Pejabat Pendaftar

NamaBidang Tugas
YBrs. Dr. Hjh Ina binti Md Yasin
Pendaftar
03-8921 4888
pdftar@ukm.edu.my
Bidang tugas jawatan Pendaftar, Gred Utama B (VU6) meliputi portfolio berikut:

 • Governan

 • Sumber Manusia

 • Akademik

 • Pentadbiran Am

 • Hal Ehwal Pelajar

 • Kualiti

 • Pengawal (custodian) Rekod Universiti

 • Tanggungjawab Pendaftar (berdasarkan statut):

  • Setiausaha bagi pihak berkuasa Tertinggi Universiti (LPU).

  • Setiausaha Mesyuarat Senat;

  • Merancang dan memastikan pelaksanaan governan / tadbir urus /autonomi teratur;

  • Merancang dan memastikan pengurusan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan dengan teratur dan bersesuaian dengan perubahan;

  • Merancang, mengawal selia dan memantau pelaksanaan pelan strategik Universiti;

  • Merancang transformasi tadbir urus Universiti;

  • Menarik dan mengekalkan bakat terbaik & cemerlang;

  • Mencetus, memupuk dan menggalakkan inovasi dalam pengurusan dan perkhidmatan;

  • Melestarikan keselamatan kampus yang kondusif;

  • Mengawal selia (custodian) rekod & dokumen;

  • Memastikan pengurusan akademik & pelajar dilaksanakan dengan teratur;

  • Memastikan kemudahan dalam perkhidmatan disediakan kepada staf yang layak;

  • Meningkatkan jaringan strategik untuk melestari penjanaan kewangan dan enterprise pentadbiran universiti;

  • Memastikan kawalan risiko berkesan;

  • Melaksanakan kuasa atau tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; dan

  • Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.Pn. Ruziana binti Mohd. Hairi
Setiausaha Pejabat N29
03-8921 4888
ruziana@ukm.edu.my

 • Pembantu Khas Kepada Pendaftar.

 • Pengurusan Pekeliling Jabatan Pendaftar.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

 • Urusan Pertukaran Penempatan Pegawai Pengurusan & Profesional


En. Abdul Aziz bin Mat Nor
Pemandu Kenderaan H11
03-8921 4888
aziz83@ukm.edu.my


 • Pemandu Khas kepada Pendaftar UKM.

 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pendaftar.

NamaBidang Tugas
En. Muhammad Faris bin Zaharudin
Penolong Pendaftar Kanan N44
03-8921 3671
muhammadfaris@ukm.edu.my

 • Ketua Pentadbiran Jabatan Pendaftar.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

 • Sekretariat Laporan Tahunan Universiti.

En. Muhammad Amirul bin Abdul Razak
Penolong Pendaftar N41
03-8921 3871
amirulrazak@ukm.edu.my


 • Pegawai Khas kepada Pengerusi LPU UKM.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.
Pn. Nurnazihah binti Muhamad Ahwan
Pegawai Teknologi Maklumat F41
03-8921 3903
nazihah.ahwan@ukm.edu.my

 • Webmaster Jabatan

 • Pentadbir media sosial (Facebook, Instagram,Twitter dan Whatsapp)

 • Menyediakan serta mereka bentuk bahan informasi digital terhadap keperluan acara / majlis yang dianjurkan Jabatan

 • Mengendalikan pengambilan foto dan suntingan video bagi program yang dijalankan oleh Jabatan

 • Mengendalikan aduan berkaitan medium hebahan elektronik Jabatan merangkumi laman web, media sosial dan berkenaan

 • Membantu penyelenggaraan teknikal sistem komputer yang berskala kecil


Pn. Sarina binti Ab Rahim
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8921 5015
eina@ukm.edu.my


 • Pembantu Khas Kepada Pengerusi LPU UKM.

 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

 • Sekretariat Laporan Tahunan UKM.

 • Pelantikan Canselor dan Pro-Canselor

NamaBidang Tugas

En. Muhammad Hamiduddin Bin Saat
Penolong Pendaftar N41
03-8921 5121
dud@ukm.edu.my


 • Setiausaha Jawatankuasa Perlaksanaan Polisi Inklusif OKU UKM.

 • Menguruskan maklumat data pelajar dan kakitangan OKU UKM.

 • Menguruskan sistem sokongan,kemudahan dan bantuan kepada Warga OKU dan pelawat OKU.

 • Menguruskan kes sokongan mengikut setiap individu OKU.

 • Melaksanakan dan berkolaborasi dalam program pengupayaan, pembangunan dan pemerkasaan pelajar serta kakitangan OKU UKM.

 • Memproses semua cadangan dan aduan pelajar, kakitangan dan pelawat OKU dalam semua perkhidmatan UKM.

 • Penyelaras Pegawai Perhubungan OKU (PP-OKU) di setiap PTj.

 • Melaksanakan program atau latihan kesedaran, kefahaman dan keupayaan bagi warga UKM.

 • Memproses dan menilai keperluan Warga OKU dalam aspek emosi, psikologi dan fizikal yang memerlukan bantuan mengikut perkhidmatan.

 • Mempertingkatkan usaha kerjasama dua hala antara Agensi Kerajaan, Industri, dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) dalam perkhidmatan, sumbangan serta bantuan bagi pelajar dan kakitangan OKU.


Cik Syamimi Binti Yusuf
Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8921 4694
syamimiyusuf@ukm.edu.my

 • Urusan sistem sokongan, kemudahan, dan bantuan kepada Warga OKU dan pelawat OKU.

 • Permohonan Bantuan Kewangan OKU JPT.

 • Pengurusan Tempahan Van OKU.

 • Kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh UKM bagi Warga dan Pelawat OKU.

 • Penyelarasan Pegawai Perhubungan OKU (DLS) di setiap PTj.

 • Pelaksanaan program atau bengkel yang dianjurkan oleh UPS-OKU UKM.

 • Penyediaan laporan oleh UPS – OKU.

 • Urusan kewangan unit.

 • Pengurusan Rekod Unit


En. Mohd Nawawi Bin Ab Ghani
Pembantu Operasi N11
03-8921 4694
mohdnawawi@ukm.edu.my

 • Menjalankan kerja – kerja am pejabat bagi Unit.

 • Menjaga dan membantu urus aset dan kemudahan OKU bagi Unit.