Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil.12-2023

Semua Warga
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 12-2023 : GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan dengan itu, dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 12-2023 mengenai Garis Panduan Program Sangkutan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk perhatian/tindakan selanjutnya.