Bahagian Sumber Manusia

NamaBidang Tugas

Muhamad Walid bin Osman
Timbalan Pendaftar (N54)
03-8911 8221
tpbsm@ukm.edu.my


 • Mengetuai Bahagian Sumber Manusia

 • Waran Perjawatan;

 • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM;

 • Profesor Diraja;

 • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4);

 • Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5);

 • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang);

 • Pertukaran Staf;

 • Gangguan Seksual;

 • Tatatertib Staf;

 • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara;

 • Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Pekeliling Perkhidmatan;

 • Proses Semakan Gaji;

 • Kenaikan Gaji Tahunan;

 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan;

 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran;

 • Hadiah Pergerakan Gaji; dan
  Bonus.
Pn. Nur Azlina binti Sulaiman
Setiausaha Pejabat N29
03-8911 8221
nuraz@ukm.edu.my


 • Setiausaha Pejabat kepada Timbalan Pengarah;

 • Peminjaman Perkhidmatan Staf Dalam dan Luar UKM;

 • Profesor Diraja;

 • Profesor Ulung Gred Khas Turus III (VK4);
  Peningkatan Gred Khas Profesor B (VK6) & A (VK5);

 • Pelantikan Pengurusan Tertinggi Universiti (Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bursar, Ketua Pustakawan & Penasihat Undang-undang);

 • Pertukaran Staf; dan

 • Pemberian Tambang Percuma Ke Luar Negara.


En. Muhammad Iqbal Bin M Taufiq
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
03-8911 8244
iqbal30@ukm.edu.my


 • Sistem Fail dan Rekod UKM;

 • Rekod Surat Masuk; dan

 • SPPU


Pn. Norazlina binti Munajat
Pegawai Khidmat Pelanggan (N19)
03-8911 8257
azlina79@ukm.edu.my


 • Kaunter Khidmat Pelanggan BSM; dan

 • Urusan Sistem Pengurusan Tempahan Ruang


En. Mohamad Rozaimi bin Idris
Pembantu Operasi (N11)
03-8911 8244
rozaimi@ukm.edu.my


 • Sistem Fail dan Rekod UKM.

NamaBidang Tugas

Pn. Irmahani binti Sukiran
Pembantu Tadbir (P/O) (N22)
03-8911 8233
irmahani@ukm.edu.my


 • Proses/ Semakan Gaji;

 • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana);

 • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/ Semakan Gaji;

 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan;

 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran;

 • Pengesahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Sabah/ Sarawak); dan

 • Bayaran Khas/ Pemberian Khas/Bonus
Pn. Radziah binti Abdul Karim
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
03-8911 8234
aiman06@ukm.edu.my


 • Proses/ Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana);

 • Kenaikan Gaji Tahunan (P&P dan Pelaksana);

 • Hadiah Pergerakan Gaji – Proses/ Semakan Gaji (P&P dan Pelaksana);

 • Semakan Elaun Dalam Perkhidmatan (P&P dan Pelaksana);

 • Semakan Elaun Khas Pentadbiran (P&P dan Pelaksana); dan

 • Bonus.NamaBidang Tugas

Puan Zoraini binti Ibrahim
Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52
03-8911 8223
zoraini@ukm.edu.my


 • Ketua Unit Perjawatan dan Kenaikan Pangkat

 • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7)

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7)

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan semula Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS)

 • Kenaikan pangkat Staf Akademik Gred 52, Gred 54 dan Gred 56;

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 45

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 55
Puan Norafiqah binti Mohd Azmal
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
03-8911 8223
norafiqahazmal@ukm.edu.my


 • Pembantu Setiausaha Pejabat kepada Puan Zoraini bt Ibrahim (Ketua Penolong Pendaftar Kanan N52).

 • Sistem E-Naik Pangkat.
Puan Noramiza Binti Kamarudin
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8228
missza@ukm.edu.my


 • Pelantikan Khas (Sarjana Tamu, Karyawan Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung, Profesor Pelawat, Profesor Kehormat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/ Lantikan Bersama dan Bersekutu, Felo Utama Bersekutu).

