Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

OutspokenMeet the Youths – Search Result by Tags


Show More
Tetap Semula Turasan / Reset Filters
Nur Hani Farhana binti Norrizam
  Mohammad Hamizan bin Shaharudin
   Hannah Emmanuel A/P Dominic Sellian
    Rakesh A/L Chandran

     Contact us for more information

     Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

     Aras 2, Bangunan Pusanika,
     Universiti Kebangsaan Malaysia,
     43600 Bangi, Selangor.

     Tel: 03-8921 3626
     Fax: 03-8921 4895
     E-mail: perkasa@ukm.edu.my

     Follow us on social media

     Impian Remaja

     @impian.remaja

     016-6732123


     Have any question?