Unit Governan

Encik Muhammad Hamiduddin Saat

Penolong Pendaftar N41
 03-8921 3903    dud@ukm.edu.my
  • Pengurusan Lembaga Pengarah Universiti
  • Pengurusan Ruang

Puan Sarina Ab Rahim

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
  03-8921 5015    eina@ukm.edu.my
  • Pengurusan Lembaga Pengarah Universiti