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred C secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred D secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P Dan Staf Pelaksana Sementara Gred A, Gred B, Gred C dan Gred D

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan/ Kenaikan Pangkat SBU
Pn. Huda Hela Ladin
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8226
hudahela@ukm.edu.my


 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT) dan Profesor Pelawat Antarabangsa Tersohor (PPAT)

 • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan;

 • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki;

 • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi;

 • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH

 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana

 • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) - Pemantauan setiap bulan;

 • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana dalam SMK;

 • Data Perjawatan (KPT dan JPA);

 • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll.

 • Lantikan Semula Selepas Bersara dan Pembaharuan Perkhidmatan Staf Bukan Akademik (P&P dan Pelaksana) Kumpulan A,B,C,D

 • Kenaikan Pangkat A,B,C & D
Pn. Anis Farlini binti Ahmadol
Penolong Pendaftar N41
03-8911 8229
anisahmadol@ukm.edu.my

 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Bukan Akademik & Akademik);

 • Laluan Kemajuan Kerjaya staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK.

 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf akademik (Farmasi, Pergigian dan Perubatan);

 • Kenaikan pangkat secara Laluan Kemajuan Kerjaya staf Pengurusan dan Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan);

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Kakitangan Kontrak Penyelidikan KQ

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH);

 • Pelantikan/ Pembaharuan/ Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat GENIUS@Pintar Negara;

 • Pengesahan Majikan

 • Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar

 • Permohonan Latihan Industri
En. Mohd Nizam Bin Manap
Pembantu Tadbir (P/O) N28
03-8911 8249
e_jump@ukm.edu.my


 • Pelantikan Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Saringan Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Rayuan Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik JUSA C (VK7);

 • Pelantikan semula Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS);

 • Pembaharuan Profesor selepas bersara secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS);

 • Penamatan Profesor Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS);

 • Pelantikan Profesor Ikhtisas;

 • Pembaharuan Profesor Ikhtisas;

 • Penamatan Profesor Ikhtisas.
En. Muhd Hakimi bin Maarop
Pembantu Tadbir (P/O) N26
03-8911 8247
kimi@ukm.edu.my


 • Pelantikan Staf Akademik Gred 55/56;

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 51 dan 53;

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik Gred 45;

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Staf Akademik (Pelatih) Gred DU/DUG/DUF51(P)
Pn. Siti Norhidayah binti Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8245
dayah@ukm.edu.my


 • Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan Bajet Perjawatan;

 • Kenaikan Pangkat Staf Pengurusan dan Profesional secara hakiki;

 • Kenaikan Pangkat Staf P&P secara fleksi;

 • Kenaikan Pangkat Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DG/DH
Pn. Rima binti Ab Raman
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8248
r_raman@ukm.edu.my


 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 56;

 • Kenaikan Pangkat Staf Akademik Gred 52 dan 54;

 • Laluan Kemajuan Kerjaya Staf Perubatan Pergigian dan Farmasi (Gred Khas C) VK7 LK.
Cik Norhayati binti Alias
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8246
norhayati.alias@ukm.edu.my


 • Pelantikan, Pembaharuan dan Penamatan Profesor Antarabangsa Tersohor (PAT)

 • Pelantikan Khas (Sarjana Tamu, Karyawan Tamu, Penyandang Kursi Kurniaan, Profesor Adjung, Profesor Pelawat, Profesor Kehormat, Pemeriksa Luar, Penilai Luar, Pakar Dalam Industri/ Lantikan Bersama dan Bersekutu, Felo Utama Bersekutu).
Pn. Nurul Syafiza binti Din
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8240
nurulsyafiza@ukm.edu.my

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional Gred A secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Staf Pelaksana Gred B secara Kontrak / Sementara / Tetap

 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Guru Bahasa/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Pn Norfadila-Aida binti Razali
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8253
fadila@ukm.edu.my


 • Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Akademik & Bukan Akademik)

 • Laluan Kerjaya Pensyarah dan Pengurusan & Profesional (Farmasi, Pergigian dan Perubatan

En. Mohd Aliff Haiqal bin Zahid
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8255
aliffhaiqal@ukm.edu.my


 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Sementara Bukan Akademik Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred A,B,C & D)

 • Pelantikan Sementara Ke Tetap Pengurusan & Profesional (Gred A,B,C & D).

