Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Capable



Meet the Youths – Search Result by Tags


Show More
Tetap Semula Turasan / Reset Filters
IR20053 Muhammad Nazhan Nasrullah bin Sahir
  IR20008 Raja Muhd Haikal Hakim bin Raja Mohd Shaiful Bahri 8

   Contact us for more information

   Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

   Aras 2, Bangunan Pusanika,
   Universiti Kebangsaan Malaysia,
   43600 Bangi, Selangor.

   Tel: 03-8921 3626
   Fax: 03-8921 4895
   E-mail: perkasa@ukm.edu.my

   Follow us on social media

   Impian Remaja

   @impian.remaja

   016-6732123


   Have any question?