Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Nurin Sazwana binti Mohd Zaili

Profil Remaja / Youth Profile

Report Abuse

IR20039 Nurin Sazwana binti Mohd Zaili

Nurin Sazwana binti Mohd Zaili

Nurin Sazwana, also fondly known as Wana, is a sweet high school youth at the age of 16. Despite facing some challenges in attending her online classes just by using the means of mobile phone, she still remains positive and enthusiastic about gaining knowledge and truly appreciate her teachers' efforts in guiding the sudents during this challenging times. She has a dream of running her own kindergarten in the future. Due to financial constraints, Wana does a part-time job and she even sells cakes as she loves baking and cooking. Wana hopes that she could save enough money from these acts in order to help further her studies. Let's ease her burden and foster this sweet girl! Your help means a lot to her.

 

Nurin Sazwana, juga dikenali sebagai Wana, adalah seorang remaja sekolah menengah yang manis dan berusia 16 tahun. Walaupun menghadapi beberapa cabaran untuk menghadiri kelas dalam talian hanya dengan menggunakan telefon bimbit sahaja, beliau tetap positif dan bersemangat untuk menimba ilmu dan sangat menghargai usaha murni guru-gurunya dalam mendidik para pelajar sewaktu situasi yang mencabar seperti kini. Wana mempunyai impian untuk menguruskan tadikanya sendiri pada masa akan datang. Disebabkan oleh kekangan kewangan, Wana terpaksa bekerja sambilan dan beliau juga turut menjual kek kerana minatnya yang suka membuat kek dan memasak. Wana berharap agar beliau dapat mengumpul wang yang secukupnya bagi tujuan melanjutkan pelajarannya kelak. Mari meringankan beban Wana dan bantulah gadis manis ini! Pertolongan anda sangat bermakna baginya.

Infomasi Anak Angkat / Foster Info

Status Anak Angkat / Foster Status
Remaja ID
IR20039

Author Info

perkasa

Member since 6 tahun ago
View Profile