 • Pelantikan, Penamatan, Peletakan dan Kenaikan Pangkat Jawatan Bagi Strategic Business Unit (SBU)


Cik Anis Syamimi binti Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8247
anysyamimi@ukm.edu.my


 • Pelantikan/ Penamatan/ Peletakan Jawatan Kakitangan Kontrak Penyelidikan KQ

 • Pelantikan, Pembaharuan dan Penamatan Pekerja Sambilan Harian (PSH)

 • Pelantikan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat PERMATApintar Negara

 • Pembaharuan Jurulatih Pusat Sukan dan Pusat Genius@Pintar Negara.

En. Muhammad Amirul Asyraf bin Jamal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8252
amirulasyraf562@ukm.edu.my

 • Kenaikan pangkat secara laluan kemajuan kerjaya (TBK) staf pelaksana;

 • Permohonan Latihan Industri

 • Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) - Pemantauan setiap bulan;

 • Urus setia eDirektori & E-Gambar

 • Kemaskini Maklumat Pertukaran Penempatan Staf P&P dan Pelaksana dalam SMK;

 • Pengesahan Majikan, Surat Pengesahan,Perakuan Bujang,eBRP,Pengesahan Permohonan Kerja ke Agensi Luar

 • Data Perjawatan (KPT dan JPA);

 • Pelaporan (Data/Statistik) : MyRA, MyMohes, SETARA, QS University Ranking, Times Higher Education (THE) University Ranking dll.

En. Muhammad Fariez Affiq bin Mohd Fisseal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8245
fariez@ukm.edu.my

 • Pelantikan semula selepas bersara Staf P&P;

 • Pelantikan semula selepas bersara Staf Pelaksana;

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf P&P secara kontrak;

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Pelaksana secara kontrak;

 • Kenaikan Pangkat staf Pelaksana Gred B, C & D

En. Muhammad Hafiz Aizzat bin Khairuddin
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8240
hafizaizzat@ukm.edu.my

 • Pelantikan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53;

 • Pembaharuan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53;

 • Penamatan Prof. Madya/ Pensyarah/ Guru Bahasa secara Contract of Service (CoS) atau Contract for Service (CfS) gred 51 dan 53;

Cik Azurah Diana binti Hanafi
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8241
azurahdiana@ukm.edu.my


 • Pelantikan, Penamatan dan Peletakan Jawatan Staf Pengurusan & Profesional

 • Pembaharuan Perkhidmatan Staf Sementara Bukan Akademik Gred A, B, C & D (P&P dan Pelaksana);

 • Pelantikan Sementara ke Tetap Gred A, B, C & D (P&P dan Pelaksana)

NamaBidang Tugas
Cik Azlina binti Abu Bakar
Ketua Penolong Pendaftar N48
03-8911 8222
anilza@ukm.edu.my

 • Ketua Unit Elaun , Saraan Dan Prestasi

 • Persaraan Staf UKM

 • Percantuman perkhidmatan lepas.

 • Cuti Dalam Perkhidmatan

 • Pengiraan Cuti bagi Tujuan Persaraan.

 • Exit Policy.

 • Disiplin Staf.

 • Elaun Pentadbiran.

 • Elaun Gantian Kereta Rasmi.

 • Elaun Tanggung Kerja.

 • Elaun Memangku.

 • Memastikan panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) dilaksanakan mengikut jadual.

 • Permohonan sokongan bagi mendapatkan taraf penduduk tetap bagi staf bukan warganegara.

 • Aplikasi pekeliling perkhidmatan terkini

 • Pemberian Taraf Berpencen (PTB).

 • Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP).

 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

 • Pengeluaran surat no objection letter.Puan Siti Atiqah Binti Moamat Mastam
Pegawai Psikologi S48
03-8911 8224
ctatiqah@ukm.edu.my

 • Exit Policy

 • Kaunseling Staf.Cik Jane Kalang
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8231
jane@ukm.edu.my

 • HRMIS

 • SPPU

 • Lembaga Perubatan.

