Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA) UKM

 Mengupayakan REMAJA ke arah mada depan CEMERLANG

VisionaryMeet the Youths – Search Result by Tags


Show More
Tetap Semula Turasan / Reset Filters
IR20046 Velinasree AP Rajaendran
  IR20007 Mohammad Zul Fadli bin Azmi
   IR20006 Subramaniam AL Manivannan

    Contact us for more information

    Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA)

    Aras 2, Bangunan Pusanika,
    Universiti Kebangsaan Malaysia,
    43600 Bangi, Selangor.

    Tel: 03-8921 3626
    Fax: 03-8921 4895
    E-mail: perkasa@ukm.edu.my

    Follow us on social media

    Impian Remaja

    @impian.remaja

    016-6732123


    Have any question?