Senarai Keahlian Lembaga Pengarah Universiti

Pengerusi

YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Abdul Wahid Omar

Pengerusi

Ahli

YBhg. Prof. Dato' Dr. Mohd. Ekhwan Toriman

Naib Canselor

Wakil Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh


Wakil Perkhidmatan Awam

YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Sukiman Sarmani

Wakil Masyarakat Setempat

YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Prof. Dr. Lilia Halim


Wakil Senat

YBhg. Dato' Sri Amrin Haji Awaluddin

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Datuk Johan Idris


Wakil Sektor Swasta

YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin


Wakil Alumni

YBhg. Tan Sri. Dr. Jemilah Mahmood


Wakil Berpengetahuan & Berpengalaman