Unit Kemudahan Staf

Puan Nur Diyana Jamaluddin

Penolong Pendaftar N41
03-8921 4529    diyanajamaluddin@ukm.edu.my
 • Kemudahan Perubatan
 • Kemudahan Klinik Panel
 • Pengurusan/Sakretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

Puan Khairon Nur`ain Baharon

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
03-8921 3309     khairon@ukm.edu.my
 • Tuntutan Alat Perubatan/Ubat/Rawatan Staf Dalam Perkhidmatan
 • Pengurusan Bil Hospital

Puan Rohaini Hussin

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
03-8921 5555  a-aini@ukm.edu.my
 • Tuntutan Rawatan IJN
 • Operator Telefon Universiti

Puan Mas Izzati Abdul Majid

Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8921 5195   masizzati@ukm.edu.my
 • Pengurusan Kemudahan Klinik Panel
 • Perolehan/ Belanjawan Jabatan Pendaftar
 • Tuntutan Persendirian Rawatan Perubatan (Luar Kawasan) dan Tuntutan Rawatan Pergigian Jabatan Pendaftar
 • Pengurusan Prestasi Pembekal
 • Bantuan Khairat Kematian

Cik Nor Syuhada Zulkifly

Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8921 5555   syuzulkifly@ukm.edu.my
 • Pengurusan Pakaian Sergam
 • Pengurusan Kualiti Universiti