LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Alumni LESTARI (239/249)

Dr. Eda Izanie bt Ahmad Kamil

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengetahuan Sikap Dan Amalan Guru Kelab Pencinta Alam Berkaitan Marine Debris

  Tahun Graduasi : 2024
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Syarifah Zarina Syed Zakaria, Dr. Murnira Othman & Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman
  Jawatan Terkini: Tidak bekerja
  Majikan/Tempat Bekerja:

  Pelajar ini telah menamatkan pengajian mengikut tempoh masa yang ditetapkan (Graduate on-Time: GOT)

Dr. Mahfuza Begum

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Climate Change And Sustainability Of Marine Capture Fisheries: An Intergrated Approach For Food Security In Bangladesh

  Tahun Graduasi : 2024
  Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir & Dr. Muhammad Meheddi Masud
  Jawatan Terkini: Timbalan Setiausaha
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Perhubungan Ekonomi, Kementerian Kewangan, Bangladesh

Dr. Alwin Long Su Weng

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Fostering Inclusive and Low Carbon Energy Transition with Multihelix Engagement Model Using LCOE and Social Cost on Communities in Tambunan Sabah

  Tahun Graduasi: 2023
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim & Dr. Minhaz Farid Ahmed
  Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Eksekutif
  Majikan/Tempat Bekerja: ATECH ENERGY Malaysia

ChM. Dr. Nur Syamimi binti Mohamad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kepentingan Zink dalam Kesihatan Awam dan Pembangunan Sensor Zink(II) Kimia Optik dan Elektrokimia Berasaskan Sebatian 8-Karboksamidokuinolina

  Tahun Graduasi: 2023
  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Tan Ling Ling (Penyelia utama), Prof. Madya ChM. Dr. Nurul Izzaty binti Hassan, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. ChM. Dr. Lee Yook Heng
  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik
  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Kajian Bencana Asia Tenggara (SEADPRI), Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Dr. Farhah bt Abdillahil Moktamin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Bateri Terpakai Untuk Perlindungan dan Pengurusan Alam Sekitar

  Tahun Graduasi: 2023
  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar & Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim
  Jawatan Terkini: Bekerja sendiri
  Majikan/Tempat Bekerja: Bekerja sendiri

Ts. Dr. Siti Zulaiha binti Zolkaply

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impact of Climate Change on Fisheries and Opportunities for Adaptation in Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2023
  Nama Penyelia: Dr. Lubna Alam (Penyelia utama) & Prof. Ahmad Abas Kutty (Penyelia bersama)
  Jawatan Terkini: Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
  Majikan/Tempat Bekerja: Politeknik Jeli Kelantan

Eddy Mazuaansyah Mohd Ali Murad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Bawah Air di Kalangan Penyelam Skuba di Pulau Tioman

  Tahun Graduasi : 2023
  Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir
  Jawatan Terkini: Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan)
  Majikan/Tempat Bekerja: Cawangan Pengurusan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF)

Dr. Radin Zulhazmi bin Radin Abdul Halim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Keinstitusian Terhadap Peralihan Tenaga Berkarbon Rendah di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi : 2022
  Tajuk Kajian : Pendekatan Keinstitusian Terhadap Peralihan Tenaga Berkarbon Rendah di Semenanjung Malaysia
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Dr Mohd. Talib Latif

  Jawatan Terkini: Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Air dan Pembetungan
  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

  Pautan 

Pesuruhjaya Kehormat (PA) Dr. Haji Norhafifi bin Haji Ismail

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Keberkesanan Latihan Kesiapsiagaan Terhadap Komuniti Tempatan Menghadapi Bencana Banjir Di Kelantan

  Tahun Graduasi: 2021
  Tajuk Kajian: Keberkesanan Latihan Kesiapsiagaan Terhadap Komuniti Tempatan Menghadapi Bencana Banjir Di Kelantan
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Prof. Madya Dr Sarah Aziz binti Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Dekan
  Majikan/Tempat Bekerja: Enforcement, Leadership and Management University (ELMU)

  Jawatan terdahulu : Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APNM)

  Pautan

Dr. Lee Woon Hang

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Consolidated Index Model for Conservation Effectiveness Evaluation on Protected Areas of Sungai Dusun, Bukit Kutu, and Klang Gate

  Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr Saiful Arif Abdullah, Prof Dr Shukor Md. Nor, Dr. Mohammad Iman Hassan Reza
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Jamil bin Tajam

 •  
 •  
 • Penilaian Risiko Ekologi Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Dalam Persekitaran Berubah : Pendekatan Ekosistem Bagi Mengurus Kepulauan Dangli Langkawi Dalam Menghadapi Tekanan Persekitaran.

  Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Dr. Nurul Ashikin Binti Alias

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemetaan Kemudahterancaman dan Impak Banjir ke atas Sosioekonomi Komuniti di Pahang

  Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Nor Diana Mohd Idris dan Dr. Rahmah Elfithri
  Jawatan Terkini: Bekerja sendiri
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Nor Diana Abdul Halim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kualiti Udara Bandar di Wilayah Perluasan Perbandaran Mega Kuala Lumpur (KLEMUR) dengan Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS)

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif (Penyelia Utama) dan Prof. Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed (Penyelia Bersama).
  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Perubahan Iklim (IPI), UKM

Dr. Che Zaliha Shahrum

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • ‘Barrier Free’ Criteria Evaluation Framework For Architectural Design Facilities At Urban Park In Klang Valley

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah
  Jawatan Terkini: Freelance
  Majikan/Tempat Bekerja: CZS Design Studio

Dr. Nurfarahain Zainal

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Hutan Bandar Dan Sosial Masyarakat Untuk Dayahuni Bandar Di Bandar Seremban, Negeri Sembilan

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dato' Shaharuddin Mohd Ismail
  Jawatan Terkini: Ahli Perniagaan
  Majikan/Tempat Bekerja: Dhuha Secret Enterprise

Dr. Ajimi bin Jawan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemuliharaan Kualiti Air Di Lembangan Sungai Inanam-Likas, Kota Kinabalu, Sabah Dalam Kalangan Pelaksana Dan Komuniti : Analisis Teori Kelakuan Terancang Lanjutan

  Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin Bin Mokhtar, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta
  Jawatan Terkini : Pensyarah Kanan
  Majikan / Tempat Bekerja : Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

Muzaffar A/L Yusry

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengenalpastian dan Penilaian Tapak Geologi Bernilai Warisan Untuk Pemuliharaan dan Pelancongan Di Daerah Hulu Langat

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Dr. Nobert Simon
  Jawatan Terkini: Freelance GIS
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Maya Liyana binti Hamzah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Species Biodiversity, Biomass and Carbon Stock Between Intact and Naturally Regenerated Mangrove Forest in Klang Selangor

  Tahun Graduasi Sarjana : 2022
  Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir dan Dr. Sahadev Sharma
  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik LESTARI UKM
  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Nor Azilah binti Ahmad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Strategi Perlaksanaan Bandar Teknologi Hijau di Kawasan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya Melaka

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknikal Malaysia, Melaka

Salina binti Nor Azam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Keupayaan Sumber Air untuk Dayahuni Bandar: Kajian Kes Bandaraya Ipoh

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Eksekutif Penyelidikan
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Darul Ridzuan

Dr. Nur Fadhilah bt Mazlan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Biosensor DNA Denggi Berasaskan Matriks Penyokong Berlainan Melalui Kompleks Logam Salfen Sebagai Label DNA Dan Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Integrasi Biosensor DNA Sebagai Peranti Sistem Amaran Awal

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Tan Ling Ling, ChM. Dr. Nurul Huda Abd. Karim, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Doris Quay Huai Xia
  Jawatan Terkini: Post doctoral fellow
  Majikan/Tempat Bekerja: Southeast Asia Disaster Prevention Research Initiative, LESTARI UKM.

