Siapakah yang bertanggungjawab untuk Portal Berita?

Kakitangan kewartawanan dan pemberita di bawah Pusat Komunikasi Korporat ditugaskan untuk membuat liputan acara, melakukan wawancara dan melaporkan apa-apa berita penting mengenai UKM dalam portal ini.