Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 3/2023

Semua Warga
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
YBhg. Prof. Ulung/Prof./Tan Sri/Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 3/2023 
– KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS PERJALANAN KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN BAGI STAF DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
 
2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pendaftar Bil. 3/2023 mengenai Kemudahan Perlindungan Insurans Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian Bagi Staf di UKM untuk perhatian/tindakan selanjutnya.