UKM-Duopharma Biotech Berhad Memperkasa Industri Farmaseutikal Halal


Oleh Muhammad Fikri Abdullah
Foto Ikhwan Hashim

BANGI, 19 Mac 2019 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menerima dana penyelidikan berjumlah RM100,000 daripada Duopharma Biotech Berhad (Duopharma Biotech) bagi menjalankan projek penyelidikan farmaseutikal halal.

Dana tersebut diberikan sebagai permulaan untuk menjalankan empat projek kajian dalam bidang pemasaran, media sosial dan analitik data dalam industri 4.0, garis panduan pengambilan ubat-ubatan dan pembangunan kaedah analisis pengesahan bagi eksipien farmaseutikal halal.

Selain daripada Duopharma Biotech, UKM turut menerima RM24,000 sebagai dana tambahan (matching grant) daripada UNIPEQ Sdn. Bhd.

Semua projek tersebut dijalankan di Pusat Inisiatif Perniagaan Farmaseutikal Halal (HPBI), di bawah penyelarasan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan (UKM-GSB) yang menggabungkan penyelidik-penyelidik dari Fakulti Farmasi, Fakulti Sains dan Teknologi dan Fakulti Pengajian Islam.

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat), Prof Dato’ Dr Imran Ho Abdullah berkata, kolaborasi antara universiti dan industri mampu memberi nilai bersama dan kebaikan kepada kedua-dua organisasi sama ada kemudahan fasiliti, keperluan pakar dan kebaikan untuk pelajar.

“Kita menggalakkan industri untuk bertapak dalam universiti. Kehadiran industri dan rakan-rakan strategik lain sebenarnya mampu meningkatkan mutu pelajaran dan pembelajaran pelajar universiti,” katanya.

Beliau berkata demikian pada Majlis Menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) antara UKM dengan Duopharma Biotech dan Program CEO@Faculty serta pelancaran Kem Keusahawanan Jalinan Antara Universiti dan Industri (JATI) 2019.

MoA tersebut ditandatangani oleh Prof Dato’ Dr Imran Ho sementara Kumpulan Duopharma  Biotech oleh Pengarah Urusannya, Leonard Ariff Abdul Shatar.

Sementara itu, Leonard Ariff berkata, Duopharma Biotech bersedia menjadi sumber rujukan jika memerlukan input berkenaan industri farmaseutikal.

“Kami ada program JATI, iaitu pihak UKM akan memilih pelajar farmasi yang berminat untuk membuka farmasi sendiri dan UKM adalah salah satu daripada empat universiti yang terpilih.

“Jadi, kami adakan program keusahawanan ini sebelum mereka bergraduasi. Kami akan melatih dan mendedahkan mereka (pelajar) kepada isu-isu yang bakal mereka hadapi apabila mereka memilih untuk membuka farmasi sendiri,” katanya