Zureen Norhaizatul Binti Che Hassan

 •  
 •  siswazah@ukm.edu.my
 • Penilaian Tempoh Ulangan Hujan Ekstrem bagi Reka Bentuk Hujan di Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof.Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Liew Juneng
  Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia

Che Siti Noor binti Koh Poh Lee @ Che Mamat

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Pengurusan Risiko Bencana Tanah Runtuh di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz  dan Prof. Dr. Raihan Taha
  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir dan Diplomatik
  Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Pengurusan Bencana Negara

Dr. Mohammad Rahmdzey bin Roly

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembinaan Indikator Perlancongan Hijau Kes di Pulau Tioman, Pahang

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, P.M. Dr. Norlida Hanim binti Mohd Salleh dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail
  Jawatan Terkini: Penyelia Kawalan Kualiti
  Majikan/Tempat Bekerja: Esron Petroleum Sdn. Bhd

Ong Jing Yi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Aptasensor Impedimetrik Berasaskan Polianilina Untuk Pengesanan Aflatoksin B1 Dalam Bahan Makanan Dan Pakan Haiwan Untuk Keselamatan Makanan

  Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Phang Sook Wai, Dr. Andrew Pike
  Jawatan Terkini : -
  Nama Majikan : -

Dr. Azlinawati binti Abdullah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kerangka Konseptual Hubungan Model Mental Dan Tahap Literasi Alam Sekitar Dan Kelestarian Kanak-Kanak Sekolah Rendah

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz b. Hj. Mohamed, Dato' Shaharuddin b. Mohamad Ismail dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad b. Abdul Hadi
  Jawatan Terkini: Guru
  Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal Dalam

Dr. Md. Mahfuzul Islam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Economic Vulnerability, Awareness and Adaptation towards Sustainable Coastal Community in Pahang, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Dr. Ahmad Aldrie Amir & Dr. Rawshan Ara Begum
  Jawatan Terkini: Research Fellow
  Majikan/Tempat Bekerja: Greentech Foundation

Dr. Nor Zuriati Amani AB Rani

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kemudahterancaman Dan Daya Tahan Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40) Di Wilayah Kelantan Selatan

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Dr. Rospidah Binti Ghazali, Prof. Dr. Zaidi Bin Isa, Prof. Emeritus Chamhuri Bin Siwar
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: UiTM Cawangan Kelantan

Nurafiqah binti Muhamad Nazi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Dan Taburan Pokok Berisiko Di Kampus UKM Bangi

  Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Gs. Dr. Nuriah Abd. Majid
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Rashidah binti Zainal Alam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Inovasi Tenaga Suria Terhadap Penghidupan Lestari Penduduk Pulau Mabul, Sabah Malaysia

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Prof. Madya Dr. Norasikin Ahmad Ludin
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Sytty Mazian binti Mazlan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Governans Keselamatan Dan Kesihatan Perkerjaan Dalam Aspek Kualiti Udara Dalaman

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Kadir bin Ariffin & Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman
  Jawatan Terkini: Konsultan
  Majikan/Tempat Bekerja: National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)

Dr. Suganthy a/p Kanapathy

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengintegrasian Konsep Pembangunan Lestari Melalui Subjek Kimia: Kajian Kes di Pusat Permata Pintar Negara Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dr. Sharifah Zarina & Azizah binti Mohd Zaidi
  Jawatan Terkini: Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
  Majikan/Tempat Bekerja: Kolej PERMATA@Pintar Negara, UKM, Kampus Bangi

Dr. Ahmad Zafir bin Abdul Wahab

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Factors Affecting Human-Elephant Conflict in Jeli Kelantan

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Madya Saiful Arif Mohamad, Prof. Dr. Shukor Md Nor & Prof. Dr. Ahimsa Campos Arceiz
  Jawatan Terkini: Program Director
  Majikan/Tempat Bekerja: The Habitat Foundation

Dr. Azizan bin Ramli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Model Pengurusan Keselamatan Industri Bagi Kluster Industri Halal Di Malaysia Berdasarkan Pendekatan Kooperatif

  Tahun Graduasi : 2017
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar & Prof. Dr. Badrul.
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Pahang

Dr. Azman bin A. Rahman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Landskap Persekitaran Kampung Tradisional Melayu Langkawi Ke Arah Pemuliharaan Warisan.

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Jamal bin Othman, Prof. Emeritus Dr. Shafeea Leman & Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail.
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Centre of Studies for Parks and Amenity Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Dr. Devika a/p Krishnan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesanggupan Membayar Isi Rumah Bagi Fungsi Perlindungan Kawasan Tadahan Air Dengan Menggunakan Instrumen Bayaran Perkhidmatan Ekosistem (PES): Kajian Kes Di Lembangan Langat Selangor Dan Pengalaman Perbadanan Tenaga Hidro Boleh Di Perbaharui Perak (PHREC)

  Tahun Graduasi : 2017
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dato' Shaharuddin Mohamad
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: UiTM Kampus Seremban

Dr. Elia Syarafina binti Abdul Shakur

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemilikan Rumah Penyumbang Kepada Pembentukan Kedayahunian Bandar : Kajian Kes Bandar Kajang, Selangor Darul Ehsan

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi & Prof. Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Assistant Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: Faculty of Accountancy and Management, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Dr. Juliana binti Mohamed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Proses Jaringan Interaksi Di Antara Pihak Berkepentingan Dalam Pengurusan Zon Pinggir Pantai Di Malaysia : Dari Perspektif Perundangan

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman & Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria
  Jawatan Terkini: Assistant Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: Kuantan Kampus, International Islamic University Malaysia (IIUM)

Dr. Khan Md. Raziuddin Taufique

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Modeling Consumers Environmental Responsibility, Understanding And Perception Of Eco-Label And Ecologically Conscious Consumer Behaviour In Malaysia

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib & Dr. Norshamliza Chamhuri
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Business School, Oxford Brookes University, United Kingdom

Dr. Md. Sujahangir Kabir Sarkar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impacts of Climate Change on Agricultural Production and Malaysian Economy : An Empirical Analysis of Computable General Equilibrium Model

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Abdul Hamid, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Prof. Madya Dr. Rawshan Begum
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Economics and Sociology, Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh

Dr. Mohd Asran bin Amisah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penerapan Elemen Alam Sekitar Dalam Pembelajaran Biologi Di Sekolah Wilayah Persekutuan Putrajaya

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Madya ChM.Dr. Goh Choo Ta, Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Muhammad Rizal bin Razman & Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria
  Jawatan Terkini: Ketua Penolong Pengarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Unit Sains dan Matematik, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Malaysia

Dr. Pushpawani a/p Ramaloo

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Sosio-Ekonomi, Peranan Institusi, Faktor Kemudahterancaman Dan Kelestarian Penghidupan Petani Bandar Di Pulau Pinang, Malaysia.

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Anizan Ishak, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Prof. Madya Dr. Liong Choong Yeun
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Radin Firdaus bin Radin Badaruddin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Perubahan Iklim Ke Atas Sektor Padi : Implikasi Terhadap Pengeluaran Petani Dan Keselamatan Makanan Negara

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Professor Madya
  Majikan/Tempat Bekerja: Development Planning and Management, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM)

Dr. Woo Yoke Ling

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kerangka Kelestarian Kurikulum Untuk Program Kejuruteraan Di Universiti Malaysia

  Tahun Graduasi : 2018
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dato' Noraini Azman
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ahmed Chinade Abdullahi

 •  
 •  
 • Evaluation of Carbon Sequestration Potential of Soil In Berembun and Kenaboi Forest Reserves, Negeri Sembilan, Malaysia

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Anizan Ishak & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Environmental Management Technology of the Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi, Nigeria

Dr. Chandramalar a/p Munusami

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Permintaan Isirumah Terhadap Perkhidmatan Rawatan Air Sisa Di Malaysia

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Jamal Othman & Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Nilai Universiti, Malaysia

Dr. Norashikin binti Mohd Fauzi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kepelbagaian Biologi Dan Biojisim Di Hutan Dipterokarpa Bukit Yang Telah Dibalak : Kajian Kes Di Kelantan

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latiff Mohamad dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Faculty of Earth Science, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

Dr. Ronzi Mohd Yusoff

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Perubahan Persekitaran Terhadap Kemudahterancaman Orang Asli Jahai Dirancangan Pengumpulan Semula Air Banun Perak

  Tahun Graduasi : 2008
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim, Dr. Mustaffa Omar & Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh.
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Datuk Dr. Khairus Masnan bin Abdul Khalid

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Mengarusperdana Pemuliharaan Biodiversiti Daratan Ke Dalam Dasar Pembangunan Fizikal Di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi : 2013
  Nama Penyelia : Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail, Dr. Ahmad Hezri & Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah
  Jawatan Terkini: Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
  Majikan/Tempat Bekerja: Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri (JPM), Malaysia

Dr. Abul Bashar Bhuiyan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impacts Of Microfinance On Poverty Alleviation And Sustainable Livelihood: A Comparative Study Of Grameen Bank And Islami Bank Microfinance Schemes Of Bangladesh.

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abd Ghafar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Professor Madya
  Majikan/Tempat Bekerja:  Faculty of Business and Accountancy (FBA), University of Selangor (UNISEL)

Dr. John Babington Chibunna

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Study on Awareness And Behaviour of Employees and Students on E-Waste Management in Universiti Kebangsaan Malaysia

  Tahun Graduasi : 2013
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Prof. Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Abia State University, Uturu, Nigeria

Dr. Md. Anowar Hossain Bhuiyan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impacts of Ecotourism on Sustainable Livelihood of Local Communities in Lake Kenyir and Sekayu Recreational Forest Terengganu Malaysia.

