Inovasi Idea dalam Pendidikan tanpa Sempadan

Dapatkan keterangan lanjut berkaitan kNOVASI 2023 di pautan:

Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) adalah satu acara tahunan yang dianjurkan oleh Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum, UKM bermula 2009. Sejak ia dianjurkan, kNovasi telah menarik minat ramai penyelidik dan inovator dari peserta institusi pendidikan tinggi, sekolah dan pihak industri.  Sementara itu, produk dan inovasi PdP yang telah dipertandingkan telah disebarluaskan di seluruh Malaysia dalam empat siri Majalah kNovasi.​​

Tema

Tema Kongres dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (kNovasi) 2023 memberi tumpuan kepada ‘INOVASI IDEA DALAM PENDIDIKAN TANPA SEMPADAN’.​​