Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil.11-2023

Semua Warga
Universiti Kebangsaan Malaysia

YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2023 
– PELAKSANAAN ARAHAN YAB PERDANA MENTERI NO. 1 TAHUN 2018, SIRI 3 NO. 1 TAHUN 2021: PEMANTAPAN TADBIR URUS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH DALAM PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA MELALUI PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI (SPAN 2.0) PERKHIDMATAN AWAM
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 11/2023 mengenai – PELAKSANAAN ARAHAN YAB PERDANA MENTERI NO. 1 TAHUN 2018, SIRI 3 NO. 1 TAHUN 2021: PEMANTAPAN TADBIR URUS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH DALAM PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA MELALUI PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI (SPAN 2.0) PERKHIDMATAN AWAM untuk perhatian/tindakan selanjutnya.