  Tahun Graduasi : 2014
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dato' Shaharuddin Mohamad
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Amer Issa Ahmad Bani Amer

 •  
 •  
 • The Application Of Participatory Approach For Achieving Sustainable Development In Jordan.

  Tahun Graduasi : 2013
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi, Dr. Ahmad Hezri & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: General Director
  Majikan/Tempat Bekerja: Al-Hayat Center for Civil Society Development-RASED, Jordan.

Dr. Chee Ping Ngang

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengintegrasian Perubahan Iklim Dalam Perancangan Spatial : Penilaian Perancangan Dan Kekangan Pengintegrasian Di Lembangan Sungai Selangor

  Tahun Graduasi : 2015
  Nama Penyelia : Datin Paduka Halimaton Saadiah & Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini: Perancang Bandar
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, PLANMalaysia

Dr. Desa bin Saad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Terhadap Dasar Awam Dalam Subsektor Perikanan - Kesannya Terhadap Penggunaan Sumber Dan Agihan Pendapatan Nelayan

  Tahun Graduasi : 2015
  Nama Penyelia : Prof Dr. Basri Abdul Talib & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Faridatul Akma binti Abdul Latif

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kerangka Untuk Pelaksanaan Amalan Landskap Lestari Di Kawasan Taman Kediaman Bandar Lembah Kelang

  Tahun Graduasi : 2013
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Hadi & Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Landscape Architecture (Puncak Alam), Kolej Pengajian Alam Bina (KAB), Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Dr. Ferdoushi Ahmed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impacts of Microcredit Programme on Socio-Economic Status, Empowerment and Poverty Alleviation Amongst Rural Women : A Case Study of Panchagarh District in Bangladesh

  Tahun Graduasi : 2011
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics, Prince of Songkla University, Thailand

Dr. Roslina binti Kamaruddin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Akuakultur Di Kedah : Analisis Aimpak Ekonomi, Sosial Dan Alam Sekitar Menggunakan Pendekatan Kehidupan Lestari

  Tahun Graduasi : 2010
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar
  Jawatan Terkini: Professor Madya
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Abul Quasem Al-Amin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • A Computable General Equilibrium Approach To Trade And Environmental Modelling : The Impacts Of Carbon Tax Policy On Malaysian Economy

  Tahun Graduasi : 2009
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Director
  Majikan/Tempat Bekerja: Centre For Asian Climate and Environmental Policy Studies, Canada

Dr. Hamimah binti Hassan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Aktiviti Geopelancongan Di Langkawi Unesco Global Geopark

  Tahun Graduasi : 2019
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Dept. of Management and Marketing, Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Dr. Innocent A. Jereme

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analysis of Household Food Waste Management Behaviour in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2017
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dr. Rawshan Begum
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Kamaluddin Hj. Talib

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengecaman dan Analisis Pergerakan Tanah di Kundasang, Sabah Menggunakan Kaedah GPS Dan DPT

  Tahun Graduasi: 2007
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komooo & Prof. Dr. Raihan Taha
  Jawatan Terkini: Professor Madya
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Dr. Md. Shahin Mia

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Economic Impacts And Disease Burden Of Dengue In Seremban District, Malaysia

  Tahun Graduasi : 2014
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Er Ah Choy, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Rawshan Begum & Raja Datuk Zaharaton.
  Jawatan Terkini: Professor Madya
  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Finance and Banking (FIB), Faculty of Business Studies, Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University, Dinajpur.

Dr. Mehe Zebunnesa Rahman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • An Assessment On Poverty Reduction And Sustainable Livelihood Through Solid Waste Management Amongst Waste Workers In Dhaka City, Bangladesh

  Tahun Graduasi : 2016
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Chamhuri Siwar & Dr. Rawshan Begum
  Jawatan Terkini: Associate Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: North South University (NSU), Dhaka, Bangladesh

Dr. Md Elias Hossain

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Economic Growth and Sustainable Development : Linkages Between Growth and Environment Degradation in Malaysia

  Tahun Graduasi : 2006
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Economics, University of Rajshahi, Bangladesh

Dr. Mohamad bin Abdul Rahman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Banjir Setempat di Lembangan Saliran Daerah Batu Pahat Menggunakan Model Interaktif Analisis Limpahan Banjir

  Tahun Graduasi : 2014
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd Ekhwan Haji Toriman
  Jawatan Terkini: Timbalan Dekan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kuala Lumpur, Cawangan Royal College of Medicine, Perak

Dr. Mohamad Fauzi bin Mohamad Saruman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Governans Kelestarian Dalam Pengurusan Ekopelancongan Di Paya Indah Wetlands

  Tahun Graduasi : 2008
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern
  Jawatan Terkini: Ketua Audit Dalam
  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia

Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ecological Integrity Of Wildlife Protected Areas In The State Of Selangor, Peninsular Malaysia.

  Tahun Graduasi : 2012
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah & Prof. Dr. Shukor Md Nor
  Jawatan Terkini: Director & Principal Fellow
  Majikan/Tempat Bekerja: Centre for Environment & Sustainability, Presidency Education, Chittagong, Bangladesh

Dr. Mohammed Ebrahim Hussien

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Dynamic Analysis of Sustainable Development Through Renewable Energy Consumption: Case of Biomass Resource Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Ahmad Hamid Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Norashikin Ahmad
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Mohd Kher bin Hussein

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Pihak Berkepentingan Terhadap Pembangunan Dan Pengurusan Landskap Hutan Rekreasi Di Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi : 2015
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah & Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Landscape Architecture, Faculty of Design and Architecture, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Dr. Nawal Issa Abdallah Ekaour

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Environmental Values and Ethics Among Yarmouk University Students in Jordan.

  Tahun Graduasi : 2008
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dr. Hood Salleh & Dr. Mustafa Omar
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Suresh Kumar Lachimpadi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • A Comparison Of Construction Waste Management Between Conventional Construction And Industrialised Building Systems For High Rise Apartments In Klang Valley, Malaysia

  Tahun Graduasi : 2014
  Nama Penyelia : Prof Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar dan Prof. Dr. Raihan Taha
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Walid Ahmed Abdu Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impact Study Of Sustainable Livelihood Projects In Yemen : The Case Of Al-Hiswa And Jabal Buraá Sustainable Natural Resources Management Programs

  Tahun Graduasi : 2010
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Faridah Shahadan, Dr. Ahmad Hezri & Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Zainah binti Othman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Peluang Pengamalan Pendekatan Pengurusan Bersama Di Kawasan Eko-Pelancongan : Kajian Kes Di Royal Belum Forest State Park (Rbfsp) Di Gerik, Perak

  Tahun Graduasi : 2017
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dr. Abdul Samad Hadi, Prof. Dr, Ahmad Fariz Mohamed & Dato' Shaharuddin Mohamad
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Zarrintaj Amin Rad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Integration Of Environmental Awareness, Knowledge And Attitude In Formal Education Regarding Secondary School Students: A Case Study In Kajang Selangor

  Tahun Graduasi : 2014
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi & Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Prof. Madya Idr. Dr. Azimin Samsul bin Mohd Tazilan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendefinisian Semula Senibina Mikro Urban Jalanan : Sektor Niaga Retail dan Fasiliti Awam di Malaysia

  Tahun Graduasi : 2010
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr. Norhazni binti Mat Sari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Environmental Forensics in Malaysia : Envisioning Enhancement of Environmental and Hazardous Waste Management

  Tahun Graduasi: 2019
  Tajuk Kajian: Environmental Forensics in Malaysia : Envisioning Enhancement of Environmental and Hazardous Waste Management
  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin Mokhtar, Prof. Madya Dr Goh Choo Ta dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Binti Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

  Pautan

Dr. Khairul Naim Adham

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Empirikal Perolehan Hijau Kerajaan

  Tahun Graduasi: 2014
  Tajuk Kajian: Kajian Empirikal Perolehan Hijau Kerajaan
  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini: Setiausaha Bahagian,
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Pengurusan Biodiversiti, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

  Pautan 

Dr. Amran bin Alias

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Pengetahuan Tradisi Orang Asli Batek di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan

  Tahun Graduasi: 2019
  Tajuk Kajian: Pengurusan Pengetahuan Tradisi Orang Asli Batek di Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh, Dato' Shaharuddin Mohamad dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Ekonomi, Seksyen Sosial dan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Dr. Hairul Nizam bin Yusoff

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Audit Alam Sekitar Ke Arah Pengukuhan Akauntabiliti Alam Sekitar: Kajian Dalam Sektor Awam Malaysia

