PEMAKAIAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 4 TAHUN 2018- myPORTFOLIO: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

DEKAN/PENGARAH/PENGETUA
FAKULTI/INSTITUT/PUSAT/KOLEJ KEDIAMAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 

YBhg. Prof/Prof Ulung/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
                                                                                                       
Bersama-sama ini disampaikan PEMAKAIAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 4 TAHUN 2018- myPORTFOLIO: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA  untuk perhatian dan tindakan YBhg. Prof./Prof. Ulung/Datuk/Dato’/Datin/ tuan/puan selanjutnya.
 
Sekian, terima kasih.