Fellow (Climate Change Communication)

Majikan/Tempat Bekerja: Monash University Malaysia


Dr. Tanot Unjah

Characterisation and Assessment of Geoheritage Resources for The Development of Langkawi Geoparks Component

Tahun Graduasi: Sarjana 2003 dan Doktor Falsafah 2011

Nama Penyelia: Prof. Emrts. Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Penyelidikan Langkawi, LESTARI, UKM


Dr. Md Rabiul Islam

The Link between Trade and Environment: Impact of Tariff and Non-Tariff Trade Barriers on Tropical Timber Trade in Malaysia

Tahun Graduasi: 2011

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dato' Mohammad Shaharuddin bin Ismail

Jawatan Terkini: Associate Professor

Majikan/Tempat Bekerja: School of International Studies, UUM


Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

Penyertaan Malaysia dalam Proses Rundingan Protokol Montreal

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato Dr. Abdul Samad Hadi

Jawatan Terkini: Profesor

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)


Dr. Siddique Ahmed

An Analysis of Factors Affecting Willingness-To-Pay and Purchase of Organic Vegetables and Fruits in Malaysia: Case Study in Selangor and Federal Territory

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Dr. Norshamliza Chamhuri

Jawatan Terkini: Assistant Professor

Majikan/Tempat Bekerja: Department of Computer Science and Engineering, International Islamic University Chittagong


Sr Dr. Hj. Abd. Manan Hj. Samad

Pengurusan Alam Sekitar dan Gunatanah Sebagai Penunjuk Pembangunan Sumber di Negeri Perlis

Tahun Graduasi: 2005

Nama Penyelia: Prof Emeritus Dato' Dr. Abd. Latiff Mohamad

Jawatan Terkini: Profesor

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Mara (UiTM)


Dr. Cheryl Stephen Jeganathan

Literasi Undang-Undang dalam Dokumen Penguatkuasaan Undang-Undang Alam Sekitar di Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Zakaria

Jawatan Terkini: Pendaftar Kolej & Ketua Bahagian Jaminan Kualiti

Majikan/Tempat Bekerja: Kolej Muzik Antarabangsa (ICOM)


Dr. Tan Kok Weng

Pendekatan Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Malaysia: Kajian Kes di Lembangan Sungai Pahang

Tahun Graduasi: Sarjana 2007 dan Doktor Falsafah 2012

Nama Penyelia: Prof Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Ahmad Hezri dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan/ Ketua Program Sarjana Teknologi Alam Sekitar

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)


Dr. Rozita binti Hod

Pendekatan Ekobiososial dalam Pengurusan Denggi di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy dan Dr. Mazrura Hidayatulfathi

Jawatan Terkini: Pensyarah Perubatan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan UKM


Ir. Dr. Selamat bin Aliman

Penilaian Kelestarian Pembangunan Sumber Batu Kapur di Negeri Perak

Tahun Graduasi: 2009

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: Jurutera Perunding (Kejuruteraan Perlombongan dan Alam Sekitar)

Majikan/Tempat Bekerja: SBA Consulting Engineers


Dr. Intan Afida Mohamad Amin

Kualiti Maklumat dalam Perancangan Tapak Pembangunan bagi Pengurangan Risiko Banjir. Kajian Kes: Majlis Perbandaran Selayang

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: PM Dr. Ahmad Fariz Mohamed & Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Geomatik dan Alam Bina, Pusat Pengajian Diploma, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur


Dr. Tan Ching Tiong

Adaptive Capacity of The Water Institutions in a Changing Climate: The Case Study of Sg. Selangor Basin

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo&  Dr. Nadzri Yahaya

Jawatan Terkini: Carbon Neutrality Sustainability Officer

Majikan/Tempat Bekerja: Ballarat City Council, Vic Australia


Dr. Sharina Abdul Halim

Kelestarian Kehidupan dalam Arus Pembangunan Pelancongan Kajian Penyertaan Komuniti Setempat di Kepulauan Langkawi, Malaysia

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hood Hj. Mohd Salleh

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM


Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) as a Tool for Effective Chemical Hazard Communication and Chemical Risk Management in Malaysia

Tahun Graduasi: 2011

Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM


Ahmad Rosli Othman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Warisan Fosil Moluska Trias daripada Aring, Kelantan

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman & PM Dr. Kamal Roslan Mohamed

Jawatan Terkini: Penolong Pengarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral & Geosains Malaysia


Md. Abdullah Abraham Hossain

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Implementation of Integrated River Basin Management Under Local Context: A Case of Langat River Basin

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Dr. Mohd Ekhwan Haji Toriman

Jawatan Terkini: Public Service Under Forest Cadre of Bangladesh

Majikan/Tempat Bekerja: Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Bangladesh


Dr. Ooi Lia

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Biosensor Pendarfluor Berdasarkan Sel Bakteria Escherichia Coli roGFP2 Terpegun untuk Pengesanan Ketoksikan

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Dr. Lee Yook Heng dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

Jawatan Terkini: Felo Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: Okayama University, Japan


Norazura Burham

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kesan Jangkaan Kenaikan Paras Air Laut di Pelabuhan Klang

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Dr. Rawshan Ara Begum

Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia


Yatimah binti Hj. Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Perusahaan Penternakan Babi di Daerah Kuala Langat: Ke Arah Pengurusan Bersepadu Pesisiran Pantai

Tahun Graduasi: 2004

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pengurus Alam Sekitar

Majikan/Tempat Bekerja: MMC Gamuda KVMRT (PDP SSP) Sdn. Bhd.


Translate »