Unit Kenderaan

Encik Mohd Hashrifa Kassim

Penolong Pendaftar Kanan N44 (FX)

Encik Islah Budah @ Udah

Penolong Jurutera JA29

Encik Mohd Hafiz Abdullah

Penolong Jurutera JA29

Encik Mustafa Budah @ Udah

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Encik Mohamad Yunus Ismail

Penolong Jurutera JA29

Puan Radhiah Abd. Rahman

Pembantu Tadbir (P/O) N22

‘Aliaa Safura Mohd Anuar

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Encik Mohd Fidarus Hamdan

Penolong Jurutera JA29

Puan Siti Balkish Abdul Majid

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Encik Anis Ikhwan Mohd Fadil

Pembantu Operasi N11

Encik Mohd Hazizi Mohd Hussain

Penolong Jurutera JA29

Encik Mohd Fadly Mohamad Ariffin

Pembantu Tadbir (P/O) N19