Terbitan 2018


Fahami al-Fatihah Menerusi E.A.S.Y Quranic & Jawi
 • ISBN 9789674125688
 • (kulit lembut) 142 halaman
 • Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis, Nur Syamira Abdul Wahab & Aisyah Sjahrony
 • RM30.00

Guide To Assessing Good Governance In Malaysian Universities (Second printing)
 • ISBN 9789679429855
 • (soft cover). 70 pages
 • Higher Education Department Ministry of Higher Education
 • RM30.00

Keberkesanan Latihan dan Pengurusan Sumber Manusia
 • ISBN 9789674125790
 • (kulit lembut). 130 halaman
 • Siti Fardaniah Abdul Aziz
 • RM30.00

Komposit Polimer Hijau Berasaskan Sekam Padi daripada Sisa Pertanian
 • ISBN 9789674125561
 • (kulit lembut) 161 halaman
 • Ruey Shan Chen & Sahrim Haji Ahmad
 • RM35.00

Kontrak Pemain Bola Sepak Profesional di Malaysia: Aplikasi Perundangan bagi Pemain, Perantara dan Pengurus
 • ISBN 9789674125806
 • (kulit lembut) 475 halaman
 • Jady Zaidi Hassim
 • RM50.00

Kualiti Hidup dan Pengurusan Pesakit Buah Pinggang Tahap Akhir (Edisi Kedua)
 • ISBN 9789674125585
 • (kulit lembut). 180 halaman
 • Norhayati Ibrahim
 • RM35.00

Linguistik Bandingan Bahasa Iban
 • ISBN 9789674125967
 • (kulit lembut). 262 halaman
 • Rahim Aman, Muhammad Nur Latif & Shahidi A. Hamid
 • RM35.00

Membudayakan Kelestarian Dua Dasawarsa Lestari di Persada Dunia
 • ISBN 9789674125271
 • kulit lembut (476 halaman)
 • Mohd Raihan Taha, Che Aziz Ali, Shaharudin Idrus, Ahmad Fariz Mohamed, Sarah Aziz & Abdul Samad Hadi (sunt.)
 • RM50.00

Pelaporan dan Jurang Maklumat Korporat di Malaysia
 • ISBN 9789674125356
 • (kulit lembut). 309 halaman
 • Norman Mohd Saleh, Zaini Embong & Romlah Jaffar (sunt.)​
 • RM35.00

Pembangunan Usahawan Sosial di Malaysia
 • ISBN 9789674126179
 • (kulit lembut) 148 halaman
 • Norizan Abdul Razak (sunt.)
 • RM25.00

Pemerkasaan Kesejahteraan Hidup Orang Asli di Malaysia
 •  ISBN 9789674125820
 • (kulit lembut) 283 halaman
 • Abdul Ghafar Don, Aniza Ismail & Zulkefli Aini (sunt.)
 • RM40.00

Pemerkasaan Komuniti di Malaysia
 • ISBN 9789674125486
 • (kulit lembut). 216 halaman
 • Noordeyana Tambi, Jamiah Manap & Siti Fardaniah Abdul Aziz (sunt.)
 • RM40.00

Pendidikan Alam Sekitar dalam Kalangan Pelajar Orang Asli di Malaysia
 • ISBN 9789674125813
 • (kulit lembut) 119 halaman
 • Norshariani Abd Rahman, Lilia Halim & Abdul Razaq Ahmad
 • RM30.00

Penilaian Respons Auditori Kepada Pertuturan (cet.3)
 • ISBN 9789679427769
 • (kulit lembut). 112 halaman
 • Siti Zamratol Mai Sarah Mukari & Badrulzaman Abdul Hamid (sunt.)
 • RM35.00

Pentaksiran Alternatif: Pembinaan dan Pelaksanaan Rubrik dalam Pendidikan Sains
 • ISBN 9789674125493
 • (kulit lembut). 153 halaman
 • Azizi Alias & Kamisah Osman
 • RM30.00

Penyiasatan Forensik: Pengecaman Identiti Penjenayah
 • ISBN 9789674125592
 • (kulit lembut). 103 halaman
 • Noor Hazfalinda Hamzah, Gina Francesca Gabriel & Khairul Osman
 • RM30.00

Polisi dan Pengurusan Tenaga Hijau
 • ISBN 9789674125530
 • (kulit lembut). 183 halaman
 • Ruzian Markom & Norizan Hassan
 • RM35.00

