Lembaga Pengarah Universiti

Pengerusi

YBhg. Prof. Emeritus Dato' Dr. Mohamad Abd. Razak

Pengerusi

Ahli

YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Mohd. Ekhwan Toriman

Naib Canselor

Prof. Dr. Bariah Mohd Ali

Wakil Senat

Dato' Mohd Zafir Ibrahim

Wakil Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Dato' Sri Amrin Haji Awaluddin

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Datuk Johan Idris

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin

Wakil Alumni

YBhg. Dato' Dr. Mohd Zaidi Md Zain@Zakaria

Wakil Masyarakat Setempat

Encik Ahmad Rizal Adnan​

Ahli Ganti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

Ahli Ex-Officio

Prof. Dr. Mohammad Kassim

Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa

Prof. Dato’ Ts. Dr. Norazah Mohd Nordin

Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

Prof. Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil

Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni

Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani

Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir

Penasihat Undang-Undang

En. Mohd Azli Mohd Kasirun

Bendahari

Dato’ Dr. Syed Kamarudin Sadakkuthulla

Pendaftar (Setiausaha)