Terbitan 2018


Kemahiran Bernilai Tambah: Teori dan Amali
 • ISBN 9789674126421
 • (kulit lembut). 329 halaman
 • Arniza Mokhtar & Zamri Mahamod
 • RM45.00

Projek Pascaetnik:  Melayu dalam DAP
 • ISBN 9789674125547
 • (kulit lembut) 225 halaman
 • Muhd Irham Abdul Aziz, Muhamad Takiyuddin Ismail & Aizul Fahmi Abdullah
 • RM35.00

Pembangunan & Kesejahteraan Agenda Kemanusiaan Pada Abad Ke-21 (cet. 3)
 • ISBN 9679426394
 • (kulit lembut) 89 halaman
 • Abdul Rahman Embong
 • RM20.00

Jejak Pembangunan Lestari di Malaysia:  Masyarakat dan Nilai
 • ISBN 9789674125578
 • (kulit lembut) 147 halaman
 • Zurina Mahadi & Hukil Sino
 • RM30.00

Pencirian Fosfolipid & Protein Sperma Lembu:  Pemisahan Elektroforesis
 • ISBN 9789674125622
 • (kulit lembut) 100 halaman
 • Farah Hanan Fathiah Jaffar, Khairul Osman & Siti Fatimah Ibrahim
 • RM30.00

Aid to Endocrine Surgery
 • ISBN 9789674125608
 • (soft cover) 86 pages
 •  Rohaizak Muhammad
 • RM28.00

Perundangan Buruh Malaysia-Indonesia dan Cabaran ASEAN
 • ISBN 9789674125066
 • (kulit lembut) 307 halaman
 • Kamal Halili Hassan & Budi Santoso (sunt.)
 • RM35.00

Corporate Governance with reference to The Role of Whistleblowing in Malaysia
 • ISBN 9289674121884
 • (paperback) 118 pages
 • Hazlina Shaik, Md Noor Alam & Hasani Mohd Ali
 • RM25.00
Pendekatan Keboleharapan Penilaian Hayat Lesu
 • ISBN 9789674125554
 • (kulit lembut) 96 halaman
 • Salvinder Singh & Shahrum Abdullah
 • RM28.00

Potensi Produk Hijau Termaju daripada Sumber Biojisim Pertanian (sunt.)
 • ISBN 9789674125387
 • (kulit lembut) 173 halaman
 • Hatika Kaco, Mohd Shaiful Sajab, Sarani Zakaria & Chia Chin Hua
 • RM35.00

Institusi Perubatan Islam: Akal Budi Melayu
 • ISBN 9789674125462
 • (kulit lembut) 161 halaman
 • Nazri Muslim & Abdul Latif Samian (sunt.)
 • RM30.00

Pendidikan Kesihatan Prakehamilan
 • ISBN 9789674125325
 • (kulit lembut) 124 halaman
 • Jamiah Manap, Arena Che Kasim & Mohammad Rezal Hamzah
 • RM30.00

Kaedah Penyelidikan Sosial daripada Perspektif Islam (cet.2)
 • ISBN 9789674122164
 • (kulit lembut). 150 halaman
 • Ahmad Munawar Ismail & Mohd. Nor Shahizan Ali
 • RM25.00

Panduan Penyediaan Manuskrip Buku dan Jurnal (cet.2)
 • ISBN 9789674124106
 • (kulit lembut) 51 halaman
 • Penerbit UKM
 • RM5.00
Penyelewengan Tokoh Syiah:  Isu Ahl Al - Bayt
 • ISBN 9789674125349
 • (kulit lembut). 139 halaman
 • Maafi Husin Ali Amran, Mohd Arif Nazri, Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Mohd Nazri Ahmad
 • RM35.00

No Wrong Door:  The Story of Sidek Hassan (hard cover)
 • ISBN 9789674124502
 •  131 pages
 • Rokiah Talib
 • RM120.00

No Wrong Door:  The Story of Sidek Hassan (soft cover)
 • ISBN 9789674125936 
 •  131 pages
 • Rokiah Talib
 •  RM100.00

