Unit Perkembangan Kerjaya

Encik Zaidi Mohd Noor

Ketua Penolong Pendaftar N48
03-8911 8225  zaidi_mn@ukm.edu.my
 • Ketua Unit Perkembangan Kerjaya
 • Urusan Cuti Belajar (Dalam Negara)
 • Urusan Cuti Belajar Staf Bukan Akademik
 • Urusan Cuti Sabatikal
 • Urusan Skim Fellowship
 • Penajaan/Biasiswa (KPT)
 • Unjuran Cuti Belajar
 • Pemantauan Cuti Belajar
 • Data Unit Perkembangan Kerjaya
 • Jawatankuasa Cuti Belajar & Biasiswa UKM
 • Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar (Bukan Akademik)
 • Jawatankuasa Penyiasatan Kegagalan Cuti Belajar Bukan Akademik
 • Jawatankuasa Cuti Sabatikal
 • Sistem Maklumat Kakitangan Cuti Belajar (SMK11)
 • Perancangan Unit
 • SPKP Unit
 • Kursus Persediaan Cuti Belajar

Puan Nastura Nasir

Pegawai Tadbir N44 (FX)
03-8911 5151  nastura@ukm.edu.my
 • Latihan Fungsi Perkhidmatan
 • Rekod Latihan Jangka Panjang
 • Program Sangkutan UKM
 • Urusan Jawatankuasa Program Sangkutan UKM
 • Rekod Subject Matter Experts (SME) P&P dan Pelaksana

Encik Ridhuwan Rashidi

Penolong Pendaftar N41
03-8911 8288  ridhuwan@ukm.edu.my
 • Program Transformasi Minda (PTM)
  • Kakitangan Akademik, P&P
  • Kakitangan Pelaksana
 • Urusan Jawatankuasa Program Transformasi Minda (PTM)
 • Kursus Cuti belajar bagi kakitangan yang ingin cuti belajar
 • Program Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi (SPPPT) Bagi Kakitangan Akademik
 • Urusan Jawatankuasa Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi (SPPPT)
 • Program Kursus Asas Penyelidikan Dan Penerbitan Berimpak Tinggi Bagi Kakitangan Akademik
 • Program Sangkutan Industri bagi staf UKM
 • Urusan Jawatankuasa Program Sangkutan Industri

Encik Shahril Redza Shaharum

Pembantu Tadbir (P/O) N22
03-8911 8250  sharedz@ukm.edu.my
 • Urusan Cuti Belajar / Post Doktoral, Urusan Cuti Sabatikal, Pemantauan Cuti Belajar dan Skim Fellowship:
  • Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
  • Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
  • Fakulti Farmasi
  • Fakulti Undang-undang
  • CITRA UKM
  • KITA, ATMA, IKMAS
  • Pusat GENIUS@pintar Negara, UKM
  • UKM-GSB
 • Urusan Jawatankuasa Cuti Sabatikal UKM
 • Penajaan / Biasiswa KPT
 • Data Unit
 • Sistem Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan Unit

Puan Aziha Jamal

Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
03-8911 8251  aziha@ukm.edu.my
 • Urusan Cuti Belajar / Post Doktoral, Urusan Cuti Sabatikal, Pemantauan Cuti Belajar dan Skim Fellowship:
  • Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
  • Fakulti Sains Kesihatan
  • Fakulti Pengajian Islam
  • Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
  • IMEN, SELFUEL, HADHARI, IPI
 • Urusan Jawatankusa Cuti Belajar dan Biasiswa UKM
 • Penajaan / Biasiswa KPT (Sistem e-SP)
 • Sistem Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan Unit
 • Kursus Kenegaraan

Encik Azizan Azrul Abd Aziz

Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8251  azizanazrulaziz@ukm.edu.my
 • Urusan Cuti Belajar / Post Doktoral / Sub Kepakaran, Urusan Cuti Sabatikal, Pemantauan Cuti Belajar dan Skim Fellowship,
  • Fakulti Perubatan
  • Fakulti Pergigian
  • UMBI
 • Urusan Seminar Pemantauan Cuti Belajar UKM
 • Penajaan / Biasiswa KPT (Sistem e-SP)
 • Sistem Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan Unit

Encik Muhammad Izzat Fakhri Ikhsan

Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8241  izzatfakhri@ukm.edu.my
 • Program Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi (SPPPT) Bagi Kakitangan Akademik
 • Urusan Jawatankuasa Sijil Profesional Pengajaran Pendidikan Tinggi (SPPPT)
 • Program Kursus Asas Penyelidikan Dan Penerbitan Berimpak Tinggi Bagi Kakitangan Akademik
 • Program Sangkutan Industri bagi staf UKM
 • Urusan Jawatankuasa Program Sangkutan Industri

Cik Sitinor Waheda Damri

Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8250  waheda@ukm.edu.my
 • Urusan Cuti Belajar / Post Doktoral, Urusan Cuti Sabatikal, Pemantauan Cuti Belajar dan Skim Fellowship:
  • Fakulti Sains dan Teknologi
  • Fakulti Pendidikan
  • INBIOSIS, LESTARI, CANSELORI (PTSL, BENDAHARI, PENDAFTAR, PTM, Pusat Sukan, Kolej dan Pusat Perkhidmatan Lain)
 • Urusan Jawatankuasa Pemilih Cuti Belajar Staf Bukan Akademik
 • Penajaan / Biasiswa KPT (Sistem e-SP)
 • Sistem Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan Unit

Encik Muhammad Hakim Mohd Haniff

Pembantu Tadbir (P/O) N19
03-8911 8242  hakimhaniff@ukm.edu.my