Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil.1/2023

Dekan/Pengarah
Fakulti/Institut/Pusat/Hospital Pengajar
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 1/2023 – PANDUAN PENGURUSAN REKOD SEMASA PERUBAHAN PENTADBIRAN
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 1/2023 mengenai Panduan Pengurusan Rekod Semasa Perubahan Pentadbiran untuk perhatian dan hebahan kepada semua warga di Pusat Tanggungjawab.

Infografik