Penerbitan Majalah Hiburan dalam Era Digital
 • ISBN 9789674125332
 • (kulit lembut). 184 halaman
 • Shahrul Nazmi Sannusi & Siti Ezaleila Mustafa
 • RM35.00
Chinese Capitalism in Colonial Malaya 1900-1941
(2nd printing)
 • ISBN 9789674120214
 • (soft cover) 508 pages
 • William Tai Yuen
 • RM90.00
Memoir Ghazali Shafie:  Penubuhan Malaysia
(cet.2)
 • ISBN 9789674122652
 • (kulit lembut) 552 halaman
 • Ghazali Shafie
 • RM90.00
Intervensi Terapi Cara Kerja dalam Pendidikan Khas (cet.2)
 • ISBN 9789674123949
 • (kulit lembut) 111 halaman
 • Mahfuzah Zainol & Rosadah Abdul Majid. Rauf
 • RM25.00

Ke Arah Pembangunan Rantau Damai:  Dinamika Asia Tenggara & Laut China Selatan
 • ISBN 9789674125769
 • (kulit lembut). 67 halaman
 • Rashila Ramli
 • RM20.00

Memoir Hailani Muji Tahir:  Jejak Langkah Menuju Puncak (cet. 2)
 • ISBN 9789674121501
 • (kulit lembut). 158 halaman
 • Hailani Muji Tahir
 • RM40.00
Pendidikan Kimia melalui Mereka Bentuk Permainan: Teori dan Amalan
 • ISBN 9789674124779
 • (kulit lembut). 141 halaman
 • Lay Ah Nam & Kamisah Osman
 • RM30.00

Etos dan Ekspresi Budaya Melayu
 • ISBN 9789674124397
 • (kulit lembut) 166 halaman
 • Nur Afifah Vanitha Abdullah & Yusmilayanti Yunos (sunt.)
 • RM30.00

Perkhidmatan Profesional dalam Komuniti
(cet.2)
 • ISBN 9789674125042
 • (kulit lembut). 196 halaman
 • Abu Yazid Abu Bakar, Salleh Amat & Mohd Izwan Mahmud (sunt.)
 • RM35.00

UMNO dalam Politik dan Perniagaan Melayu (cet.5)
 • ISBN 9679426434
 • (kulit lembut). 272 halaman
 • Jamaie Haji Ramli
 • RM40.00

 Isu Kemasyarakatan menurut Perspektif Syariah
 • ISBN 9789674125547
 • (kulit lembut). 225 halaman
 • Md Yazid Ahmad, Muhammad Adib Samsudin & Mohammad Zaini Yahya (sunt.)
 • RM40.00

Dilema Dinar Emas (cet.2)
 • ISBN 9789674123079
 • (kulit lembut). 206 halaman
 • Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad & Wan Kamal Mujani
 • RM30.00

Western Perspectives of Mahathir's Anti-West Policy Positions 1981-2003
 • ISBN 9789674123437
 • (soft cover). 122 pages
 • Zawiyah Yahya (edt.)
 • RM30.00

RazakSAT-1: Sebuah Analisis Kehilangan Isyarat
 • ISBN 9789674126001
 • (kulit lembut). 180 halaman
 • Wayan Suparta & Siti Katrina Zulkeple
 • RM30.00

Kesihatan Kebajikan dan Keselamatan Pekerja: Polisi dan Perundangan
 • ISBN 9789674125479
 • (kulit lembut). 228 halaman
 • Kamal Halili Hassan (sunt.)
 • RM35.00

Advances in Materials Processing and Integrity: Metals and Semi-Metallics
 • ISBN 9789674125448
 • (soft cover). 174 pages
 • Che Husna Azhari, Mohd Zaidi Omar & Shahrum Abdullah (edt.)
 • RM35.00

Liken: Khazanah Hidupan Terasing
 • ISBN 9789674126063
 • (kulit lembut). 160 halaman
 • Azlan Abas, Azahan Awang & Laily Din
 • RM35.00

Model Statistik Taburan Hujan di Semenanjung Malaysia
 • ISBN 9789674125875
 • (kulit lembut). 266 halaman
 • Wan Zawiah Wan zin, Abdul Aziz Jemain, Sayang Mohd Deni & Shariffah Suhaila Syed Jamaludin
 • RM35.00

Rampai Sari di Persada Ilmuwan
 • ISBN 9789674125134
 • (kulit lembut). 130 halaman
 • Abd Razak Hussin
 • RM30.00