Pejabat Pendaftar

NamaBidang Tugas


YBrs. Dr. Hjh Ina binti Md Yasin
Pendaftar
03-8921 4888
pdftar@ukm.edu.my
Bidang tugas jawatan Pendaftar, Gred Utama B (VU6) meliputi portfolio berikut:

 • Governan

 • Sumber Manusia

 • Akademik

 • Pentadbiran Am

 • Hal Ehwal Pelajar

 • Kualiti

 • Pengawal (custodian) Rekod Universiti

 • Tanggungjawab Pendaftar (berdasarkan statut):

  • Setiausaha bagi pihak berkuasa Tertinggi Universiti (LPU).

  • Setiusaha Mesyuarat Senat;

  • Merancang dan memastikan pelaksanaan governan / tadbir urus /autonomi teratur;

  • Merancang dan memastikan pengurusan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan dengan teratur dan bersesuaian dengan perubahan;

  • Merancang, mengawal selia dan memantau pelaksanaan pelan strategik Universiti;

  • Merancang transformasi tadbir urus Universiti;

  • Menarik dan mengekalkan bakat terbaik & cemerlang;

  • Mencetus, memupuk dan menggalakkan inovasi dalam pengurusan dan perkhidmatan;

  • Melestarikan keselamatan kampus yang kondusif;

  • Mengawal selia (custodian) rekod & dokumen;

  • Memastikan pengurusan akademik & pelajar dilaksanakan dengan teratur;
  • Memastikan kemudahan dalam perkhidmatan disediakan kepada staf yang layak;

  • Meningkatkan jaringan strategik untuk melestari penjanaan kewangan dan enterprise pentadbiran universiti;

  • Memastikan kawalan risiko berkesan;

  • Melaksanakan kuasa atau tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; dan

  • Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.


Pn. Ruziana binti Mohd. Hairi
Setiausaha Pejabat N29
03-8921 4888
ruziana@ukm.edu.my

 • Pembantu Khas Kepada Pendaftar.

 • Pengurusan Pekeliling Jabatan Pendaftar.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

 • Urusan Pertukaran Penempatan Pegawai Pengurusan & ProfesionalEn. Abdul Aziz bin Mat Nor
Pemandu Kenderaan H11
03-8921 4888
aziz83@ukm.edu.my

 • Pemandu Khas kepada Pendaftar UKM.

 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pendaftar.

NamaBidang Tugas


En. Muhammad Faris bin Zaharudin
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8921 3671
muhammadfaris@ukm.edu.my

 • Ketua Pentadbiran Jabatan Pendaftar.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

 • Sekretariat Laporan Tahunan Universiti.En. Muhammad Amirul bin Abdul Razak
Penolong Pendaftar N41
03-8921 3871
amirulrazak@ukm.edu.my

 • Pegawai Khas kepada Pengerusi LPU UKM.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.Pn. Nurnazihah binti Muhamad Ahwan
Pegawai Teknologi Maklumat F41
03-8921 3903
nazihah.ahwan@ukm.edu.my

 • Webmaster Jabatan

 • Pentadbir media sosial (Facebook, Instagram,Twitter dan Whatsapp)

 • Menyediakan serta mereka bentuk bahan informasi digital terhadap keperluan acara / majlis yang dianjurkan Jabatan

 • Mengendalikan pengambilan foto dan suntingan video bagi program yang dijalankan oleh Jabatan

 • Mengendalikan aduan berkaitan medium hebahan elektronik Jabatan merangkumi laman web, media sosial dan berkenaan

 • Membantu penyelenggaraan teknikal sistem komputer yang berskala kecilPn. Sarina binti Ab Rahim
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8921 5015
eina@ukm.edu.my

 • Pembantu Khas Kepada Pengerusi LPU UKM.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

 • Sekretariat Laporan Tahunan UKM.

 • Pelantikan Canselor dan Pro-Canselor

NamaBidang Tugas


En. Muhammad Hamiduddin Bin Saat
Penolong Pendaftar N41
03-8921 5121
dud@ukm.edu.my

 • Setiausaha Jawatankuasa Perlaksanaan Polisi Inklusif OKU UKM.

 • Menguruskan maklumat data pelajar dan kakitangan OKU UKM.

 • Menguruskan sistem sokongan,kemudahan dan bantuan kepada Warga OKU dan pelawat OKU.

 • Menguruskan kes sokongan mengikut setiap individu OKU.

 • Melaksanakan dan berkolaborasi dalam program pengupayaan, pembangunan dan pemerkasaan pelajar serta kakitangan OKU UKM.

 • Memproses semua cadangan dan aduan pelajar, kakitangan dan pelawat OKU dalam semua perkhidmatan UKM.

 • Penyelaras Pegawai Perhubungan OKU (PP-OKU) di setiap PTj.

 • Melaksanakan program atau latihan kesedaran, kefahaman dan keupayaan bagi warga UKM.

 • Memproses dan menilai keperluan Warga OKU dalam aspek emosi, psikologi dan fizikal yang memerlukan bantuan mengikut perkhidmatan.

 • Mempertingkatkan usaha kerjasama dua hala antara Agensi Kerajaan, Industri, dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam perkhidmatan, sumbangan serta bantuan bagi pelajar dan kakitangan OKU.Cik Syamimi Binti Yusuf
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8921 4694
syamimiyusuf@ukm.edu.my

 • Urusan sistem sokongan, kemudahan, dan bantuan kepada Warga OKU dan pelawat OKU.

 • Permohonan Bantuan Kewangan OKU JPT.

 • Pengurusan Tempahan Van OKU.

 • Kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh UKM bagi Warga dan Pelawat OKU.

 • Penyelarasan Pegawai Perhubungan OKU (DLS) di setiap PTj.

 • Pelaksanaan program atau bengkel yang dianjurkan oleh UPS-OKU UKM.

 • Penyediaan laporan oleh UPS – OKU.

 • Urusan kewangan unit.

 • Pengurusan Rekod UnitEn. Mohd Nawawi Bin Ab Ghani
Pembantu Operasi N11
03-8921 4694
mohdnawawi@ukm.edu.my

 • Menjalankan kerja – kerja am pejabat bagi Unit.

 • Menjaga dan membantu urus aset dan kemudahan OKU bagi Unit.