  Tahun Graduasi: 2014
  Tajuk Kajian: Audit Alam Sekitar Ke Arah Pengukuhan Akauntabiliti Alam Sekitar: Kajian Dalam Sektor Awam Malaysia
  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz bin Mohamed, Dr. Ahmad Hezri dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi

  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Pengauditan ICT, Sektor Audit Prestasi, Jabatan Audit Negara

  Pautan

Dr. Rahmah Elfithri

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembuatan Keputusan Kolaboratif dalam Konteks Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Lembangan Langat Malaysia

  Tahun Graduasi: 2006
  Tajuk Kajian: Pembuatan Keputusan Kolaboratif dalam Konteks Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Lembangan Langat Malaysia
  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Chief of Section
  Majikan/Tempat Bekerja:
  Capacity Development, and Water Family Coordination (CDW)
  Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)
  UNESCO, Division of Water Sciences (SC/HYD)
  Paris, France

  Pautan 

Ir. Dr. Selamat bin Aliman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kelestarian Pembangunan Sumber Batu Kapur di Negeri Perak

  Tahun Graduasi: 2009
  Tajuk Kajian: Penilaian Kelestarian Pembangunan Sumber Batu Kapur di Negeri Perak
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: Jurutera Perunding (Kejuruteraan Perlombongan dan Alam Sekitar)
  Majikan/Tempat Bekerja: SBA Consulting Engineers

Dr. Khoo Lay See

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Mainstreaming Disaster Victim Identification into Disaster Risk Reduction in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019
  Tajuk Kajian: Mainstreaming Disaster Victim Identification into Disaster Risk Reduction in Malaysia
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Pegawai Sains Forensik / Forensic Scientist
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Kuala Lumpur

  Pautan 

Dr. Mohammad Yasir bin Mohammad Said

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian dan mitigasi gelinciran tanah di kawasan tanah tinggi Sabah: Kajian kes Kundasang

  Tahun Graduasi: 2007
  Tajuk Kajian: Penilaian dan mitigasi gelinciran tanah di kawasan tanah tinggi Sabah: Kajian kes Kundasang
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Exploration geoscientist (Basin study)
  Majikan/Tempat Bekerja: PETRONAS Carigali Sdn Bhd

Ahmad Rosli Othman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Warisan Fosil Moluska Trias daripada Aring, Kelantan

  Tahun Graduasi: 2013
  Tajuk Kajian: Warisan Fosil Moluska Trias daripada Aring, Kelantan

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman & PM Dr. Kamal Roslan Mohamed

  Jawatan Terkini: Penolong Pengarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral & Geosains Malaysia

  Pautan

Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) as a Tool for Effective Chemical Hazard Communication and Chemical Risk Management in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2011
  Tajuk Kajian: The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) as a Tool for Effective Chemical Hazard Communication and Chemical Risk Management in Malaysia

  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM

  Pautan

Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kelestarian Kehidupan dalam Arus Pembangunan Pelancongan Kajian Penyertaan Komuniti Setempat di Kepulauan Langkawi, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2010
  Tajuk Kajian: Kelestarian Kehidupan dalam Arus Pembangunan Pelancongan Kajian Penyertaan Komuniti Setempat di Kepulauan Langkawi, Malaysia

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hood Hj. Mohd Salleh

  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM

  Pautan

Prof. Dr. Rozita binti Hod

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Ekobiososial dalam Pengurusan Denggi di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

  Tahun Graduasi: 2018
  Tajuk Kajian: Pendekatan Ekobiososial dalam Pengurusan Denggi di Daerah Seremban, Negeri Sembilan

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy dan Dr. Mazrura Hidayatulfathi

  Jawatan Terkini: Pensyarah Perubatan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan UKM

  Pautan

Dr. Nur Hairunnisa Binti Rafaai

 •  
 •  
 • Penilaian Status Pemuliharaan Kawasan Dilindungi Menggunakan Pendekatan Ekologi Landskap

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2022
  Tajuk Kajian: Penilaian Status Pemuliharaan Kawasan Dilindungi Menggunakan Pendekatan Ekologi Landskap

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

  Tahun Graduasi Sarjana : 2011
  Tajuk tesis : Penilaian Ekologi Landskap di Rezab Hidupan Liar Krau, Semenanjung Malaysia untuk Perancangan Pemuliharaan Lestari.

  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah, Prof. Dr. Shukor Md Nor dan Prof. Gs. Dr. Mohd Hasmadi Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Sambilan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia

Dr. Tasnuba Haque

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Effect Of Microfinance On The Multimentional Poverty Alleviation And Women Empowerment : An Emperical Study On The Amanah Ikhtiar Malaysia (Aim) Microfinance Borrowers In Malaysia.

  Tahun Graduasi: Sarjana 2014 & Doktor Falsafah 2021
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali
  Jawatan Terkini: Tidak bekerja
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Azhar bin Abd. Aziz

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Terhadap Perlaksanaan Pembangunan Bandaraya Islam Kes Kajian Kota Bharu Bandaraya Islam.

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Mohammad Masukujjaman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Impact of Renewable Energy Technology on Rural Energy Poverty, Livelihood and Its Purchase Intention: A Study in Rajshahi Division, Bangladesh

  Tahun Graduasi: 2018
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Syed Shah Alam, and Dr. Sharina Abdul Halim.
  Jawatan Terkini: Assistant Professor and Head, Department of Business Administration
  Majikan/Tempat Bekerja: Northern University Bangladesh

Dr. Istiaque Hossain

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Water Productivity and Socioeconomic Well-Being of Fishermen in Seasonal Floodplains : A Case Study of Beel Mail and Beel Chandpur Rajshahi District, Bangladesh

  Tahun Graduasi:2010
  Nama Penyelia:Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar & Madan Mohan Dey (WFC)
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Amal Najihah binti Muhamad Nor

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ekologi Landskap Kawasan Hijau Bandar di Bandaraya Kuala Lumpur.

  Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Hasmadi Ismail, Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Prof. Dr. Shukor Md Nor.
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Dr. Sumitra Sithamparam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Development Integrated Rating Criteria for the Sustainable Use of Malaysia's Coastal Recreational Waters

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato'. Dr. Hood Salleh, Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar & Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Noraziah bt Abdul Aziz

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Dayahuni Bandar Terancang : Kajian Kes Shah Alam

  Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi & Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja :

Aswady bin Ahmad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Inventori Senibina Rumah Tradisional Melayu Langkawi Geopark dalam Pembangunan Lestari.

  Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Madya Idr. Dr. Azimin Samsul Mohd Tazilan, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Sharina Abdul Halim.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Chan Kin Onn

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perbandingan Komuniti Herpetofauna di Hutan Dipterokarpa Bukit Dibalak dan Tidak Dibalak di Hulu Terengganu.

  Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Norhayati Ahmad dan Prof. Dr. Shukor Md Nor
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Muhammad Yasar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kemudahterancaman, Kelestarian Dan Strategi Pembangunan Lestari Pertanian Padi Di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (KETARA), Malaysia.

  Tahun Graduasi Sarjana : 2012
  Tajuk Kajian : Kajian Perubahan Gunatanah Sawah di Provinsi Aceh, Indonesia: Implikasi Terhadap Perancangan Kawalan Tanah Sawah.
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Shaharudin Idrus.

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2016
  Tajuk Kajian : Kemudahterancaman, Kelestarian Dan Strategi Pembangunan Lestari Pertanian Padi Di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (KETARA), Malaysia.
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali.

  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia

Hasrizul bin Hashim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sikap Masyarakat Terhadap Bioteknologi Perubatan di Lembah Klang.

  Tahun Graduasi: 2015
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof. Dr. Latifah Amin.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohd Fadhli bin Hamdan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Kandungan Penerbitan Berkaitan Makanan diubah Suai Genetik dalam Jurnal Akademik.

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Madya Dr. Roosfa Hashim dan Prof. Dr. Faridah Ibrahim.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Noor Ayuni binti Ahmad Azlan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Masyarakat Malaysia Terhadap Aspek Etika Tanaman DIubah Suai Genetik: Kajian di Lembah Klang.

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Latif Samian, Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof Dr. Latifah Amin

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Noor Syazwani binti Hassan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tanggungjawab Sosial Syarikat Kimia di Lembangan Sungai Langat ke Arah Pembangunan Lestari

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Marlia Hanafiah

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nor Fairuz binti Abu Bakar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penerimaan Protokol Montreal di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi dan Prof. Dr. Jamaluddin Md Jahi

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norbaya binti Hashim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ke Arah Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu di Malaysia: Kajian Permodelan Kualiti Air di Kawasan Sub Tadahan Sungai Kuyoh.

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mohd Ekhwan bin Toriman dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norfadillah binti Derahim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Inisiatif Komuniti Lestari ke Arah Pembentukan Kampus Lestari di UKM Bangi.