 • Pengiraan Ikatan Kontrak

 • Urus Setia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

 • Pengisytiharan Harta

 • Anugerah Perkhidmatan.

 • Anugerah dan Pingat Kebesaran.

 • Elaun Dalam Perkhidmatan.

 • Pinjaman Perumahan

 • Ujian Kopentesi Pelantikan Kakitangan

 • Psikometrik Tools(Ujian Personaliti 16PF Secara Atas Talian dan APPiKA);En. Mohamad Nasir Bin Abu Bakar
Penolong Pegawai Tadbir N36
03-8911 8235
risan64@ukm.edu.my

 • Peperiksaan Perkhidmatan dan Peperiksaan Khas (KPSL)

 • Ujian Khas Kenaikan Pangkat Skim Setiausaha Pejabat

 • Pencantuman Perkhidmatan Lepas

 • Persaraan (Pemantauan)

 • Majlis Sanjungan Budi

Puan Fairuz Abdul Latif
Penolong Pegawai Tadbir N32
03-8911 xxxx
fairuzalatif@ukm.edu.my

 • HRMIS

 • Pengiraan Ikatan Kontrak

 • Pengisytiharan harta

 • Ujian Kompentesi Pelantikan Kakitangan

 • Psikometrik Tools(Ujian Personaliti 16PF Secara Atas Talian dan APPiKA)

 • Anugerah Perkhidmatan

Puan Ainur Amirah Rawi
Penolong Pegawai Tadbir N29
03-8911 8239
ainur@ukm.edu.my

 • Cuti

 • SPPU

 • Urusan PPSM

 • Pengiraan Cuti bagi tujuan Persaraan.

En. Roszaide bin Elon
Pembantu Tadbir (P/O) N28
03-8911 8242
zaide@ukm.edu.my

 • Pekeliling Perkhidmatan/Surat Pekeliling Perkhidmatan.

 • HRMIS.

 • LPG Pasca Doctoral

 • Ujian Kopentesi Pelantikan Kakitangan

 • Psikometrik Tools(Ujian Personaliti 16PF Secara Atas Talian dan APPiKA)Cik Marsitah binti Mohd Razali
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8222
shitah@ukm.edu.my

 • Tugas-Tugas Kesetiausahaan Kepada Ketua Unit Elaun , Saraan Dan Prestasi

 • Displin Staf

 • PTB/KWAP/KWSP

 • Permanent Residence

 • Bimbingan dan kaunseling

 • Residen Pass (No Objection Letter)Pn. Laili Ziana binti Ali
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8237
dirlie@ukm.edu.my

 • Elaun Dalam Perkhidmatan.
   Bayaran Elaun Pembantu Khas (EPK)

   Bayaran Elaun Trengkas Dwi Bahasa (ETDB)

   Bayaran Insentif Bilik Mayat (BIBM)

   Bayaran Insentif Atendan Bilik Mayat (BIABM)

   Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)

   Bayaran Insentif Pengurusan Stor (BIPS)

   Bayaran Elaun Tanggungjawab Tambahan (ETT)

   Bayaran Elaun Pakaian Panas

   Bayaran Elaun Perpindahan Rumah

   Bayaran Elaun Yuran Keahlian / Badan Profesional

   Bayaran Pakaian Istiadat / Upacara Rasmi

   Bayaran Elaun Felo Penghuni Kolej (EFPK)

   Bayaran Intensif Pos Basik (BIPB)

   Elaun Tugas Memandu Kenderaan (ETMK)

   Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP)

   Elaun Khas Pentadbiran


 • Pinjaman Perumahan

 • Anugerah Perkhidmatan

 • Anugerah dan Pingat KebesaranEn. Uzair Hannan Bin Ahmad Azlan
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8254
uzairhannan@ukm.edu.my

 • Exit Policy

 • Elaun Pentadbiran

 • Kemudahan Kereta Rasmi Kerajaan


Cik Aminah Binti Khalid
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8236
aminahkhalid@ukm.edu.my

 • Persaraan (Staf Akademik).