Preimplantation Genetic Diagnosis in Malaysia: The Ethics of Embryo Selection
 • ISBN 9789674126070
 • (soft cover). 84 pages
 • Haniwarda Yaakob
 • RM28.00

Principles of Sensory Evaluation
 •  ISBN 9789674125844
 • (soft cover) 154 pages
 • Aminah Abdullah (Original text), Chemah Tamby Chik & Suria Sulaiman (Translated)
 • RM30.00

Psikolinguistik: Penerokaan Minda Berlandaskan Bahasa
 • ISBN 9789674126094
 • (kulit lembut). 259 halaman
 • Khazriyati Salehuddin
 • RM35.00

Sains Data Penerokaan Pengetahuan Dari Data Raya
 •  ISBN 9789674125653
 • (kulit lembut). 290 halaman
 • Abdul Razak Hamdan, Azuraliza Abu Bakar & Mohd Zakree Ahmad Nazri (sunt.)
 • RM40.00

Sustainable Pavement Using Asphalt Modified With Epoxidized Natural Rubber
 • ISBN 9789674125097
 • (soft cover) 115 pages
 • Ramez Al-Ezzi A. Al-Mansob & Amiruddin Ismail
 • RM25.00

Syair Sidang Fakir: Shaykh Hamzah Fansuri (cet. 3)
 • ISBN 9789674122706
 • (kulit lembut). 174 halaman
 • Mohd Kamal Mahdi & Mohd Syukri Yeoh Abdullah
 • RM30.00

Tatkala Itu Ketika Aku di UKM
 • ISBN 9789674125295
 • (kulit lembut). 267 halaman
 • Shamsuddin Suhor
 • RM40.00

Teknik Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ujian Psikologi (cet. 2)
 • ISBN 9789674125059
 • (kulit lembut). 131 halaman
 • Mohammad Rahim Kamaluddin & Wan Shahrazad Wan Sulaiman (sunt.)
 • RM30.00

Teknologi Cahaya: Manfaat Mengatasi Bahaya
 • ISBN 9789674125912
 • (kulit lembut). 127 halaman
 • Mohd Syuhaimi Ab. Rahman
 • RM20.00

Teras Penubuhan Fasiliti Patuh APB untuk Tujuan Terapi Berasakan Sel
 • ISBN 9789674125882
 • (kulit lembut). 67 halaman
 • S Fadilah S Abdul Wahid
 • RM20.00

The Asean Community: Legal Issues
 • ISBN 9789674126100
 • (soft cover). 97 pages
 • Saidatul Nadia Abd Aziz & Salawati Mat Basir
 • RM30.00

Universiti Penyelidikan dan Hak Milik Harta Intelek
 • ISBN 9789674125660
 • (kulit lembut). 188 halaman
 • Nasiibah Ramli & Zinatul Ashiqin Zainol
 • RM30.00

Good Governance: Challenges for The ASEAN Community
 • 2018. ISBN 9789674125943
 • (soft cover) 48 pages
 • Surin Pitsewan
 • RM20.00

Etnomatematik: Matematik dalam Kehidupan Masyarakat
 •  ISBN 9789674125981
 • (kulit lembut). 196 halaman
 • Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Ramli (sunt.)
 • RM30.00

Pemprosesan Imej Digital untuk Analisis Penyakit Mata Berkomputer
 • ISBN 9789674126216
 • (kulit lembut). 150 halaman
 • W Mimi W Zaki, Aini Hussain & Haliza Abdul Mutalib (sunt.)
 • RM30.00

Life in The Triangle: Tun Sakaran Marine Park and Sipadan Island Park
 • ISBN 9789674126018
 • (hard cover) 168 pages
 • Norhayati Ahmad, Gerry Goeden & Jamili Nais (edt.)
 • RM150.00

Permata Berharga untuk Para Pengunjung Al-Madinah Al-Munawwarah
 • ISBN 9789674125851
 • (kulit lembut). 352 halaman
 • Md Zuraini Mashrom, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Syabuddin Gade
 • RM50.00

ESL Writing: A Perspective on Self-Efficacy, Learning and Teaching
 • ISBN 9789674126087
 • (soft cover). 250 pages
 • Ilyana Jalaluddin, Melor Md Yunus & Hamidah Yamat
 • RM40.00

Masyarakat Protosejarah Pulau Kelumpang
 • ISBN 9789674125288
 • (kulit lembut). 112 halaman
 • Shahrul Hisham Zainal Ariffin, Rus Dina Rus Din & Rohaya Megat Abdul Wahab
 • RM30.00