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Dr. Noraziah Ali dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norul Hajar binti Nordin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Mekanisme Pengurusan Persekitaran dalam Konteks Keselamatan Penyediaan Makanan di Kantin Sekolah Rendah di Bandar Baru Bangi, Selangor

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

‘Afifah binti Md. Din

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor-faktor Kejayaan dan Kelestarian Perusahaan Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

  Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nurul Fatanah binti Kamarul Zahari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Batek HEP: Manifestari Alam dan Kebergantungan Hidup Terhadap Rimba.

  Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Madya Dr. Mustaffa Omar

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Aki @ Zaki bin Aman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Lestari ladang Kelapa Sawit di Sungai Asap, Sarawak.

  Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Rasyidah binti Abdul Karim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Jangkaan Kesan Perubahan Iklim dalam Perancangan dan Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di Antara Hutan Simpan Bukit Lagong dan Pelabuhan Klang.

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Khadijah binti Satari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Faedah Pengurusan Sisa Binaan: Perbandingan Antara Pembinaan Secara Konvensional dan Berindustri (IBS).

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Rawshan Begum.
  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan (Kontrak Projek Penyelidikan)
  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Anidah binti Alias

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Warisan Peribumi (Kesusteraan, Pelancongan, Kebudayaan dan Pemeliharaan Warisan) di Tasmania Australia.

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan Tempat Bekerja: -

Sofia binte Ehsan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Geopelancongan: Kajian Kes Langkawi Global Geopark

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman, Prof. Madya Dr. Rawshan Begum dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zairin Akma Zolkapli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Tahap Kepuasan Pelancong Terhadap Taman Tamadun Islam (TTI) Kuala Terengganu Sebagai Produk Pelancongan Islam di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Habibah Ahmad dan Prof. Dr. Hamzah Jusoh

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zubaidah bt Mohd Nasir

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemahaman, Sikap dan Keyakinan Pensyarah Terhadap Pengintegrasian Konsep Pembangunan Lestari ke dalam Kursus Gugusan Sains Sosial, Universiti Kebangsaan Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Hanif bin Kamal Roslan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sedimentologi, Stratigrafi Dan Warisan Geologi Formasi Singa Di Kepulauan Langkawi, Kedah Darul Aman

  Tahun Graduasi : 2017

  Nama Penyelia : Prof. Dr. Che Aziz Ali dan Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

  Jawatan Terkini : -

  Majikan / Tempat Bekerja : -

Hasnol Hady bin Ismail

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sedimentology of the Semantan Formation, The Triassic Deepwater Sedimentary Deposits in the Central Belt of Peninsular Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2015
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed dan Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Mahathir bin Amir Sultan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Gap Analysis For Mercury-Free Medical Facility: A Malaysian Case Study

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Peter John Peterson & Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Neethu Vijayan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kesan Perbandaran Sumber Air Tanah Di Langat River Basin, Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Shaharudin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shagufta Tazin Shathy

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Estimation of Environmental Integrity In The Highly Urbanized Kuala Lumpur City, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Md Firoz Khan

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shawon Muhammad Shahriar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • A Study on The Impacts Of Rural Transformation Programme: A Case Study on The Rural Transformation Centres (RTC) of Perak And Kelantan, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Norshamliza Chamhuri dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Umira Sulaiman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Aktiviti Peruncitan Di Bandar Pertengahan: Kajian Kes Di Seremban Dan Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Dr. Shaharudin Bin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Umi Amira Jamaluddin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implikasi Perubahan Iklim Terhadap Zon Pesisir Pantai Di Kuala Selangor, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Wan Nur ‘ Ashiqin binti Wan Mohamad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Memprofilkan Guru Bahasa Inggeris Yang Berpotensi Untuk Mendidik Amalan Penjimatan Air Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Negeri Selangor.

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dato' Dr. Noraini Azman, Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohamad Yassin dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

  Jawatan Terkini: Guru Bahasa

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM

MD. Ishtiaque Haider Ishty

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Assessment of Flood Damage and Public's Willingness to Pay For Flood Mitigation Project: A case Study of Temerloh, Pahang, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr Ahmad Aldrie Amir Dr Nor Diana Mohd Idris Assoc. Prof Dr Anizan Bt. Isahak

  Jawatan Terkini: Senior Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: China Communication and Construction Company

Norashikin bt Samsuri

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Fenomena Banjir Kilat dan Pendekatan Bukan Berstruktur Daerah Seremban

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Professor Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: Penolong Pegawai Tanah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan

Raja Nur Amirah binti Raja Abu

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Elemen Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Hjh. Sharifah Zarina binti Hj. Syed Zakaria, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Madya. Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: (sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di LESTARI UKM)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Sukati bin Sakka

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perlaksanaan Amalan Pertanian Lestari di Kawasan IADA Barat Laut Selangor Melalui Pendekatan Sosial atau Inovasi.

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed, Prof Madya Dr. Abdul Hadi Harman dan Prof Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Pertanian

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pertanian Malaysia

Dr. Tariqur Rahman Bhuiyan

 •  
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • The cost and socioeconomic impact of natural disaster: Assessing flash flood and landslide events

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy, and Dr. Nurfashareena Muhamad

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Dr. A. S. A. Ferdous Alam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Impacts of International Migration on Socio Economic Development in Bangladesh: A Study on Non-Resident Bangladeshi (NRB) Working in Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar and Associate Prof. Dr. Basri Talib

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Department of International Business, School of International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Hazrat Bilal

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Spatiotemporal Dynamics Of Snow Cover In The Upper Indus River Basin Of Pakistan And Its Consequences On The Future Hydropower Generation Capacity

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini: Post Doctoral (in process)

  Majikan/Tempat Bekerja: Nankai University China

Zuhair Fikri bin Muhammad Fadzil

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengenalpastian Elemen Utama Penilaian Kelestarian Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz dan Prof. Madya Adi Irfan Che Ani

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Md. Azizul Bari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Potential reduction of Water Consumption and Carbon Dioxide Emission from lifestyle changes: A case study in Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Rawshan Ara Begum, Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Raja Datuk Zaharatun

  Jawatan Terkini: Freelancer

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Ignatius Okosun

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Urban Poverty in Lagos Nigeria: Issues, Constraints and Vulnerability in relation to Sustainable Livelihood

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Rahim Md Nor, Prof. Dr. Abdul Samad dan Prof Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini: Consultant

  Majikan/Tempat Bekerja:

  City of Toronto Canada,

  Teva Pharmaceuticals Ltd Canada,

  University of Toronto Canada,

  Eco-Canada Canada,

  Covenant of Redemption Inc. Toronto Canada,

  Capital-One Toronto

Dr. Minhaz Farid Ahmed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Risk Based Assessment and Management of Drinking Water in Langat River Basin, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Lubna Alam, Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Che Abdul Rahim Mohamed

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Elmira Shamshiry

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Solid Waste Management Sub-Models For Sustainable Regional Development : Case Studies Of Langkawi (Malaysia) And Mashhad (Iran)

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin Mokhtar, Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Nazri Yahaya

  Jawatan Terkini: Individual Consultant of Environmental Engineering and Education Issues

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ahmad Zubir Ibrahim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Keselamatan Makanan: Penentu Pengeluaran Padi Dan Impak Pemilikan Aset Ke Atas Penghidupan Petani Padi Di Kawasan Pengairan Muda

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib, Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Professor Madya

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Kerajaan, Universiti Utara Malaysia

Dr. Johan Afendi bin Ibrahim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kelestarian Kehidupan Keluarga Desa di Mukim Che Latiff, Kelantan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitaliti dan Acara, Universiti Utara Malaysia

Dr. Rabieahtul binti Abu Bakar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Seismotectonic Geohazard And Geospatial Framework For Disaster Risk Reduction In Kundasang Sabah

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: PM Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Country Manager, Malaysia, APAC

  Majikan/Tempat Bekerja: SATLAB Geosolutions / Bangsar South, KL

Dr. Siti Dina bt. Razman Pahri

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kitar Hayat bagi Aktiviti Penternakan Kerang: Kajian Kes di Jeram, Selangor

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz dan Dr. Abdullah bin Samat

  Jawatan Terkini: Pegawai Perikanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perikanan Malaysia

Dr. Salsela Saidin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Nilai Sepunya untuk Pemuliharaan Warisan Tabii di Langkawi UNESCO Global Geopark

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof.Dato' Dr. Norzaini Azman, Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Bekerja sendiri

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Mohammad Izzat Bin Rasnan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Material Flow Analysis Of Household E-Waste In Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Associate Prof. Dr. Kohei Watanabe

  Jawatan Terkini: Perunding Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: ERE Consulting Group