 • Pencantuman Perkhidmatan Lepas

En. Mohammad Azli bin Mohd Ariff
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8236
mohdazliariff@ukm.edu.my

 • Persaraan (Staf Bukan Akademik)

 • Pencantuman Perkhidmatan LepasCik Nor Athirah binti Zulkafli
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8239
atirazulkafli@ukm.edu.my


 • Cuti

 • Urusan Lembaga Perubatan

 • Peperiksaan Perkhidmatan dan Peperiksaan Khas (KPSL)

En. Muhammad Iqbal M Taufiq
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8232
iqbal30@ukm.edu.my


 • SPPU

 • Perekodan Dalam eBRP (Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan – UKM)

 • Urusan PPSM

NamaBidang Tugas
Puan Tuti Martini Binti Mahmud
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8911 8225
tuti@ukm.edu.my


 • Ketua Unit Perkembangan Kerjaya

 • Urusan Cuti Belajar ( Dalam Negara )

 • Urusan Cuti Sabatikal

 • Urusan Skim Fellowship

 • Penajaan/Biasiswa(KPM(PT))

 • Unjuran Cuti Belajar

 • Pemantauan Cuti Belajar

 • Data Unit Perkembangan Kerjaya

 • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM

 • Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar (Bukan Akademik)

 • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar Bukan Akademik

 • Jawatankuasa Cuti Sabatikal

 • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)

 • Sistem Cuti Sabatikal

 • Sistem Maklumat Kakitangan Cuti Belajar (SMK11)

 • Perancangan Unit

 • SPKP Unit

 • Kursus Persediaan Cuti BelajarPuan Norasmah Mohamad Maselan
Penolong Pendaftar N44
03-8911 8230
nasma@ukm.edu.my


 • Urusan Cuti Belajar (Luar Negara)

 • Urusan Cuti Sabatikal

 • Urusan Skim Fellowship

 • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)

 • Penajaan / Biasiswa [KPT(PT)]

 • Data Unit Perkembangan Kerjaya

 • Pemantauan Cuti Belajar

 • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM

 • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB)


 • SPKP Unit
Pn. Norlida Bt. Mokhtar
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8250
ida_m@ukm.edu.my


 • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Perubatan, Pergigian dan Umbi.

 • Urusan Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar (Bukan Akademik)

 • Urusan Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar Bukan Akademik

 • Skim Fellowship

 • Cuti Sabatikal

 • Kursus Kenegaraan.En. Shahril Redza bin Shaharum
Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8250
sharedz@ukm.edu.my

 • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Farmasi, Fakulti Undang-Undang, CITRA UKM, KITA, ATMA, IKMAS, PERMATApintar, UKM-GSB

 • Sistem e-SP (Penajaan KPM)

 • Pemantauan cuti belajar

 • Data Unit Perkembangan Kerjaya

 • Cuti Sabatikal

 • Sistem Cuti Sabatikal

 • Skim FellowshipPn. Aziha binti Jamal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8251
aziha@ukm.edu.my


 • Cuti belajar dalam dan luar negara bagi Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, IMEN, SELFUEL, SERI, HADHARI, IPI

 • Urusan Jawatankuasa Cuti Belajar dan Biasiswa

 • Pemantauan cuti belajar

 • Sistem Permohonan Cuti Belajar (SPCB) dan Sistem Maklumat Kakitangan Cuti Belajar (SMK11)

 • Cuti Sabatikal

 • Skim Fellowship

En. Azizan Azrul Bin Abd Aziz
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8251
azizanazrulaziz@ukm.edu.my

 • Cuti Belajar dalam dan luar negara bagi: Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Pendidikan, INBIOSIS, LESTARI, Canselori (PTSL, BENDAHARI, PENDAFTAR, PTM, Pusat Sukan, Kolej dan Pusat Perkhidmatan Lain)

 • Pemantauan cuti belajar

 • Seminar Pemantauan Cuti Belajar

 • Cuti Sabatikal

 • Skim Fellowship