Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

RationalMeet the Youths – Search Result by Tags


Show More
Tetap Semula Turasan / Reset Filters
IR20051 Muhammad Alif Syahmi bin Mohd Sobri
  IR20050 Muhammad Idris bin Kamaruzaman

   Contact us for more information

   Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

   Aras 2, Bangunan Pusanika,
   Universiti Kebangsaan Malaysia,
   43600 Bangi, Selangor.

   Tel: 03-8921 3626
   Fax: 03-8921 4895
   E-mail: perkasa@ukm.edu.my

   Follow us on social media

   Impian Remaja

   @impian.remaja

   016-6732123


   Have any question?