Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil.2/2023

Dekan/Pengarah
Fakulti/Institut/Pusat
 
YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 2/2023 – KRITERIA DAN SYARAT PELANTIKAN BAGI JAWATAN PENSYARAH DI UKM
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan dengan itu, dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 2/2023 mengenai Kriteria dan Syarat Pelantikan Bagi Jawatan Pensyarah di UKM untuk perhatian/tindakan pihak YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan selanjutnya.