Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

Strong-willedMeet the Youths – Search Result by Tags


Show More
Tetap Semula Turasan / Reset Filters
Ahmad Anafee bin Mohd Riadz

  Contact us for more information

  Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

  Aras 2, Bangunan Pusanika,
  Universiti Kebangsaan Malaysia,
  43600 Bangi, Selangor.

  Tel: 03-8921 3626
  Fax: 03-8921 4895
  E-mail: perkasa@ukm.edu.my

  Follow us on social media

  Impian Remaja

  @impian.remaja

  016-6732123


  Have any question?