Unit Pengurusan Fail dan Rekod

Puan Nurul Husna Shamsani

Penolong Pegawai Tadbir N29

Puan Firdaus Razali

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)

Encik Darhafis Jamil

Pembantu Operasi N11