PEKELILING JABATAN PENDAFTAR TAHUN 2020

BIL. /
NO.
PEKELILING / CIRCULARPINDAAN / AMENDMENTTINDAKAN / ACTION
31. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 31/2020: PERMOHONAN BAWA BAKI CUTI REHAT KE TAHUN 2021 DAN/ATAU PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT (CGR) UNTUK GANJARAN WANG TUNAI BAGI TAHUN 2020

FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ HOSPITAL PENGAJAR
30. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 30/2020: JADUAL PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN (SPPU) TAHUN 2020

FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ HOSPITAL PENGAJAR
29. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 29/2020: GARIS PANDUAN PENGURUSAN MEL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA DAN PELAKSANAANNYA

FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ JABATAN/ KOLEJ KEDIAMAN
28. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 28/2020: PENANGGUHAN PELAKSANAAN PROSES PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE GRED KHAS C (VK7) DAN PROF. MADYA (GRED 54) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT
27. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 27/2020: COVID-19: TANGGUNGJAWAB WARGA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA YANG SEDANG BERADA DI NEGERI SABAH MULAI 11 SEPTEMBER 2020
SEMUA WARGA UKM
26. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 26/2020: COVID-19: PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERSEMUKA DI RUANG PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERSEMUKA DI RUANG PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN/ HOSPITAL PENGAJAR
25. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 25/2020: COVID-19: PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGAJURAN MAJLIS (RASMI/TIDAK RASMI) DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PROSEDUR OPERASI STANDARD PENGAJURAN MAJLIS (RASMI/TIDAK RASMI) DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ JABATAN/ KOLEJ KEDIAMAN
24. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 24/2020: PERMOHONAN CUTI BELAJAR / PENGAJIAN SEPARUH MASA / PENGAJIAN JARAK JAUH STAF BUKAN AKADEMIK BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN SESI 2020/2021 DAN SOKONGAN PERMOHONAN BIASISWA TAHUN 2020/2021 SIRI 1
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ JABATAN/ KOLEJ KEDIAMAN
23. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 23/2020: PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK KE GRED C (VK7) DAN PROF MADYA (GRD 54) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ JABATAN/ KOLEJ KEDIAMAN
22. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 22/2020: GARIS PANDUAN MENGENAI LARANGAN MEROKOK DI DALAM KAWASAN KAMPUS UKM DAN PELAKSANAANNYA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
21. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 21/2020: PINDAAN SYARAT PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI STAF AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ JABATAN/ KOLEJ KEDIAMAN
20.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 20/2020: SYARAT PERMOHONAN CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT
19. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 19/2020: PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT
18. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 18/2020: PEMAKAIAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 4 TAHUN 2018 - myPortfolio: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
17.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 17/2020: PEMAKAIAN POLISI INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI SETIAP PUSAT TANGGUNGGJAWAB
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
16.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 16/2020: PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK DI KAMPUS UKM BANGI PADA 12 HINGGA 16 JUN 2020 BAGI MEMBERI LALUAN KEPADA KERJA FIZIKAL YANG KRITIKAL
SEMUA WARGA UKM
15.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 15/2020: COVID-19: PENGGUNAAN LAMAN SESAWANG “GERAK KE UKM” BAGI MEREKODKAN DATA MASUK/KELUAR WARGA DAN PELAWAT DI KAMPUS UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
14.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 14/2020: COVID-19: PEMBERIAN ELAUN KHAS KEPADA DOKTOR, PETUGAS KESIHATAN, DAN STAF DALAM MENANGANI SERTA MEMBENDUNG PENULARAN WABAK COVID-19
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
13.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 13/2020: COVID-19: PINDAAN TARIKH SESI AKADEMIK 2019-2020, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
SEMUA WARGA UKM
12.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 12/2020: PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK DI KAMPUS UKM BANGI PADA 27 MAC 2020 SEHINGGA 31 MAC 2020 BAGI KERJA-KERJA FIZIKAL YANG KRITIKAL SEPERTI BERIKUT:
1. MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TRANSFORMER 15MVA NO.1 DI PENCAWANG MASUKAN UTAMA 33KV; DAN
2. PENGGANTIAN 15 UNIT SWITCHGEAR BAHARU DI PENCAWANG PENGAGIHAN UTAMA KOLEJ DATO’ ONN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

PINDAAN PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 12/2020: PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PENUTUPAN SEMENTARA BEKALAN ELEKTRIK DI KAMPUS UKM BANGI PADA 27 MAC 2020 SEHINGGA 31 MAC 2020 BAGI KERJA-KERJA FIZIKAL YANG KRITIKAL SEPERTI BERIKUT:
1. MEMBAIK PULIH KEROSAKAN TRANSFORMER 15MVA NO.1 DI PENCAWANG MASUKAN UTAMA 33KV; DAN
2. PENGGANTIAN 15 UNIT SWITCHGEAR BAHARU DI PENCAWANG PENGAGIHAN UTAMA KOLEJ DATO’ ONN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR
SEMUA WARGA UKM
11.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 11/2020 COVID-19: ARAHAN MELAPOR DIRI BAGI PESERTA MAJLIS IJTIMAK TABLIGH DI MASJID JAMEK SRI PETALING, KUALA LUMPUR PADA 28 FEBRUARI HINGGA 1 MAC 2020
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
10.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10/2020 COVID-19: ARAHAN PENANGGUHAN PERHIMPUNAN AWAM (MASS GATHERING) DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
9.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 9/2020 COVID-19: ARAHAN MENGENAI AKTIVITI DAN PERJALANAN KE LUAR NEGARA OLEH WARGA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
8.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 8/2020 COVID-19: PEMAKLUMAN AWAL MENGENAI PERSEDIAAN ARAHAN MENGENDALIKAN AKTIVITI PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PEPERIKSAAN SECARA ATAS TALIAN DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
7.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 7/2020 LANGKAH PENJAGAAN KESIHATAN DAN PENCEGAHAN PENULARAN JANGKITAN WABAK NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
6.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 6/2020 STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
LAMPIRAN
FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
5.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 5/2020 PERMOHONAN PENGGUNAAN RUANG UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (KAMPUS BANGI)FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
4.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 4/2020 PELUPUSAN REKOD DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj)FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
3.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 3/2020 PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI (SPPU) VERSI 7.0FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
2.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 2/2020 SENARAI KLINIK PANEL UKM BAGI TAHUN 2020/2021FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN
1.PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 1/2020 PEWUJUDAN GELARAN PROFESOR KEHORMAT DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)FAKULTI/ INSTITUT/ PUSAT/ KOLEJ KEDIAMAN