Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

HUBUNGI KAMI


Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

Aras 2, Bangunan Pusanika,

Universiti Kebangsaan Malaysia

No. Tel: 03-8921 3626

No. Fax: 03-8921 4895

E-mel: perkasa@ukm.edu.my


Pusat Komuniti GENIUS Remaja

Blok 102, PPR Sri Pantai

59200 Pantai Dalam

Kuala Lumpur

No. Tel: 03-2201 4890

No. Fax: 03-8921 4895

E-mel: perkasa@ukm.edu.my


Pusat Komuniti GENIUS Remaja

Blok A, PPR Pantai Ria,

59200 Pantai Dalam,

Kuala Lumpur

No. Tel: 03-2201 4890

No. Fax: 03-8921 4895

E-mel: perkasa@ukm.edu.my


Pusat Komuniti GENIUS Remaja

Blok F, Tingkat bawah,

Perumahan Awam Desa Rejang,

54100 Setapak Jaya,

Kuala Lumpur

No. tel: 03-4131 9009

No. Fax: 03-8921 4895

E-mel: perkasa@ukm.edu.my

 

Pusat Komuniti GENIUS Remaja

Tingkat 1, Kompleks Komuniti Muhibbah,

58200 Kuala Lumpur

No. tel: 03-8921 3626

No. Fax: 03-8921 4895

E-mel: perkasa@ukm.edu.my