Berita Kenaikan Pangkat Bil.22/2019-Majlis Penyerahan Surat Tawaran Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya Gred 54