Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 15/2023

Semua warga
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
YBhg. Prof. Ulung/Prof. Dato’/Tan Sri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 15/2023 
– PEMAKLUMAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG TERLIBAT DALAM PERTANDINGAN SUKAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN/ATAU ANTARABANGSA
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 15/2023 mengenai Pemakluman Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Terlibat Dalam Pertandingan Sukan Di Peringkat Kebangsaan Dan/Atau Antarabangsa untuk perhatian/tindakan.