Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Senarai fasiliti yang terdapat di Jabatan Oftalmologi