Muhammad Adzran Bin Che Mustapa

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perilaku Berniat dan Faktor Peramal Pihak Berkepentingan di Lembah Klang Terhadap Genetik Perubatan

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhammad Rizal Bin Razman

  Jawatan Terkini: Research assistant

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra UKM

Norazam Ab Samah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Daya tahan alam bina hospital terhadap bencana: Kajian kes di Kelantan Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Adi Irfan

  Jawatan Terkini: Pengerusi

  Majikan/Tempat Bekerja: Azamas Engineering Consultant

Dr. Norzalina Zainudin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian tentang pengetahuan, keinginan dan kesanggupan membayar pengguna terhadap produk cekap tenaga: Analisis sektor isirumah di Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Prof. Dr. Er Ah Choy

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, UPM

Dr. AK Mohd Rafiq bin AK Matusin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kemudahterancaman Pengusaha Pelancongan Kesan Daripada Bencana Gempa Bumi Ranau 2015

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Dr. Siti Akhtar binti Mahayuddin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penjanaan, Komposisi dan Pengurusan Sisa Binaan: Kajian Kes Ipoh, Perak

  Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' ChM Dr. Mazlin bin Moktar dan Dr. Wan Hamidon

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA

Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Konsistensi Pengelasan dan Komunikasi Bahaya Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja: Penilaian Amalan di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pemeriksa Kilang dan Jentera

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Dr. Saraswathy A/P Kasavan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tingkah Laku dan Cabaran dalam Sektor Perhotelan ke arah Kelestarian Pengurusan Sisa Makanan di Pulau Langkawi

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral (dalam proses)

  Majikan/Tempat Bekerja: Institute of Ocean and Earth Sciences, Universiti Malaya

Dr. Mashita binti Abdul Jabar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penglibatan Komuniti Tempatan Dalam Ekopelancongan: Kajian Kes Hutan Lipur Gunung Senyum, Pahang.

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Hadi, Dato’ Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan, UiTM Caw. Melaka

Dr. Ishlahuda Hani Bt Sahak

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sumber Warisan Geologi dan Potensi Pembangunannya Secara Lestari di Lembah Kinta

  Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Professor Emritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: (Baru sahaja menamatkan pengajian PhD)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Rabiatul Jannah Mohamad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penerokaan nilai masyarakat dalam proses pembangunan lestari di Malaysia: Kajian kes di Sepang

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof Dr Sharifah Zarina binti Syed Zakaria,  Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob dan Dr. Zurina Mahadi

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mahirah binti Taib

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Aptasensor Dalam Pengesanan Penyakit Berkaitan Abnormaliti Insulin

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tan Ling ling

  Jawatan Terkini: Pensyarah PSH

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat GENIUS @ Pintar Negara UKM Kampus Seremban

Dr. Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Etnobotani dan Sikap Penjual Terhadap Kelestarian Tumbuhan Ubatan yang Dijual di Tamu Pantai Barat Sabah

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Dr. Aldrie bin Amir, Dr. Mustaffa Bin Omar dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latiff Mohamad

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Jeningsih

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Development of DNA Micro-optod to Detect Dengue Virus and it's Application in Early Detection of Dengue Disease

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling

  Jawatan Terkini: Tiada

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Mohamad Muhyiddin bin Hassan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penyelarasan Program Badan Bukan Kerajaan (NGO) ke Arah Mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs): Kajian Kes Global Environment Centre (GEC)

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pegawai Teknikal Program (Pembangunan Sosial)

  Majikan/Tempat Bekerja: Global Environment Centre

Dr. Nur Khairlida binti Muhamad Khair

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia

  Tahun Graduasi Sarjana: 2018
  Tajuk Kajian : The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia
  Nama Penyelia: Assoc. Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Assoc. Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta, Assoc. Prof. Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah & Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2023
  Tajuk Kajian : Pemantauan Alam Sekitar Berasaskan Komuniti Untuk Kelestarian
  Nama Penyelia : Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern & Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Pekerjaan terkini : Guru
  Majikan / Syarikat : Sekolah Menengah Islam Al Amin Kemaman

Ismail bin Mat Tahir

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesiapsiagaan Hospital Serdang dalam Pengurusan Bencana

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan P.M. Dr Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Tenaga pengajar

  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Kesihatan Malaysia

Syed Zahirruddin Bin Syed Zakaria

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pelaksanaan Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Getah Malaysia

Nur Aizat Binti Kamarulzaman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Nanoteknologi untuk Governans Baik Nanoteknologi ke arah Pembangunan Lestari: Kajian Kes di Lembah Klang

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr. Lee Khai Ern (Lestari) dan Dr. Siow Kim Shyong (IMEN)

  Jawatan Terkini: Part-timer OUM

  Majikan/Tempat Bekerja: Open University Malaysia

Cik Faridah binti Ahmad Azam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Biojisim Dan Potensi Sekuestrasi Karbon Bagi Beberapa Spesies Ladang Hutan Yang Terpilih Di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Talib Latif dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Dr. Aminuddin bin Mohamed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kelestarian Kedap Dalam Pembangunan Modal Insan Masyarakat Orang Asli

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

  Jawatan Terkini: Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan/Pensyarah Cemerlang

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis Pahang

Dr. Haris Hafizal bin Abd. Hamid

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Hazardous Volatile Organic Compounds in Ambient Air of Highly Developed Area in Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Pegawai Sains

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Teknologi, UKM

Dr. Mohamad Zaki Ahmad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Masyarakat Nelayan terhadap Pembangunan Pelancongan di Kuala KEDAH: ke arah Pembangunan Pelancongan Lestari

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Tourism Hospitality Event Management (STHEM), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Mohd Hafiyyan bin Mahmud

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembentukan Kerangka Pengurusan Bersepadu Sungai Bandar Alur Ilmu Ke Arah Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Sumber Air

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Marlia Mohd Hanafiah

  Jawatan Terkini: Senior Executive Research and Capacity Building

  Majikan/Tempat Bekerja: Urbanice Malaysia

Dr. Mohd Khairi bin Ismail

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Impak Terhadap Kemudahterancaman, Pembasmian Kemiskinan Dan Penghidupan Lestari Projek Agropolitan Gahai, Lipis, Pahang, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Perniagaan, UCSI University

Dr. Mohd. Nor Rashidi Ab. Jalil

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kriteria Pembinaan Lestari Dan Penilaian Tahap Pematuhan Di Tapak Binaan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira, Dato' Prof Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof Madya Dr Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pengurus Bahagian Kejuruteraan Teknikal

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Pembangunan Langkawi

Dr. Muhammad Nazif bin Remli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Keciciran Murid Orang Asli Daripada Perspektif Guru Dan Masyarakat.Kajian Kes Sekolah Murid Orang Asli Di Jeli Dan Gua Musang Kelantan

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

  Jawatan Terkini: Guru

  Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Menengah Kebangsaan Agam Wataniah Machang Kelantan

Dr. Murnira Othman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penentuan Emisi Karbon dan Zarahan Terampai di Persekitaran Bangunan untuk Keperluan Dayahuni Bangunan: Kajian Kes di Bandar Seremban

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Prof. Dr. Mohd Talib Latif

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Norhayati Ngadiman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Terhadap Model Kampus Lestari Universiti Awam di Malaysia: Suatu Pendekatan Terintegratif

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Ruhizan

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Dr. Nurfashareena binti Muhamad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Bencana Semula Jadi di Kawasan Tepu Bina: Kajian Kes Sub-lembangan Langat, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Mohammad Imam Hassan Reza

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Southeast Asia Disaster Prevention Initative (SEADPRI), LESTARI UKM

Dr. Rodeano Roslee

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Model Pengurusan Risiko Gelinciran Tanah di Kota Kinabalu, Sabah

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pensyarah (Professor Madya)

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Sabah

Dr. Sharif Shofirun bin Sharif Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor Peramal Penggunaan Tenaga Elektrik Dalam Menentukan Aliran Metabolisme Tenaga Bandar

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhamad Rizal Razman dan Dr. Azahan Awang

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Utara Malaysia

Dr. Zakaria bin Hashim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Kerangka Kategori Pengurusan Kawasan Dilindungi Di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Saiful Arif bin Abdullah & Prof. Dr. Shukor Md. Nor

  Jawatan Terkini: Ketua Pusat Pengajian

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Taman Dan Ameniti, Fakulti Senibina Perancangan Dan Ukur, Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Dr. Normala Othman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kelestarian Sistem Kekeluargaan Dan Warisan Tradisi Masyarakat Kadayan Dalam Menghadapi Arus Pembangunan

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengajian Kenegaraan & Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia

Dr. Zurina Mahadi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Meneroka perkongsian sedia ada nilai pembangunan lestari di antara orang awam dengan pembuat dasar: Kajian kes di Sepang, Selangor

