Unit Gaji

Puan Irmahani Sukiran

Pembantu Tadbir (P/O) (N22)

Puan Radziah Abdul Karim

Pembantu Tadbir (P/O) N19