Jabatan Pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia

I l m u  •  M u t u  •  B u d i

Permohonan Dalam Talian

Kemaskini Klinik Panel UKM

Permohonan untuk mengemaskini Klinik Panel UKM

Kemaskini Maklumat Staf

Permohonan untuk mengemaskini Maklumat Staf UKM

Permohonan Dokumen

Permohonan dokumen rasmi untuk staf UKM

Permohonan Jawatan

Permohonan jawatan kosong di UKM

Permohonan Kad Kampus

Permohonan Kad Kampus bagi Warga UKM

Permohonan Kad Pesara

Permohonan Kad Pesara bagi staf yang telah bersara

Permohonan Ruang Kampus Bangi

Permohonan Ruang pejabat di Kampus Bangi

Aktiviti Jabatan Pendaftar

Posts not found

Aktiviti Akan Datang