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Sumber Alam, UKM

Encik Abdul Qayyum bin Zulkifli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implementation of REACH in the Context of Sustainable Development – A Case Study for Fatty Acid Industries in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Zuriati Zakaria

  Jawatan Terkini: Eksekutif

  Majikan/Tempat Bekerja: UMP Advanced Education

Encik Muhammad Ashahadi bin Dzulkafli

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Warisan Rijang Beradiolaria dari sekitar Pos Blau, Ulu Kelantan

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Prof. Dr. Basir Jasin

  Jawatan Terkini: Pensyarah DS45

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), UKM

Encik Zamri bin Daud

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Kawasan Tadahan Berdasarkan Kualiti Air Di Utara Tanah Bencah Putrajaya

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pegawai Kerajaan

  Majikan/Tempat Bekerja: Perbadanan Putrajaya

Nur Liyana binti Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perbandingan Kesediaan Keselamatan Makmal Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar : Kajian Kes Di Pahang

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr.Goh Choo Ta, Dr. Sharina Abdul Halim, Prof Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Dato' Prof Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Stock Management Coordinator

  Majikan/Tempat Bekerja: Duthai Trading Sdn. Bhd

Nurul Syazwani Yahaya

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Pengaruh Iklim di Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Perbandaran di Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dr. Mohd Raihan Taha

  Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di LESTARI)

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Abdul Rais Abdul Latiff

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impak Pertumbuhan Industri Pelancongan ke atas Ekonomi dan Alam Sekitar di Malaysia: Analisis Penghitungan Keseimbangan Umum (CGE)

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Abdil Hamid Jaafar & P.M. Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan (Bahagian Ekonomi)

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia

W. Syairah Hazwani binti W. Petera

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengaruh Karakter Akhlak Islam Terhadap Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar: Kajian Ke Atas Ahli-Ahli Pertubuhan Islam Di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob, Dr. Sharina Abdul Halim dan Prof. Dr. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Suri rumah

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ahmad Firdhaus bin Arham

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor Peramal Sikap Masyarakat di Lembah Klang Terhadap Teknik-Teknik Pengawalan Denggi ke Arah Kelestarian Alam Sekitar

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dr. Latifah Amin & Dr. Zurina Mahadi

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra Universiti

Dr. Naziatul Aziah binti Mohd Radzi

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Pelaksana dan Penerima terhadap Kelestarian Inisiatif CSR Berasaskan Program Pendidikan: Kajian Kes Yayasan Korporat Terpilih di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr Sharina Binti Abdul Halim, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & P.M. Ts Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Kelantan

Dr. Azliyana Azhari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Air Pollution from Vehicular Emission on a Busy Highway within an Industrial Area

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Dr Mohd Talib Latif & Dr. Matthias Ketzel

  Jawatan Terkini: Research Fellow (Climate Change Communication)

  Majikan/Tempat Bekerja: Monash University Malaysia

Dr. Siddique Ahmed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • An Analysis of Factors Affecting Willingness-To-Pay and Purchase of Organic Vegetables and Fruits in Malaysia: Case Study in Selangor and Federal Territory

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Dr. Norshamliza Chamhuri

  Jawatan Terkini: Assistant Professor

  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Computer Science and Engineering, International Islamic University Chittagong

Dr. Cheryl Stephen Jeganathan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Literasi Undang-Undang dalam Dokumen Penguatkuasaan Undang-Undang Alam Sekitar di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Zakaria

  Jawatan Terkini: Pendaftar Kolej & Ketua Bahagian Jaminan Kualiti

  Majikan/Tempat Bekerja: Kolej Muzik Antarabangsa (ICOM)

Dr. Intan Afida Mohamad Amin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kualiti Maklumat dalam Perancangan Tapak Pembangunan bagi Pengurangan Risiko Banjir. Kajian Kes: Majlis Perbandaran Selayang

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: PM Dr. Ahmad Fariz Mohamed & Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Geomatik dan Alam Bina, Pusat Pengajian Diploma, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur

Dr. Tan Ching Tiong

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Adaptive Capacity of The Water Institutions in a Changing Climate: The Case Study of Sg. Selangor Basin

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo&  Dr. Nadzri Yahaya

  Jawatan Terkini: Carbon Neutrality Sustainability Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: Ballarat City Council, Vic Australia

Dr. Roslina Mat Salleh

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tingkah Laku Penggunaan Racun Makhluk Perosak Secara Selamat Petani Taman Kekal Pengeluaran Makanan di Selangor

  Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar dan Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ooi Lia

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Biosensor Pendarfluor Berdasarkan Sel Bakteria Escherichia Coli roGFP2 Terpegun untuk Pengesanan Ketoksikan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Lee Yook Heng dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Felo Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Okayama University, Japan

Norazura Burham

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesan Jangkaan Kenaikan Paras Air Laut di Pelabuhan Klang

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia

Koh Fui Pin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Policy Responses To Address Climate Change: Case Study of Malaysia

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Noor Sharizad binti Rusly

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor-faktor Peramal Yang Mempengaruhi Sikap Pihak Berkepentingan di Malaysia Terhadap Teknik-teknik Pencegahan dan Pengawalan Denggi

  Tahun Graduasi: 2014 (Sarjana) & 2021 (PhD)

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi dan Prof. Dr. Nik Marzuki bin Sidik

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahap Pengetahuan dan Kesedaran dalam Kalangan Kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang terhadap Pensijilan Hutan

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail, Dr. Hezri Adnan

  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Siti Nashroh binti Shaari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Carbon and Water Footprint for Environmental Sustainabily : Case study Sustainable School

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Dr. Shaharuddin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Md Rabiul Islam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Link between Trade and Environment: Impact of Tariff and Non-Tariff Trade Barriers on Tropical Timber Trade in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dato' Mohammad Shaharuddin bin Ismail

  Jawatan Terkini: Associate Professor

  Majikan/Tempat Bekerja: School of International Studies, UUM

Dr. Nor Diana Mohd Idris

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Impak Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (Iada) Samarahan, Sarawak: Analisis Sosial Dan Ekonomi

  Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Madya Dr. Madeline Berma

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Victor Wong Lee Wee

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kitaran Bahan Binaan Batuan Dan Tanah: Kajian Kes Dalam Industri Pembinaan

  Tahun Graduasi: 2006

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Real Time Drilling Software Support

  Majikan/Tempat Bekerja: Halliburton

Dr. Zanisah Man

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2008

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato, Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM

Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Percutian Famili Melayu Bandar

  Tahun Graduasi: 2007

  Nama Penyelia: Prof Emeritus Dr. Abdul Samad Hadi, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof Emeritus Dr Abdul Kadir Din

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Centre of Research for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities,UKM

Puan Siti Morni Umor

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Development Of An Improved Dengue Surveillance Programme For Sustainable Public Health Via Utilisation Of GIS And Remote Sensing Technologies

  Tahun Graduasi: 2009

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penyertaan Malaysia dalam Proses Rundingan Protokol Montreal

  Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato Dr. Abdul Samad Hadi

  Jawatan Terkini: Profesor

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Dr. Md. Golam Morshed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Impacts of Integrated Agricultural Development Area (IADA) Project on Poverty Alleviation and Sustainable Livelihood of Paddy Farmers In Kelantan, Malaysia : A Case Study

  Tahun Graduasi : 2015
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Assistant Professor
  Majikan/Tempat Bekerja: Uttara University National, Dhaka, Bangladesh

Dr. Azam Bahrami Barogh

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ecotourism In Taman Negara Malaysia : An Evaluation Of Its Current Status And Practice.

  Tahun Graduasi : 2010
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
  Jawatan Terkini: Freelance Consultant, Researcher & Trainer
  Majikan/Tempat Bekerja: Netherlands

Dr. Sr. Hj Mohd Arshad Abas

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Permasalahan dan Prestasi Usahawan Melayu : Kajian Kes dengan tumpuan ke atas aspek Budaya, Jaringan, Kewangan dan Tadbirurus

  Tahun Graduasi: 2010
  Tajuk Kajian: Permasalahan dan Prestasi Usahawan Melayu : Kajian Kes dengan tumpuan ke atas aspek Budaya, Jaringan, Kewangan dan Tadbirurus

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof Emeritus Dr Takiah Mohd Iskandar dan Prof Emeritus Dato' Dr Abdul Samad Hadi

  Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Eksekutif
  Majikan/Tempat Bekerja: Pokok TEGAK Sdn Bhd

  Pautan

Dr. Tan Kok Weng

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Malaysia: Kajian Kes di Lembangan Sungai Pahang

  Tahun Graduasi: Sarjana 2007 dan Doktor Falsafah 2012

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Ahmad Hezri dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan/ Ketua Program Sarjana Teknologi Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Md. Abdullah Abraham Hossain

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implementation of Integrated River Basin Management Under Local Context: A Case of Langat River Basin

  Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Dr. Mohd Ekhwan Haji Toriman

  Jawatan Terkini: Public Service Under Forest Cadre of Bangladesh

  Majikan/Tempat Bekerja: Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Bangladesh

Dr. Abdul Mumin Abdulai

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Poverty In The Muslim World : Natural Resources, Development, Governance And Sustainable Livelihoods; The Case Of Selected Muslim Countries.

