Hubungi Kami

Sila lihat menu ‘ DIREKTORI STAF ‘ untuk berhubung terus dengan pegawai yang berkaitan.

Jabatan Pendaftar,    Bahagian Sumber Manusia,
Aras 5 Bangunan Canselori,    Jabatan Pendaftar,
 Universiti Kebangsaan Malaysia,    Aras 1, Bangunan Perpustakaan Lingkungan Kedua,
 43600 UKM BANGI, MALAYSIA.    43600 UKM BANGI, MALAYSIA.
 Tel          : +603 8921 5555    Tel          : +603 8911 8257/8258
     Faks       :  +603 8911 8259
 E-mail   : pdftar@ukm.edu.my    E-mail   : tpbsm@ukm.edu.my