  Tahun Graduasi : 2010
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: School of Applied Science and Liberal Studies at Tamale Polytechnic, Ghana

Dr. Rohayu Che Omar

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Maklumat Geosains Terintegrasi Untuk Proses Perancangan Guna Tanah Fizikal Di Cyberjaya

  Tahun Graduasi : 2007
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Datin Paduka Halimaton Saadiah
  Jawatan Terkini : Pensyarah
  Majikan / Tempat Bekerja : UNITEN

Dr. Choon Shay Wei

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Indeks Bandar Lestari bagi Bandar-bandar Utama di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jaqueline Pereira, Prof. Dr. Abdul Aziz Jemain, Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Multimedia University

Dr. Md. Mahmudul Alam

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Linkages between Climatic Changes and Food Security among the Poor and Low-Income Households in the East Coast Economic Region, Malaysia

  Tahun Graduasi: Sarjana 2010 dan Doktor Falsafah 2014

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Professor Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib

  Jawatan Terkini: Professor Madya

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Economics, Finance & Banking (SEFB), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Zaitul Zahira binti Ghali @ Ghazali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Geoindikator Perubahan Garis Pantai: Kajian Kes Di Sepang Kuala Selangor, Selangor.

  Tahun Graduasi : 2006
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Juhair bin Mat Tahir
  Jawatan Terkini : Pensyarah
  Majikan / Tempat Bekerja : Universiti Malaysia Kelantan

Dr. Tanot Unjah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Characterisation and Assessment of Geoheritage Resources for The Development of Langkawi Geoparks Component

  Tahun Graduasi: Sarjana 2003 dan Doktor Falsafah 2011
  Tajuk Kajian: Characterisation and Assessment of Geoheritage Resources for The Development of Langkawi Geoparks Component

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus. Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Perhubungan Antarabangsa UKM

  Pautan

Dr. Zainab binti Mohamed

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pencirian Kejuruteraan Batuan Sedimen Terluluhawa Untuk Kerja Kejuruteraan

  Tahun Graduasi: 2004
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Rawshan Ara Begum

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Economic Analysis on the Potential of Construction Waste Minimisation and Recycling in Malaysia

  Tahun Graduasi : 2005
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Prof. Dr. joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini: Part time lecturer
  Majikan/Tempat Bekerja: Western Sydney University, Australia

Lai Shiok Enn @ Khatijah

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Bersepadu Pesisir Pantai Daerah Klang: Suatu Kajian Pengukuhan Strategi Pengurusan

  Tahun Graduasi: 2003

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Sr Dr. Hj. Abd. Manan Hj. Samad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Alam Sekitar dan Gunatanah Sebagai Penunjuk Pembangunan Sumber di Negeri Perlis

  Tahun Graduasi: 2005
  Tajuk Kajian: Pengurusan Alam Sekitar dan Gunatanah Sebagai Penunjuk Pembangunan Sumber di Negeri Perlis

  Nama Penyelia: Prof Emeritus Dato' Dr. Abd. Latiff Mohamad

  Jawatan Terkini: Profesor
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Mara (UiTM)

  Pautan

Dr. Jephte Sompud

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Effect of Forest Fires on Non-Volant Mammals in Sabah

  Tahun Graduasi : 2004
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Nordin Hasan dan Prof. Dr. Shukor bin Md Nor
  Jawatan Terkini : Pensyarah Kanan
  Majikan / Tempat Bekerja : Universiti Malaysia Sabah

Dr. Md. Wahid Murad

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Poverty and Environment : Case Study of Solid Waste Management Amongst the Squatters and Low-Cost Flat Dwellers in Kuala Lumpur City, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2003

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Nik Hashim dan Prof. Faridah Shahadan

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: University of South Australia, Adelaide, Australia

Wan Mohd Muhiyuddin bin Wan Ibrahim

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Degradasi Tanah Lembangan Langat: Kajian Kes Sub-Lembangan Ulu Sungai Langat

  Tahun Graduasi: 2000
  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Sains Malaysia

Dr. Bonaventure Vun Leong Wan

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ecological input and environmental impact assessment (EIA) for coastal resort development in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2002
  Tajuk Kajian: Ecological input and environmental impact assessment (EIA) for coastal resort development in Malaysia
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad

  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Sumber Alam, Universiti Malaysia Sabah

Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ekosistem Hutan Bakau Di Negeri Selangor: Satu Kajian Daripada Segi Perlaksanaan Dasar Berkaitan Alam Sekitar

  Tahun Graduasi: 2005

  Nama Penyelia: Profesor Emeritus Dato’ Dr Abdul Latiff Mohamed, Profesor Dato’ Dr Mazlin Mokhtar, Profesor Madya Dr Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Persekitaran & Pekerjaan, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Dr. Lim Choun Sian

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Kajian Kes di Bukit Antarabangsa, Selangor dan Kundasang, Sabah (Landslide Disasters in Malaysia: Case Studies in Bukit Antarabangsa, Selangor and Kundasang, Sabah)

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI

Yatimah binti Hj. Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Perusahaan Penternakan Babi di Daerah Kuala Langat: Ke Arah Pengurusan Bersepadu Pesisiran Pantai

  Tahun Graduasi: 2004

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pengurus Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: MMC Gamuda KVMRT (PDP SSP) Sdn. Bhd.

Dr. Dana Anak Badang

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak

  Tahun Graduasi: 2017
  Tajuk Kajian: Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

  Pautan

Syafrina Bt. Md. Daud @ Ismail

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pencirian Dan Pengelasan Pantai Untuk Pembangunan Sumber Warisan Geologi Dan Landskap Di Pulau Langkawi

  Tahun Graduasi: 2004
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

James Anak Bachat

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Geoindikator Geobencana untuk Perancangan Lembah Klang: Kajian Kes Shah Alam dan Hulu Langat

  Tahun Graduasi: 2005
  Tajuk Kajian : Geoindikator Geobencana untuk Perancangan Lembah Klang: Kajian Kes Shah Alam dan Hulu Langat

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
  Jawatan Terkini: Engineering Geologist / Director
  Majikan/Tempat Bekerja: Jurutera Perunding Geoteknik Sdn Bhd

  Pautan 

Dr. Gowaria Dafa Alla Abd-Elgadir Ali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Rural Poverty and Environmental Degradation : Evidence from Selected Countries In Sub-Saharan Africa

  Tahun Graduasi: 2003
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar &  Prof. Dr. Nik Hashim Nik Mustapha
  Jawatan Terkini: Pensyarah / Dekan
  Majikan/Tempat Bekerja: Al Nour College of Science and Technology, Sudan

Dr. Rospidah binti Ghazali

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Mampan Sisa Pepejal: Analisis Terhadap Program Penswastaan Dan Potensi Penggunaan Instrumen Ekonomi Di Malaysia

  Tahun Graduasi : 2003
  Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini : Pensyarah Universiti
  Majikan / Tempat bekerja : LESTARI UKM

Dr. Maklarin Bin Lakim

 •  
 •  
 • Kajian pemisahan pada nic lotong merah (Presbytis rubicunda) dan kera (Macaca fascicularis) simpatrik di Taman Bukit Tawau, Sabah

  Tahun Graduasi : 1998
  Tajuk Kajian : Kajian pemisahan pada nic lotong merah (Presbytis rubicunda) dan kera (Macaca fascicularis) simpatrik di Taman Bukit Tawau, Sabah
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nordin Hassan, Prof. Madya Dr. Ahmad Mahir Razali dan Prof. Dr Shukor Md Nor

  Jawatan Terkini: Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Taman-Taman Sabah

  Pautan

Marilah binti Sarman

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemuliharaan Sumber Geologi dan Landskap: Kajian Kes di Kepulauan Langkawi dan Taman Kinabalu.

  Tahun Graduasi: 1999

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Kadderi Md Desa.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Bakri Elsayed Elbushari

 •  
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Studies on the Effect of Logging on the Structure, Standing Biomass, Floristic Diversity and Soil Properties in Three Selected Forest Stands in the Langat Basin, Selangor Peninsular Malaysia

  Tahun Graduasi: 2002
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latif Mohamed dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Nordin Hasan
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Translate »